مسایل سیاسی روز

عباس امیر انتظام درگذشت

بر اساس گزارش رسانه های همگانی عباس امیرانتظام، روز پنجشنبه، ۲۱ تیر در پی یک دوره بیماری در سن ۸۶ سالگی درگذشت.
عباس امیر انتظام، از اعضای نهضت آزادی، معاون مهندس بازرگان، اولین نخست‌ وزیر پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ و سخنگوی دولت موقت ایران بود.

به گزارش رونامۀ ”انتخاب“ عباس امیر انتظام، از هواداران محمد مصدق بود و پس از کودتای ۲۸ مرداد به نهضت مقاومت ملی پیوست و از اعضای فعال آن سازمان بود و با رهبران آن به ویژه مهدی بازرگان ارتباط نزدیک داشت. روابط او با بازرگان از دانشگاه تهران شروع شده بود، زمانی که بازرگان استاد و رئیس دانشکده فنی بود و امیرانتظام دانشجوی وی مورد احترام و اعتماد بازرگان بود و در جریان انقلاب به عنوان نماینده بازرگان با شاپور بختیار مذاکره کرد و سرانجام بختیار را متقاعد کرد تا از نخست‌وزیری استعفا بدهد. 
امیر انتظام در ماه های قبل از دستگیریش عهده دار مقام سفارت ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود.
امیر انتظام در ۲۸ آذر سال ۱۳۵۸ به اتهام سئوال برانگیز همکاری با سازمان جاسوسی سیا و ارتباط پنهانی با امریکا از سوی دادستانی کل انقلاب بازداشت شد. و در روز ۲۶ اسفند ۱۳۵۹، در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به رياست محمدي گيلاني جنایتکار به محاکمه کشانده شد و نخست به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، اتهام جاسوسی را مردود اعلام کردند.
عباس امیرانتظام، مانند بسیاری از دیگر رهبران نهضت آزادی، از مخالفان سرسخت فعالیت آزادی و علنی حزب تودۀ ایران در دوران پس از انقلاب بود که در آن هنگام با اعتراض رهبری وقت حزب رو به رو شد.
عباس امیر انتظام، پس از محاکمه در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی از ۲۸ آذرماه ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۵،‌ ۱۷ سال از عمر خود را در زندان های رژیم سپری کرد و در مقابل شکنجه گران رژیم از خود استواری نشان داد و در زمینه سیاست های ضد انسانی رژیم در زندان ها افشاگری های موثری انجام داد. او در سال های پس از آزادی از زندان هم به فعالیت های خود در مبارزه بر ضد نقض حقوق بشر در ایران ادامه داد و با مقام های مسئول سازمان ملل در این زمینه مکاتبه و افشاگری نمود.
حزب تودۀ ایران به رغم همه مخالفت های دیدگاهی و سیاسی با عباس امیرانتظام و نهضت آزادی، همواره برخورد سرکوبگرانه رژیم با نهضت آزادی را مردود دانسته و محکوم کرده است.
ما درگذشت عباس امیرانتظام را به خانواده و بازماندگان او و نهضت آزادی تسلیت می گوییم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۶، ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا