مسایل بین‌المللی

جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان از حقوق مردم فلسطین قاطعانه حمایت می‌کند!

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا را در اعلام اورشلیم به‌عنوان پایتخت اسرائیل محکوم می‌کند.

نه به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا

 فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا در اعلام اورشلیم به‌عنوان پایتخت اسرائیل را محکوم می‌کند. این عمل نشان می‌دهد که امپریالیسم جنگ‌افروز و تجاوزگر است.

در برابر این تجاوز وظیفهٔ ما حمایت از مردم قهرمان فلسطین است، یعنی مردمی که با ارتش اشغالگر، با سیاست‌های دولت اسرائیل، و با سیاست‌هایی که خواستار سازش آنان با اشغال اسرائیلی است، مبارزه‌یی درازمدت را به پیش می‌برند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در کنار کارگران فلسطینی، که به مبارزه خود ادامه می‌دهند، همیشه استوار ایستاده و خواهد ایستاد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از تمام گردهمایی‌های بین‌المللی برای ترویج خواست‌‌های برحق مردم فلسطین استفاده خواهد کرد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری عملکرد رهبرانِ تشکل‌های زرد کارگری را که از سیاست‌های اسرائیل حمایت می‌کنند، افشا خواهد کرد.

تمام سندیکاهای کارگری فلسطینی که به مبارزه برحق خود در استیفای حقوق خلق فلسطین افتخار می‌کنند، ما را در همبستگی با خود خواهند یافت. تمام مبارزان سندیکایی که در بدنهٔ سندیکاهای خود بر ضد رهبرانِ فاسد و سازش‌کار مبارزه می‌کنند، ما را در کنار خود خواهند یافت.

وضعیت امروز، به‌ویژه پس از تصمیم غیرقابل‌پذیرش رئیس‌جمهور آمریکا، به جنبشی سندیکایی با ماهیت طبقاتی، دارای نیروی جوان، انترناسیونالیست، توده‌ای و متحد کننده نیاز دارد، جنبش سندیکایی‌ای آزاد از دخالت‌هایِ بوروکراتیک و فاسد. تنها جنبش سندیکایی‌ای که استقلال تشکیلاتی دارد و در صف‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مبارزه می‌کند، قادر به‌کمک به مبارزهٔ مردم فلسطین توانا خواهد بود.

 

دبیرخانه – فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ۱۶ آذرماه  ۱۳۹۶

 

به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۱، ۴ دی ماه ۱۳۹۶

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا