کارگران و زحمتکشان

مبارزهٔ جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان با فقر و بی‌سوادی

افزایش میزان گرسنگی در آمریکای لاتین و رشد نرخ بی‌سوادی در قارهٔ آسیا، نگرانی همهٔ مجامع ذی‌صلاح و نیروهای ترقی‌خواه جهان ازجمله جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان را برانگیخته است. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، با استناد به آمارهای دو سازمان وابسته به سازمان ملل متحد یعنی سازمان خواربار و کشاورزی (“فائو”) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (“یونسکو”)، گسترش فقر، گرسنگی و بی‌سوادی در سدهٔ بیست‌ویکم را غیرقابل‌پذیرش خوانده و مبارزه با آن را خواستار شده است. لازم به یادآوری است که، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دارای کرسی‌ای دائمی در این دو نهاد سازمان ملل متحد است.

 بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در ارتباط با گسترش بی‌سوادی در آسیا

 فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به‌نمایندگی از طرف ۹۲ میلیون کارگر، پدیدهٔ گسترش‌یابندهٔ بی‌سوادی را در سطح جهان، به‌ویژه در آسیا، را شرم‌آور می‌داند. ما درحالی سال ۲۰۱۸ را آغاز می‌کنیم که سطح بی‌سوادی شدیداً بالا است. بنا به‌گزارش یونسکو، میزان بی‌سوادی جهان ۱۳.۷ درصد است که نزدیک به یک میلیارد نفری را در بر می‌گیرد که حتی از خواندن و نوشتن الفبا نیز ناتوان‌اند. بنا بر گزارش یونسکو، در دهه گذشته اغلب بی‌سوادان (۷۰ درصد) در آسیا زندگی می‌کنند و نصف جمعیت بی‌سودان جهان در جنوب آسیا به‌سر می‌برند.

امر بی‌سوادی اساساً در زندگی میلیاردها انسان تأثیر داشته است. هم‌زمان با گسترش پدیدهٔ بی‌سوادی، بورژواها و دولت‌هایشان، مبالغی عظیم را به‌جای بهبود مسئله‌های مرتبط با سوادآموزی و آموزش، برای امور نظامی به‌مصرف می‌رسانند. در مواردی متعدد بودجهٔ نظامی ۲ درصد تولید ناخالص داخلی جی- دی- پی افزایش داشته است.

آموزش باید حقی انکارناپذیر تلقی شده و یکی از اولویت‌های مهم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری شمرده شود. در همین رابطه، اتحادیهٔ سراسری معلمان عضو این فدراسیون، در کنگره هجدهم- که از ۴ تا ۵ ماه مارس ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد- اقدام‌های عملی‌ای بیشتری را در این مورد به‌بحث خواهند گذاشت و جنبش جهانی سندیکایی و طبقاتی در مورد پدیده بی‌سوادی اقدام لازم را انجام خواهد داد.

 

سایت فدراسیون جهانی کارگری، سوم دی‌ماه ۱۳۹۶

WFTU statement on the phenomenon of illiteracy in Asia

به نقل از ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم – شمارۀ ۳، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا