مسایل سیاسی روز

نشست حزب های کمونیست و کارگری کشورهای حوزۀ های مدیترانه، خلیج فارس و منطقه خاورمیانه

نشست حزب‌های کمونیست و کارگری کشورهای حوزه‌های مدیترانه و خلیج‌فارس و منطقهٔ خاورمیانه روز یکشنبه ۵ آذرماه،‌با حضور چهارده حزب کارگری و کمونیستی در آتن، پایتخت یونان برگزار شد. مهمترین رویدادهای منطقه،‌ و  خصوصاْ همبستگی با خلق فلسطین،‌موضوع های اساسی تبادل نظر و بحث های نشست را در بر می گرفت. نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران نیز از جمله سخنرانان این نشست منطقه ای بود.

نشست با سخنرانی رفیق دیمتریس کوتوسومباس، دبیرکل حزب کمونیست یونان کار خود را آغاز کرد. رفیق کوتوسومباس، سخنان خود را با خوش آمد گویی به میهمانان نشست آغاز کرد و سپس گفت: ”ما بر ضد اشغال طولانی مدت و مواضع جنایتکارانه دولت اسرائیل بر ضد مردم فلسطین، که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر، از جمله کودکان و بی خانمان شدن ده ها هزار تن منجر شده است مبارزه می کنیم.“ به گفته رفیق یونانی: ”مردم فلسطین این حق را دارند که در سرزمین خود، بدور از حاکمیت سرکوبگران و استثمار کنندگان حاکم بر سرنوشت خویش باشند.“

رفیق دیمتریس کوتوسومباس، در جای دیگری از سخنان خویش، ضمن اشاره به وضعیت کنونی یونان و دولت سیریزا،  افزود: ”دولت یونان مسئول همکاری نیروهای نظامی این کشور با دولت اسرائیل در شماری از مانورهای نظامی است در ماه نوامبر امسال با نام پرچم آبی برگزار شده است. ما خواهان قطع روابط سیاسی-نظامی دولت یونان با دولت اسرائیل و به رسمیت شاختن فوری دولت فلسطین بر اساس تصمیم مجلس نمایندگان یونان در دسامبر سال ۲۰۱۵ هستیم.“

رفیق دیمتریس کوتوسومباس در جای دیگری از سخنرانی خود  ضمن ابراز همبستگی با مردم سوریه افزود: ”حزب کمونیست یونان همبستگی خود را با مردم سوریه که درگیر جنگی مخرب که به کشته و زخمی شدن و آوارگی صدها هزار تن منجر شده است، اعلام می کند. این فاجعه نتیجه دخالت های امپریالیسم، و گروه های جنایتکاری همچون داعش است که توسط آمریکا و متحدان آن، عربستان سعودی و ترکیه تعلیم و مسلح شده اند. حزب ما از همان آغاز، یعنی در سال ۲۰۱۱،‌ضمن محکوم کردن دخالت های امپریالیسم،‌ برنامه های آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا را برای ”خاورمیانه نو“ افشا کرده است.“

 

بخش هایی از سخنرانی نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 

نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب ما در سخنان خود ضمن تشکر از رفقای یونانی برای میزبانی این نشست مهم از جمله گفت: ”منطقه ما دوران بسیار دشواری را طی می کند. جنگ تحمیلی امپریالیسم در سوریه، جنگ جنایتکارانه رژیم ارتجاعی عربستان سعودی در یمن، ادامه تنش و درگیری در عراق، حتی پس از شکست گروه جنایتکار داعش، ادامه بحران و درگیری در لیبی، ادامه سرکوب خشن حقوق مردم فلسطین برای دست یابی به کشور مستقل شان و بالا گرفتن تنش در خلیج فارس و خطر جدی درگیری های نظامی میان ایران با مثلث عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحدۀ آمریکا، از جمله چالش های جدی ای است که حزب های کارگری و کمونیستی و نیروهای مترقی منطقه با آن رو به رو هستند.“

نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب ما ضمن اشاره به تغییر در عرصه سیاست جهانی و منطقه ای با روی کار آمدن ترامپ و خطراتی که سیاست های ماجراجویانه و ضدمردمی ترامپ برای مردم منطقه به همراه دارد افزود: ”آگرچه  گفته می شود که بسیاری از سیاست های ترامپ و برخوردهای او با اوضاع منطقه و جهان بسیار غیر قابل پیش بینی و پر از آشفتگی است، معذالک ما معتقدیم که اساس سیاست خارجی دولت ترامپ در راستای منافع کارتل های بزرگ نفت و اسلحه و در راستای سیاست های افراطی ترین نیروهای راست در آمریکا تنظیم شده است.“

نمایندۀ کمیته مرکزی حزب ما در بخش دیگری از سخنانش به تشریح اوضاع ایران پرداخت و گفت: ”در ارزیابی شرایط ایران و نیروهای سیاسی ای که راستای راهبردی سیاست های کشور را تعیین می کنند،حزب ما بر خلاف برخی نیروهای رفورمیست مدافع رژیم و برخی از نیروهای چپ که اکنون به سوسیال دموکراسی رو آورده اند، همچنان به ارزیابی منافع طبقاتی نیروهای حاکم در تعیین سیاست های آنان معتقد است. ما به شدت با نظریه  ضد امپریالیست بودن نیروهای ارتجاعی و واپس گرا، که منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری دیوان سالار کشور را نمایندگی می کنند، مخالفیم. سیاست هایی که توسط رژیم ایران و دولت های پی در پی آن دنبال شده است، سیاست های نولیبرالی خصوصی سازی، از بین بردن حقوق کارگران و تشکل های مستقل کارگری، و بوجود آوردن درۀ عظیم میان فقر و ثروت است که در تاریخ معاصر کشور ما بی سابقه است… رفقا! توجه به این موضوع هم اهمیت دارد که بنیان های نظری رژیم حاکم در ایران بر پایه ”اسلام سیاسی“ بنا شده است که اکنون در منطقه ما توسط گروه های جنایتکاری همچون داعش، القاعده، جیش اسلام، و دیگران به کار گرفته می شود. اساس ”اسلام سیاسی“ به عنوان یک ایدئولوژی همان ساختاری است که بر کشور ما حاکم است. فرمانروایی ولی فقیه، بر همه قوانین، و نهادهای انتخابی و غیرانتخابی، از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه. ایجاد خلیفه گری داعش در عراق نیز بر همین نمونه استوار است. ما براین باوریم که راه تحولات دموکراتیک در ایران با طرد رژیم ولایت فقیه و نظام سیاسی حاکم بر میهن ما امکان پذیر است. ما همچنان معتقدیم که سرنوشت ایران  تنها باید با مبارزه مردم میهن ما تعیین گردد و از اینرو به شدت با هرگونه مداخلۀ خارجی در امور ایران مخالفیم.“

نمایندۀ کمیته مرکزی حزب ما در پایان سخنان خود ضمن تأکید به خطراتی که از سوی سیاست امپریالیسم و ناتو منطقه را تهدید می کند حزب های کارگری و کمونیستی منطقه و نیروهای مترقی را به تلاش مشترک و همکاری نزدیک برای حفظ صلح و رهایی کشور های منطقه از یوغ رژیم های دیکتاتوری فرا خواند.

در پایان این نشست نیز بیانیۀ مطبوعاتی نشست پس از بحث و تبادل نظر و به تصویب رسید. متن بیانیه در زیر آمده است.      

   

 

بیانیهٔ مطبوعاتی نشست حزب‌های کمونیست و کارگری کشورهای حوزه‌های مدیترانه و خلیج‌فارس و منطقهٔ خاورمیانه

 

به‌ابتکار و دعوت حزب کمونیست یونان، نشست حزب‌های کمونیست و کارگری حوزه‌های مدیترانه، و خلیج فارس و منطقهٔ  خاورمیانه، یکشنبه ۵ آذرماه / ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷، در آتن، برگزار شد. در این نشست، حزب‌های کمونیست و کارگری از کشورهای مصر، الجزایر، فرانسه، یونان، اسپانیا، ایران، اسرائیل، ایتالیا، قبرس، لبنان، فلسطین، سوریه و ترکیه شرکت کردند.

نشست آتن دربارهٔ وضعیت پیچیده و خطرناکی که در منطقهٔ ما درحال گسترش است به‌ بحث و بررسی پرداخت. نمایندگان حزب‌های شرکت کننده در نشست بر تحکیم همبستگی با مبارزهٔ عادلانهٔ مردم فلسطین و نیاز به گسترش اقدام مشترک حزب‌های  کمونیستی و کارگری، طبقه کارگر و دیگر قشرهای مردمی در رویارویی با مداخله‌ها و تهدیدهای امپریالیستی و خطر برافروخته شدن شعله‌های جنگ امپریالیستی‌ای جدید، تأکید کردند.

این نشست در شرایطی برگزار شد که:

* – رقابت انحصارها و قدرت‌های امپریالیستی برای کنترل منابع انرژی، مسیرهای حمل‌ونقل و بر سر سهم‌ بیشتر از بازار- همان‌طور که مداخله‌های امپریالیستی در سوریه، عراق و لیبی به‌وضوح نشان داد- در این منطقه درحال تشدید شدن است.

* – حمله نیروهای بورژوایی به حقوق کارگران و حقوق اجتماعی همراه با کمونیسم‌ستیزی- همان‌طور که تلاش‌های اتحادیه اروپا در جشنواره رسمی ضد کمونیستی در تالین پایتخت استونی نشان داد- شدت یافته است.

* – در این تحولات، دولت‌های ایالات‌متحده، اتحادیهٔ اروپا، ناتو و اسرائیل ‌همگام با بورژوازی کشورهای ترکیه و امیرنشین‌های خلیج فارس (عربستان سعودی، قطر و امارات متحدهٔ عربی) نقشی مؤثر و ویژه‌ دارند و با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، منافع این انحصارها را توسعه می‌دهند.

* – گروه‌های مختلفِ مسلحِ تاریک‌اندیش و جنایتکار نظیر داعش- که از سوی امپریالیست‌ها تجهیز و پشتیبانی می‌شوند- در مداخلات امپریالیستی و جنگ‌افروزی‌‌های آن به‌صورت ابزار مورداستفاده قرار می‌گیرند.

* حزب‌های کمونیستی و کارگری حوزه‌های مدیترانه و خلیج فارس و منطقهٔ خاورمیانه که در نشست آتن شرکت کردند، با جنبش کارگری- مردمی یونان که بر ضد سیاست‌های دولت حاکم در این کشور که از هدف‌های امپریالیستی ناتو، توسعه همکاری با اسرائیل، ایجاد پایگاه هوایی “سودا” Souda در جزیرهٔ کرِت، در یونان، برای خدمت به طرح‌های ایالات‌متحده و ناتو و زمینه سازی برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در یونان دفاع می‌کند،همبستگی‌شان را اعلام می‌کنند.                                     

*  بسیاری از نمایندگان حزب‌های کمونیستی و کارگری در سخنرانی‌های خود به‌این نکته اشاره کردند که دفاع از منافع طبقه کارگر و سایر قشرهای مردمی و ترویج آن، به توسعه مبارزه‌یی سازمان‌یافته و هماهنگ برای دستیابی به حقوق کارگران و مردم، مبارزهٔ مشترک با انحصارها و سیستم استثمارگرانهٔ سرمایه‌داری نیاز دارد. در این راستا، بسیاری از سخنرانان بر ضرورت بسیج و شرکت مردم در عرصه‌های زیر تأکید داشتند:

* – اعلام رساتر همبستگی با مبارزهٔ عادلانهٔ مردم فلسطین با اشغالگران اسرائیلی، به‌رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی، آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، توقف ساختمان شهرک‌های صهیونیستی، و همچنین همبستگی با مردم قبرس بر ضد اِشغال آن از سوی ترکیه و یکپارچگی مجدد قبرس.

* – ابراز همبستگی با مبارزات عادلانه مردم سوریه بر ضد تجاوزات امپریالیستی و دفاع از حقوق آنان و همه خلق‌های منطقه در تعیین و انتخاب مسیر توسعهٔ اجتماعی و سیاسی خود، مطابق با منافع مشخص مردم و بدون هرگونه مداخلهٔ امپریالیستی.

* – محکوم کردن سیاست‌ ممنوع یا محدود کردن فعالیت حزب‌های کمونیستی و کارگری و همچنین محکوم کردن محدودیت‌های به‌وجود آمده در برابر آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک اتحادیه‌های کارگری.

* – محکوم کردن دخالت نظامی عربستان سعودی در یمن که به پیامدهایی وحشتناک برای مردم کشور منجر شده است.

* – محکوم کردن سیاست‌های خطرناک ایالات‌متحده آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و تهدیدات مربوط به درگیری نظامی با ایران. علاوه‌براین، ما از مبارزه مردم ایران برای حقوق دموکراتیک و پیشرفت اجتماعی خود حمایت می‌کنیم.

* – مردود شماردن و افشا کردن ظاهرسازی‌ها و ژست‌های “انسان دوستانه” امپریالیست‌ها به‌منظور توجیهِ مداخله‌های‌شان در دیگر کشورها و برپایی جنگ، تقویت کردن مبارزه با طبقهٔ بورژوازی در هر کشور، مبارزه برای از میان برداشتن عامل‌ها و بهانه‌هایی که به جنگ‌های امپریالیستی می‌انجامد، ممنوعیت تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تأمین زندگی‌ای صلح‌آمیز برای همهٔ مردم.

* – جلوگیری از مورد سوءِاستفاده قرار گرفتن کشورهای خویش (خاک و سرحدها، حریم هوایی و آب‌ها) در هموار کردن راه‌ مداخلات و آغاز جنگ‌های امپریالیستی.

در پایان، حزب‌های کمونیستی و کارگری منطقه، که چند روز پس از صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر گردهم آمدند، اعلام کردند که این رویداد همچنان ستارهٔ راه‌نمایی درخشان در مسیر مبارزهٔ مردم به‌هدف دست یافتن به حقوق اجتماعی و دموکراتیک‌شان و همچین به‌منظور دسترسی به سوسیالیسم است.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۰، ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا