مسایل بین‌المللی

برگزاری هشتمین کنفرانس حزب‌های چپ عرب

هشتمین “کنفراس” حزب‌ها و سازمان‌های چپ عرب، در پشتیبانی از مبارزهٔ خلق فلسطین و با شعار: “فلسطین، صدسال مقاومت”، در ۴ تا ۶ فروردین‌ماه (۲۴ تا ۲۶ ماه مارس)، در شهر تونس، پایتخت تونس، برگزار شد. دبیرخانهٔ این کنفرانس در بیروت است و به‌ابتکار “حزب کمونیست لبنان” و به‌دعوت این حزب هرساله برگزار می‌شود. هشتمین کنفرانس، به‌میزبانی “حزب متحد دموکراتیک میهنی تونس” و با مشارکت ۱۵ حزب چپ عرب و هشت حزب و سازمان چپ و مترقی پشتیبان مبارزهٔ مردم فلسطین، از کشورهای مختلف عربی، آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی، در شهر تونس، برگزار شد.

در برنامه کنفرانس هفت جلسه بحث در رابطه با شرایط حساس منطقه و پیامدهای آن برگزار شد که عبارت بودند از: نقشِ کشورهای امپریالیستی و استعمارگر در همکاری با حکومت‌های مرتجع منطقه و تأثیر آن در روندهای تنش‌آلود کنونی در منطقه، پروژهٔ جدید کشورهای امپریالیستی برای “حل” مسئلهٔ فلسطین در چارچوب طرح “خاورمیانهٔ جدید”- یعنی طرحی که بازنگریِ مجدد در جغرافیای سیاسی منطقه و در راستای معاهدهٔ “سایکس ـ ‌پیکو” را ضروری می‌داند-  و ابراز نگرانی بابت مطرح شدن دوبارهٔ طرح تکه تکه کردن منطقه بر پایهٔ نگرش‌هایِ نژادی، مذهبی و فرقه‌ای. توضیح اینکه، معاهدهٔ “سایکس ـ پیکو”، صدسال پیش، ترسیمِ مرزهای جدید کشورهای منطقه را  از سوی کشورهای امپریالیستی، به‌طور عمده انگلیس و فرانسه،‌زمینه سازی کرد.    این کنفرانس همچنین مسیر انقلابی جهان عرب و منطقه، مناقشه و کشمکش‌ها و جنگ‌های قومی و مذهبی، نقشِ تروریسم مذهبی در آن‌ها و تخریب منطقه و تأثیرِ مستقیم‌شان بر مبارزهٔ ملت فلسطین در راه پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی به‌وسیلهٔ  اسرائیل، بررسی و تحلیل کرد.  
کنفرانس فرصتی مناسب برای بحث و بررسی وضعیت اسف‌بار اسیران و زندانیان سیاسی فلسطین و درنظر گرفتن راه‌حل‌هایی  مناسب به‌منظور  تشدید مبارزه در جهت آزادی آنان از چنگال رژیم صهیونیستی فراهم کرد.
در بحث‌های هشتمین کنفرانس، نکته‌هایی مهم دربارهٔ اقدام‌های پشت پردهٔ اخیر بعضی دولت‌های عربی و سعی‌شان در برقراری رابطهٔ مخفیانه با دولت اسرائیل، مطرح شدند. حزب‌های شرکت‌کننده در گردهمایی، در رابطه با ضرورت مبارزه پیگیر با طرح‌ها و پروژه‌هایی که از سوی امپریالیسم آمریکا و با تبانی با دولت‌های مرتجع عربی- که در جهت ارائهٔ راه‌حل غیرعادلانه در رابطه با مسئله فلسطین و توافق بر سر آن مطرح می‌شوند- متفق‌القول بودند.
گردهمایی تونس تهاجم خون‌بار کشورهای امپریالیستی و هم‌پیمانان منطقه‌ای و تروریست‌های محلی که در توطئه‌یی حساب‌شده ویرانی و تخریب تمامیت ارضی و یکپارچگی کشورهای سوریه، عراق، لیبی، یمن و بحرین را باعث شده‌اند، محکوم کرد. حزب‌های چپ شرکت‌کننده در گردهمایی هدف از دست زدن به چنین اعمالی را تقویت نقش نظام صهیونیستی  در مقام  یگانه قَدَرقدرت  سیاسی و اقتصادی منطقهٔ خاورمیانه ارزیابی کردند.
هشتمین گردهمایی حزب‌های چپ جهان عرب پشتیبانی خود را از مبارزات برحق خلق‌های عربی که برای کسب آزادی و برقراری دمکراسی برضد نظام‌های دیکتاتوری مبارزه می‌کنند، اعلام کرد و نقضِ فاحش حق آزادی فعالیت احزاب ملی و دمکراتیک و سرکوب آن‌ها از سوی نظام‌های دیکتاتوری و مرتجع عربی را محکوم کردند. در این چارچوب، هشتمین گردهمایی در تونس از مبارزات “جنبش ترقی‌خواه بحرین”، که از سوی نظام مرتجع بحرین مورد سرکوب و زیر فشار قرار دارد اعلام پشتیبانی کرد و محدودیت‌هایی که مقام‌های رسمی برای فعالیت آزادانهٔ احزاب سیاسی- به‌ویژه پس از طرح دعوا و صدور حکم دادگاه به انحلال انجمن ملی و دموکراتیک “وعد” – به‌وجود آورده‌اند، محکوم کرد.

بیانیهٔ هشتمین کنفرانس حزب‌های چپ عرب در تونس، در حمایت از آرمانِ مردم فلسطین  
حزب‌های چپ عرب، که به‌مناسبت هشتمین کنفرانس خود زیر عنوان: “فلسطین، صدسال مقاومت”، در تونس گردهم آمدند، پس از بحث و گفتگو دربارهٔ مسئله‌‌های مرتبط با شرایط سیاسی ملی و منطقه‌ای و تأثیر آن بر جنبش آزادی‌بخش جهان عرب در کل، به‌ویژه تأثیر آن بر آرمان فلسطین، بیانیهٔ زیر را به‌منظور جلب توجه نیروهای پیشرو و آزادی‌خواه جهان، صادر می‌کند:
۱.‌  آرمان فلسطین که انگیزه اصلی جنبش رهائی‌بخش جهان عرب بوده و خواهد بود، به شرکتِ جناح‌های گوناگون این جنبش در مبارزهٔ مشروع ازجمله مبارزهٔ مسلحانه بر ضد استعمار و شهرک‌سازی‌ها و مقاومت در برابر پروژه‌ای که هدفش نقض حقوق مسلم و تقسیم‌ناپذیر مردم فلسطین است، در کنار مردم فلسطین و نیروهای دمکراتیک ملی فلسطین نیاز دارد.  
۲.‌  برنامه برپایی کشور صهیونیستی در رأس پروژه‌های امپریالیستی است که هدفش فرسایش جهان عرب و ضربه زدن به اتحاد کشورهای عرب از طریق تحریک درگیری‌های فرقه‌ای، قبیله‌ای و قومی و همچنین تأسیس و تشویق سازمان‌هایی تروریستی و تاریک‌اندیش است.
۳.‌ برای رویارویی با این پروژه، با بسیج نیروهای مردمی بر پایهٔ برنامه‌های انقلابی و اجتماعی فعال و جلوگیری از دخالت رژیم‌های حاکم در کشورهای عربی می‌توان این غده سرطانی را ریشه‌کن کرد، این گزینه بهترین راه‌حل به‌شمار می‌رود.
۴.‌ پشتیبانی از نیروهای مترقی و انقلابی در جهان عرب و مبارزه با پروژه‌‌های ضدانقلاب که تحقق هر جریان دمکراتیک وانقلابی را مانع می‌شوند، و یاری رساندن به نیروهای دمکراتیک عربی در اتخاذ مسیر صحیح برای دستیابی و تحقق شعارهای انقلابی، ملی، اجتماعی و دمکراتیک.
۵.‌ مبارزهٔ جنبش آزادی‌بخش انقلابی ملی و دمکراتیک عربی جزیی از مبارزهٔ سراسری نیروهای مترقی جهان در مبارزه با امپریالیسم به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا به‌شمار می‌آید. نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی عربی با عزمی راسخ، استوار و با تأکید بر همکاری و هماهنگی مشترک و توسعه دادن به روابط با دیگر نیروهای انقلابی جهان در برابر جنگ‌های تحمیلی و سیاست‌های امپریالیستی و طبقات استثمارگر قومی و نژادی به‌مبارزه خویش ادامه خواهند داد.
۶.‌ گردهمایی نیروها و احزاب چپ عربی، به شهدای جنبش آزادی‌بخش عرب که با جان‌فشانی و تقدیم جان خویش که گران‌بها‌ترین سرمایهٔ آنان و هر انسانی به‌شمار می‌رود، در راه دستیابی و تحقق اهداف خلق‌های خویش، ادای احترام می‌کند و همچنین با کلیهٔ زندانیان سیاسی فلسطینی زن و مرد که در بند رژیم صهیونیستی گرفتارند، و به‌رهبری رفیق اسیر “احمد سعدات”، دبیرکل “جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین” و دیگر نیروهای سیاسی‌ای که به مقاومت و مبارزهٔ خویش به‌رغم در بند بودن ادامه می‌دهند، همبستگی خویش را اعلام می‌کند. ما مجدداً همبستگی و پشتیبانی کامل خود را با مبارزات آنان اعلام کرده و از همه نیروهای پیشرو و آزادی‌خواه می‌خواهیم که برای آزادی آنان از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

 توافقِ حزب‌های شرکت‌کننده در هشتمین کنفرانس چپ‌های عرب در مورد انتشار برنامه‌یی مبارزاتی با هدف‌های زیر:
* تعیینِ روزی به‌نام  زندانیان فلسطین با ‌عنوان روزِ جنبش گسترده و ابتکار عرب برای آزادی زندانیان سیاسی.
*انتشارِ گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر از سوی استعمار صهیونیستی در فلسطین اشغال‌شده.         
*ترویج و تعمیم جنبش تحریم بر ضد استعمارگران صهیونیستی در سطح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، و علمی و درخواست از نهادهای بین‌المللی و احزاب سیاسی در پشتیبانی از این استراتژی مبارزه.
*تشکیل کمیته‌یی از حقوقدانان و کارشناسان حقوق بشر چپ عرب به‌منظور حمایت و دفاع از آرمان‌های فلسطین در دو سطح حقوقی و سیاسی در بنیادها و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی در سطح جهان.
*تعیین روز ۱۵ ماه مه (روز نکبت) به‌عنوان روزِ عربی در حمایت از آرمان فلسطین و به‌رسمیت شناخته شدن این روز و ثبت آن.
* هماهنگی با شبکه‌های تلویزیونی چپ در تمام جهان، مخصوصاً با شبکه فوروم ساوپالو و شبکه چپ افریقای جنوبی.
* مشارکت فعال در صدمین سالگرد انقلاب باشکوه اکتبر که معاهدهٔ ننگین سایکس- پیکو را افشا و محکوم کرد و انگیزه‌یی نو برای جنبش‌های آزادی‌بخش عرب و بین‌المللی به‌وجود آورد.
* گنجاندن مسئلهٔ فلسطین در برنامهٔ کلیه مراسم و جشن‌ها و بسیج تمام احزاب شرکت‌کننده در این کنفرانس برمبنای همبستگی در مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم.         
*درخواست از “دولت خودگردان فلسطین” که به هرگونه ابتکار هماهنگی امنیتی یا سیاسی با رژیم صهیونیستی پایان دهد و از مبارزهٔ ملت فلسطین در تمام سرزمین‌های اشغالی، ازجمله صاحبان اراضی سال ۴۸، که به‌طور مستمر در معرض پروژه‌های مهاجرت اجباری، شهرک‌سازی و ترک ناگزیر خانه‌وکاشانه خویش‌اند، دفاع و پشتیبانی کند.
و در خاتمه، از تمامی احزاب و نیروهای سیاسی فلسطین دعوت شده است تا با اتحاد صف‌های خویش پیرامون تلاش برای حل مسئله‌های اساسی و دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود و آزادسازیِ تمامی اراضی فلسطین و پایتخت آن، قدس، گردهم آیند.

هشتمین همایش حزب‌های چپ عرب در تونس:
– نیروهای مترقی فلسطین را به متحد کردن صفوف‌شان پیرامون یک نیروی آزادی‌خواه چپ فلسطینی برای پیروزی حقوق مشروع‌شان، بازگشت به ‌سرزمین‌هایی که از آن‌جاها رانده شده‌اند، آزادسازی میهن و تشکیل دولتی که پایتخت آن اورشلیم  باشد، فرامی‌خواند.
– نهادینه کردنِ گردهمائی چپ عرب و گسترش آن باهدف متحد کردن تمام نیروهای چپ انقلابی عرب بر پایه مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم و نمایندگان‌شان در میان رژیم‌های ارتجاعی عرب، با هدف دست یافتن به آزادی ملی، وحدت عرب و پیروزی و برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی را خواهان است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا