کارگران و زحمتکشان

جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان و مبارزه در راه صلح جهانی عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، از نخستین روزهای تأسیس موضع‌گیری‌هایی روشن و شفاف بر ضد تولید و اشاعهٔ جنگ‌افزارهای هسته‌ای داشته و دارد و در تمامی کنگره‌هایش، به نابودی جنگ‌افزارهای هسته‌ای در تمامی کشورها رأی داده است. امروزه تنها ما نیستیم که از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران (برجام) نگرانیم.

موضع‌گیری‌های جدید آمریکا و هم‌پیمانانش به خطر آتش‌افروزی‌های تازه در منطقه دامن می‌زند و همه بشریت را تهدید می‌کند. آماج آمریکا، ناتو و اتحادیهٔ اروپا غارت منابع طبیعی کشورها، توسعهٔ مناطق نفوذ خود، و تغییر مرزها است. صلح جهانی در خطری جدی قرار دارد. تضادهای بین‌امپریالیستی تشدید شده‌اند. جنبش سندیکایی متشکل زحمتکشان، ضروری است که به اقدام‌هایی فوری دست زده و خواست‌های زیر را مطرح کند:

انهدام کلیه جنگ‌افزارهای هسته‌ای در همه‌جا؛

ادامه اجرای توافق با ایران (برجام) از سوی هر دو طرف؛

شبه‌جزیرهٔ کره باید عاری از جنگ‌افزارهای هسته‌ای باشد؛

به کلیه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی باید پایان داده شود، زیرا قربانیان اصلی آن کارگران و مردم بوده‌اند و هستند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مخالف این “حق” امریکاست که به‌تنهایی تصمیم بگیرد کی می‌تواند جنگ‌افزار هسته‌ای داشته باشد. هیچ‌کس به آمریکا این اجازه را نداده است که اسراییل، ترکیه و کره‌جنوبی را به جنگ‌افزار هسته‌ای تجهیز کند و هم‌زمان در مورد دیگران بهانه آورده و دروغ بگوید.

پیشنهاد و راه‌حل ما این است:

انهدام همهٔ جنگ‌افزارهای هسته‌ای در همهٔ نقاط جهان

این به‌نفع زحمتکشان جهان و لازمهٔ صلح جهانی است.

 

دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ۴ خردادماه ۱۳۹۷

http://www.wftucentral.org/stop-all-nuclear-weapon

 
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم«، شمارۀ ۸، ۲ تیر ماه ۱۳۹۷ 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا