مسایل بین‌المللی

نامهٔ سرگشادۀ حزب کمونیست ونزوئلا به مردم این کشور

حزب کمونیست ونزوئلا خواستار ایجاد گسترده‌ترین ائتلاف ممکن است تا بتوان تلاش‌هایی را که برای بی‌ثبات کردن آن کشور صورت می‌گیرد خنثیٰ کرد، و کودتای طراحی شده برضد انقلاب بولیواری ونزوئلا را شکست داد. به هم‌وطنمان نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور؛ به طبقهٔ کارگر و زحمتکشان شهر و روستا؛ به افسران، کادرها، و سربازان میهن‌دوست نیروهای مسلّح ملّی بولیواری؛ به رهبری و مبارزان حزب‌های سیاسی و سازمان‌های مردمی ”قطب کبیر میهنی”، از جمله حزب سوسیالیست متحد. جمهوری بولیواری ونزوئلا بار دیگر خود را در معرض تهدید خشونت سیاسی بخش‌هایی از راست افراطی می‌بیند که تلاش در اجرای برنامهٔ بی‌ثبات‌سازی‌ای دارند که امپریالیسم آمریکا طراحی کرده و تدارک دیده است.

هدفِ این برنامه این است که با زور و باج‌خواهی، دولتی به ونزوئلا تحمیل شود که سرکردگی ایالات متحد آمریکا در سراسر قارهٔ آمریکا را تأمین کند، جریان‌های رهایی‌بخش ملّی را که در آغاز قرن [میلادی] جاری در آمریکای لاتین پدید آمدند از هم بپاشاند، و دستاوردهای مترقی‌ای را که به طبقهٔ کارگر و به طور کلی به قاطبهٔ مردم این امکان را داده است که بتوانند به پیشرفت‌های اجتماعی و حقوقی دست یابند، از آنها پس بگیرد. دولت‌های قبلی که فقط حافظ منافع بورژوازی بودند- که خود مطیع امپریالیسم آمریکاست- مانع تحقق این پیشرفت‌ها بودند.

این بار، تهاجم دارودستهٔ صاحبان ثروت و قدرت و راست افراطی به مردم ما خیلی شدیدتر و گسترده‌تر از پیش است. علاوه بر فعالیت‌های ضدمردمی و خرابکارانه‌ای که به ایجاد کمبود [کالاهای اساسی] و بالا رفتن هزینهٔ زندگی منجر شده است، در هفته‌های اخیر نمونه‌هایی از اقدام‌های تروریستی نیز در شهرهای کشور دیده شده است. به موازات اینها، جنگ تبلیغاتی داخلی و خارجی نیز به راه انداخته شده که هدفش ایجاد سردرگمی و رودررویی میان مردم، و آشوب و آشفتگی و خشونت است که نتیجهٔ آن به خون کشیدن بحران سیاسی کنونی، چه از راه دست زدن به کودتا و چه از راه مداخلهٔ مستقیم امپریالیسم آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی سرسپردهٔ آن است. راست افراطی ونزوئلا، که گوش به فرمان امپریالیسم آمریکاست و مستقیماً توسط آمریکا حمایت مالی می‌شود، از دست زدن به خشونت و تحریک هیچ کوتاهی نمی‌کند. راست افراطی طرفدار آمریکا برای رسیدن به این هدف‌ها، از راه‌های گوناگون باج‌خواهی و اعمال نفوذ، افسران نظامی را تحت فشار قرار می‌دهد. ما افسران و سربازان میهن‌دوست کشور را فرامی‌خوانیم که تسلیم این تروریست‌های وطن‌فروش نشوند و بدون هیج تردیدی و با تعهد کامل، در خدمت دفاع از حق حاکمیت ملّی و استقلال کشور و امنیت مردم باشند.

برای ما کمونیست‌های ونزوئلا روشن است که آنچه در جریان است، تشدید مبارزهٔ طبقاتی در شکل سیاسی آن، یعنی شدّت گرفتن مبارزه بر سر قدرت است. نیروهایی که نمایندهٔ منافع سرمایهٔ کلان انحصاری اروپا و آمریکا هستند تلاش دارند که با در هم شکستن و غلبه کردن بر نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور که در مقابل هدف‌های آنها می‌ایستند، کنترل ونزوئلا و همهٔ‌ آمریکای لاتین را در اختیار بگیرند.

با توجه به تشدید خطرناک تروریسم در کشور، که حاکمیت ملّی و استقلال کشور و دستاوردهای زحمتکشان را به خطر انداخته است، ما [نیروهای مترقی را به] واکنش متحد، قدرتمند، و یکپارچه فرامی‌خوانیم. ایجاد و به حرکت درآوردن فوری گسترده‌ترین اتحاد ضدامپریالیستی ممکن به منظور شکست دادن نقشه‌های تروریستی و ضددموکراتیک امری ضروری است. همکاری دولت مرکزی، حزب‌های شرکت کننده در ”قطب کبیر میهنی”، نیروهای مردمی و جنبش طبقهٔ کارگر، و فرماندهان میهن‌دوست نیروهای مسلّح با یکدیگر اکنون ضرورت مبرمی است. لازم است که یک برنامهٔ مردمی و میهنی به منظور شکست دادن راست افراطی تروریست و هوادار امپریالیسم تدوین و تنظیم شود. بی‌عملی در این مورد، نهایت بی‌مسئولیتی و در واقع تسلیم شدن بدون مبارزه کردن است. انقلابی‌های واقعی خود را دودستی تسلیم نمی‌کنند. ما متحدانه به پیکار ادامه می‌دهیم تا زمانی که موفق شویم.

طبقهٔ کارگر ونزوئلا خواستار آن است که آن بخش‌هایی از خرده‌بوروژازی که در حال حاضر قدرت مسلّط را در قوّهٔ اجرایی کشور دارند، و نیز دو قوّهٔ دیگر [قانون‌گذاری و قضایی] و حزب‌های شرکت کننده در دولت، بی‌درنگ از رفتارهای خودخواهانه و جناحی که فقط روند [انقلاب] بولیواری را ضعیف می‌کند و در خدمت منافع و نقشه‌های دشمنان است، دست بردارند.

حزب کمونیست ونزوئلا سال‌هاست که بر ضرورت ایجاد یک رهبری ملّی متحد و جمعی برای تغییر و تحوّل‌های بولیواری تأکید و اصرار داشته است، ولی آن گروه‌بندی‌های خرده‌بورژازی که بر دولت و قدرت دولتی مسلّط بوده و بر آن نفوذ داشته‌اند، به این فراخوان‌ها و پیشنهادهای ما توجهی نکرده‌اند. به این ترتیب، در شرایط و زمینهٔ موجود، ما بر اتحاد عمل همهٔ نیروهای اجتماعی و سیاسی که خواهان دفاع از ملّت و میهن در برابر دشمن امپریالیستی و نوکران آنها هستند، تأکید و اصرار داریم. همچنین، با توجه به حضور خرده‌بورژوازی متزلزل و سست‌عنصر در قدرت، ما بخش‌های آگاه و مبارز جنبش‌های مردمی و کارگری، دهقانان، قشرهای میانی، روشنفکران انقلابی، و افسران انقلابی را به ایجاد جبهه‌ای از نیروهایی فرامی‌خوانیم که می‌توانند ائتلاف گستردهٔ میهنی و ضدامپریالیستی را هدایت و راهبری کنند تا بتوان نقشه‌های توطئه‌گرانهٔ راست هوادار آمریکا را متوقف کرد، و جناح‌های رفورمیست و سازشکاری را که با استفاده از موقعیت دولتی از منافع بخش‌هایی از بورژوازی بزرگ حفاظت می‌کنند و با عناصر سوسیال دموکرات جناح راست هم‌پیمان می‌شوند، از قدرت بیرون راند.

فقط با ایجاد اتحادی مردمی و کارساز به رهبری طبقهٔ کارگر متشکل و آگاه می‌توان دفاع و حفاظت از میهن و ملّت بولیواری و تعمیق تحوّل‌های انقلابی به سوی ساختمان واقعی سوسیالیسم بر پایهٔ شالوده‌های علمی و استوار را تضمین کرد.

با شکست دادن فاشیسم می‌توان صلح را برقرار کرد.

به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا