مسایل سیاسی روز

شرکت هیئت نمایندگی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در کنگرهٔ مشترک «فدائیان اکثریت»، «اتحاد فدائیان» و «کنشگران سوسیالیست منفرد»

به‌دعوت هیئت برگزاری کنگره مشترک، هیئت نمایندگی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، در روز شنبه، ۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ (۳۱ مارس ۲۰۱۸)، در محل کنگره حاضر شدند.

رفیق ناصر موذن، به نمایندگی از کمیتۀ مرکزی حزب  نخست پیام حزب را (پیام حزب به نیروهای ملی و آزادی‌خواه که در  پلنوم بهمن‌ماه ۹۶ به تصویب کمیتۀ مرکزی حزب رسیده بود) به‌هیت رئیسه ارائه کرد و سپس در سخنانی کوتاه، به‌دلیل تنگی وقت کنگره، ضمن اشاره به خطر جدی تجاوز به میهن‌مان از سوی گروه کنونی زمامداران ایالات متحده، بر ضرورت اتحاد همۀ نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن تأکید ورزید.

  کنگرهٔ مشترک فدائیان اکثریت، اتحاد فدائیان و کنشگران سوسیالیست منفرد، در جریان کار سه روزهٔ خود “حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ” را بنیانگذاری کرد و با تصویب منشوری با عنوان: “ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی”، مبنای نظری حزب جدید‌التأسیس را مشخص کرد. در این منشور از جمله آمده است: “ما جزئی از جنبش جهانی چپ هستيم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردهایش، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، به اين باور رسيده ايم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنيده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعهٔ مطلوب و انسانی که به‌مثابهٔ یک فرآیند با مبارزهٔ اجتماعی عليه بهره کشی شکل می‌گیرد. …” در بخش ایران مندرج در سند، می‌خوانیم: “ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. گفتمان اصلاحات راهگشا نيست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ندارند. … ما ضمن تأکيد بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم، تغييرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختيارات و عملکرد دستگاه ولايت فقيه و نهادهای انتصابی و تغيير در توازن قوا در جهت تقويت نقش و تأثير جامعهٔ مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنيم.” کنگره ضمن تصویب اساسنامهٔ حزب جدید، در پایان کار خود ۲۵ نفر شورای مرکزی حزب را از میان ۳۲ نامزد حاضر در کنگره انتخاب کرد. 

حزب تودۀ ایران، ضمن استقبال از دعوت برای حضور در کنگرهٔ بنیانگذاری “حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ” و همان طور که در مصوبات پلنوم بهمن‌ماه حزب تودۀ ایران تأکید شده است، مدافع همکاری و اتحاد عمل همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران در راستای مبارزهٔ مشترک بر ضد رژیم ولایت فقیه است، و از این روی، ما امیدواریم بتوانیم در عرصه‌های گوناگون مبارزه و همبستگی با پیکار مردم ایران، تلاش‌های مشترکی را با “حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” سازمان‌دهی کنیم.

حزب ما همچنین معتقد است که باید تلاش کرد و نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان کشور و نیز نیروهایی را که همچنان به مبارزهٔ طبقاتی، وجود و عملکرد مخرب سرمایه‌داری انحصاری و فاجعه‌بار بودن سیاست‌های ضد انسانی و مداخله‌جویانهٔ  امپریالیسم جهانی، اعتقاد دارند و جامعهٔ بشری و پیشرفت آن‌ را در عرصه‌های گوناگون- خصوصاً در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی، جهانی عاری از ستم جنسیتی و طبقاتی و بدون تخریب محیط زیست- از دریچهٔ بنیادهای نظری سوسیالیسم علمیِ می‌بینند، گردهم آورد و بدین ترتیب تأثیری مهم‌تر و فراگیرتر بر تحولات کشور گذاشت. 

این کار سترگ را تنها با داشتن دیدگاه‌ها و ارزش‌هایی مشترک در زمینهٔ ضرورت تحقق آرمان‌های طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، می توان به سرانجام موفق خود رساند. حزب تودۀ ایران، حزب کارگران و زحمتکشان کشور، همچنان در این راستا به تلاش و مبارزه خود ادامه خواهد داد.   

 به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۹، ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا