مسایل سیاسی روز

به یاد رفیق آذرمعتقدی

آذر معتقدی انسانی مبارز و ارجمند، با کوله باری از دانش و تجربه و کارنامه ای از سال ها مقاومت و سرسختی در میهن و در مهاجرت، ما را برای همیشه ترک کرد. رفیق آذر که از نوجوانی پای در پهنه پیکار و نبرد  با استبداد و برای آزادی و عدالت اجتماعی نهاده بود، در روز۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ ( برابر با ۷ اکتبر ۲۰۱۷)، در ۸۲ سالگی  در شهر بد بنتهایم (آلمان) چشم از جهان فرو بست. رفیق آذر در دوران جنبش ملی شدن نفت و از ۱۵ سالگی (۱۳۲۹)  به  کارزار رزم و ناوردگاه مبارزه با دیکتاتوری و فرهنگ و عرف واپس مانده روی آورد و پیکار خود را با پیوستن به جنبش دمکراتیک زنان ایران و  تشکیلات دمکراتیک زنان ایران آغازید.

او از همان هنگام در بستر مبارزه آزادیخواهانه و جنبش چپ ایران، پنجه در پنجه دو رژیم پادشاهی و ولایت فقیهی انداخت و تا بازپسین هنگام،  مقاوم و وفادار به راه پیموده شده  و آرمان هایش، پای برجای و پایدار ماند.

رفیق آذر، شیرزنی از خطه شمال و زاده بابل، دردرازنای ۲۴ سال مهاجرت ناخواسته پس از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (از سال ۱۳۳۳  تا ۱۳۵۷) در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری خلق بلغارستان زندگی کرد. او دراتحاد جاهیر شوروی به تحصیل ادامه داد و در رشته ساختمان، مهندسی اش را گرفت. رفیق آذر در جمهوری اسلامی به زندان افتاد (از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴) و پس از اعدام داعش گونه همسرش در جریان کشتار زندانیان سیاسی »فاجعه ملی«(۱۳۶۷)، برای بار دوم راهی مهاجرت و کوچی دیگر شد و این بار به آلمان غربی رفت و سال های واپسین زندگی اش را در این کشور سپری کرد.  رفیق آذر همسر و همراه رفیق فقید فرج الله میزانی (جوانشیر)، عضو هیئت دبیران کمیته مرکزی و مسئول کل وقت تشکیلات حزب توده ایران بود. همگامی پای سختانه و بردبارانه رفیق آذر در لحظه لحظه ی زندگی پیکار جویانه رفیق جوانشیر، این الماسِ تراش خورده جنبش کارگری ایران، کم نظیر است. رفیق آذر چند سال پیش ( در سال۱۳۸۴)، در سال های مهاجرت در آلمان در مصاحبه ای صادقانه و شجاعانه با حمید احمدی با ذکر مستندات و جزییاتی چشمگیر از نخستین دیدارش با رفیق فقید دکتر جوانشیر در زندان اوین (تابستان ۱۳۶۴)، برای دیرباوران، از چهره علی خدایی، تعزیه گردان نشریه کژنهاد »راه توده« امروزی، پرده برداری  و پیغام مهم رفیق جوانشیر دربارۀ حضور علی خدایی در زندان و همکاری او با نهاد های امنیتی را افشاء کرد، که با برخورد خشمگینانه این نشریه، پشتیبانانش در ایران و دسیسه چینان برضد حزب روبرو شد.  حزب توده ی ایران درگذشت این رفیق ارجمند وانسان مقاوم را به بازماندگان گرامی وی و نیز به همه ی کوشندگان راه آزادی و رهایی ایران از چنگال استبداد و واپس گرایی تسلیت می گوید.

یادش گرامی و ماندگار باد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۷، ۸ آبان ماه ۱۳۹۶  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا