مسایل سیاسی روز

نشستِ کارگروه تدارکِ همایش سالانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری جهان

کارگروه مسئول تدارک همایش سالانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری جهان، ۲۱ تا ۲۲ آوریل ۲۰۱۷ / ۱ تا ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، نشستِ کاری خود را با میزبانیِ “حزب کمونیست فدراسیون روسیه” برگزار کرد. در صبح روز اول اردیبهشت‌ماه، با حضور رفیق گنادی زیوگانف، رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، خوش‌آمد گفتن او به میهمانان و سخنرانی‌اش، این همایش آغاز شد. رفیق گنادی زیوگانف در سخنانش دربارهٔ اهمیت تاریخی صدسالگیِ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و آغازِ ساختمان سوسیالیسم در شوروی به‌منزلهٔ یک سیستم، دستاوردهایش و خدماتش به بشریت، صحبت کرد.

او بر اهمیت برگزاری همایش‌ها و ابتکارهای مشخص درارتباط با صدسالگیِ انقلاب کبیر اکتبر تأکید کرد. رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، در ارزیابی واقع‌گرایانه‌اش از خدمات انقلاب اکتبر به بشریت، آن را با بحران ادامه یابنده و جاریِ سیستم سرمایه‌داری و تلاش‌های مذبوحانهٔ آن در نفیِ بخش‌هایی مهم از تاریخ معاصر روسیه با پاک کردن تاریخ اتحاد جماهیر شوروی در آن و شوروی‌ستیزی در جاهای دیگر، قیاس کرد و سنجید. رفیق زیوگانف تعهد به‌مبارزه در راه همبستگی بین‌المللی (انترناسیونالیسم)، صلح و توسعهٔ بشری را نشانه‌های چشمگیرِ سوسیالیسم که از بزرگ‌ترین دستاوردهای قرن بیستم بودند، تأکید ورزید. او تعهد کمونیست‌های روسیه را به‌برگزاری شایستهٔ نوزدهمین همایش حزب‌های کمونیست و کارگری برادر در روسیه و همچنین برگزاری جشن صدمین سالگرد انقلاب اکتبر متعهد دانست. پس از سخنان رفیق گنادی زیوگانف، بحث‌های کارگروه به‌مسئولیت رفیق کلاشینکف، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب برادر، ادامه یافت. حزب‌های شرکت‌کننده در نشست کارگروه، ضمن سخنان و بحث‌های خود، مضمون اصلی “نوزدهمین همایش سالانه حزب‌های کمونیست و کارگری” را بدین ‌صورت تصویب کردند: “صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر: آرمان‌های جنبش کمونیستی، تجدیدقوا برای مبارزه بر ضد جنگ‌افروزی امپریالیستی، برای صلح و سوسیالیسم”.  همچنین قرار شد که همایش امسال حزب‌های برادر در دو بخش در “سن‌پترزبورگ” و در “مسکو” برگزار شود. علاوه بر این، حزب کمونیست فدراسیون روسیه میزبانیِ جشن صدمین سالگرد انقلاب اکتبر را پذیرفت.

کارگروه نوزدهمین همایش حزب‌های کمونیست و کارگری در نشست خود همچنین تقاضای عضویت رسمی “حزب کمونیست چین”، “حزب کار جمهوری خلق کره”، “حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا” و “حزب کمونیست کارگری مجارستان” در کارگروه را بررسی و تصویب کرد که پذیرشِ عضویت این حزب‌ها در کارگروه را به‌همایش سالانه در سن‌پترزبورگ توصیه کند.
در روز دوم این نشست، ۲ اردیبهشت‌ماه، که با صدوچهل‌وهفتمین سالگشت تولد ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر انقلاب اکتبر، مصادف بود، اعضای کارگروه در گردهماییِ باشکوه هزاران کمونیست روس در “میدان سرخ” مسکو شرکت کردند و به‌همراه رفیق زیوگانف و رهبران حزب کمونیست فدراسیون روسیه از آرامگاه رهبر بزرگ پرولتاریای جهان دیدار کردند و با نثار گل‌های سرخ به او ادای احترام کردند.

همایش کارگروه، با کامل شدن بحث‌هایشان در ۲ اردیبهشت‌ماه و پس از صدور قرارهای لازم، با موفقیت به‌پایان رسید. شرکت‌کنندگان در کارگروه، در پایان بحث‌های خود و خاتمهٔ نشست، در ضیافت شامی به‌میزبانی رفقای رهبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه شرکت کردند.

به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا