کارگران و زحمتکشان

مبارزه کارگران با زور و تهدید متوقف نمی شود – به بازداشت و سرکوب کارگران پایان دهید !

بر اساس خبر های منتشره ۱۵ تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نیمه شب گذشته (سه‌شنبه ۳ مرداد ماه ۱۳۹۶) توسط ماموران امنیتی و نیروهای  انتظامی  بازداشت  شدند. این بازداشت ها پس از ان صورت می گیرد که کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای احقاق حقوق حقه خود از جمله دستمزد های معوقه دست به اعتصاب زده  و در محور جاده شوش-اندیمشک-اهواز تجمع نموده بودند.

پیش از این دادستان شهرستان شوش با تهدید مستقیم کارگران جان به لب رسیده ٬ اعلام کرده بود : “تجمع تعدادی از کارگران  نیشکرهفت تپه در جاده سراسری شوش – اهواز و مسدود کردن این جاده غیر قانونی بوده و با متخلفان برخورد می شود. این تجمع غیرقانونی بوده و از طریق نیروی انتظامی موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد. افرادی که دست به تجمع خودسرانه زده شناسایی و مجازات می شوند.”

این نخستین بار نیست که مبارزه به حق طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با اعمال فشار و سرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو می گردد. کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در حالی مورد یورش ماموران امنیتی قرار گرفته اند که فقط و فقط خواستار دریافت  مزد و مزایای قانونی خود هستند. در جریان اعتصاب و اعتراض روزهای اخیر کارگران خواهان :”پرداخت دستمزدهای عقب افتاده از اردیبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، که از فروردین تا تیر امسال به دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده است” و نیز  کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها در اسفند ۱۳۹۵ بازنشست شده اند کماکان منتظر ۴ درصد حق کارفرما می باشند که پرداخت نشده است.” بوده اند. این خواسته های بدیهی از سوی رژیم  با زندان و سرکوب پاسخ داده می شود.

آنچه سبب فقر  و نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان کشور شده است٬ و ریشه مبارزه اعتراضی گسترده اما پراکنده و توام با ضعف در سازماندهی و رهبری جنبش کارگری و سندیکایی میهن ماست٬ اجرای برنامه ها ی اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه است .برنامه هایی مانند آزاد سازی اقتصادی٬ خصوصی سازی و مقرارت زدایی سال هاست به اجرا گذاشته شده و دولت روحانی٬  ولی فقیه  و دیگر جناح ها بر سر آن توافق و اشتراک منافع دارند. نتیجه این برنامه ها تاکنون فقر٬  نبود امنیت شغلی٬ قراردادهای موقت    و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و پدیده مزد های معوقه است.  مخالفت با این برنامه ها در اولویت مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی قرار دارد.

حزب توده ایران -حزب طبقه کارگر ؛ با تمام توان و امکانات خود از مبارزه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه پشتیبانی کرده و می کند. حزب ما  بازداشت ۱۵ کارگرنیشکر هفت تپه را محکوم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آن ها و همه  کارگران زندانی است . بعلاوه ما از تمامی خواسته های اصولی و به حق  کارگران اعتصابی مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم .حزب توده ایران همگام و  همدوش کارگران و زحمتکشان ایران  به سود تامین منافع آنی و آتی  صنفی و سیاسی آنها مبارزه کرده و می کند.

احیای حقوق سندیکایی، ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی و مستقل خواست طبقه کارگر ایران است!

اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

هیچ کارگری را نمیتوان به دلیل فعالیت؛ مبارزه سندیکایی و اعتصاب بازداشت یا از کار اخراج کرد!

کارگران و فعالان سندیکایی را آزاد کنید!

سایت حزب توده ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا