کارگران و زحمتکشان

اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی پولاد اهواز ومجتمع نیشکر هفت تپه

در روزهای گذشته کارگران مجتمع  نیشکر هفت‌تپه  و همزمان با آن  کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بار دیگر  دست به اعتصاب زده اند.  کارگران نیشکر هفت‌تپه در پشتیبانی از همکاران‌ خود در بخش خوراک دام و نی بری که  شماری از آنها چندی پیش اخراج  گردیده بودند، به شکل یکپارچه اعتصاب کردند. این اعتصاب، بخش‌های مختلف از واحد  فنی -مهندسی تا کشاورزی و نگهبانی و تجهیزات  این مجتمع تولیدی را در در بر گرفته است.

کارگران  نیشکر هفت تپه  خواستار پرداخت معوقه های مزد و مزایای  شغلی، تامین امنیت شغلی  و نیز توقف خصوصی سازی و طرح گسترش منطقه ویژه آزاد اقتصادی در محدوده اراضی  کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند. با توجه به طرح گسترش منطقه ویژه آزاد اقتصادی شوش، تفکیک مزارع  نیشکر  و تغییر کاربری آنها منجر به تعطیلی کارخانه و نابودی امنیت شغلی و معیشت صدها کارگر خواهد شد.  بعلاوه همزمان با  کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز با انتشار فراخوان، یک اعتصاب متشکل را سازمان دادند. در دومین روز اعتراض، کارگران گروه ملی فولاد اهواز در برابرشعبه سرپرستی بانک ملی اهواز به تجمع نمودند. شمار زنان کارگر در این حرکت اعتراضی امیدوار کننده و شایان  توجه است.

کارگران این واحد بزرگ تولیدی خواهان پرداخت همه معوقه های مزدی خود بدون استثنا و تأمین مواد اولیه و راه اندازی خطوط تولید به هدف تامین امنیت شغلی هستند. در هر دو اعتصاب خواسته  احیای حقوق سندیکایی و برخورداری زحمتکشان از نهاد ها و سازمان های  پایه طبقاتی و نظارت و مشارکت کارگران در کارخانه ها مطرح شد که نشانه افزایش آگاهی و رشد میزان آمادگی جنبش کارگری -سندیکایی در دوره حساس کنونی است. این اعتصاب ها بار دیگر اهمیت  سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده کنونی  را برجسته می سازد. باید با اتحاد عمل فراگیر در راه سازمان‌دهی مبارزات کارگری به پیش حرکت کرد.

حزب توده ایران -حزب طبقه کرگر ایران؛ از اعتصاب  کارگران گروه ملی صنعتی پولاد اهواز و نیشکر هفت تپه قاطعانه حمایت کرده و همه نیروهای میهن دوست را به پشتیبانی از ان فرا می خواند. خواسته های   کارگران به حق و قانونی است، از این رو باید تحقق یابد.

 

پیش به سوی اتحادعمل فراگیر، ارتقای سطح سازماندهی و همبستگی به‌هدف پیوند اعتصاب‌های پراکنده به یکدیگر در مبارزه با استبداد مذهبی !

کارگران و زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه میهن؛ از مبارزه و اعتصاب کارگران مجتمع  نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پشتیبانی کنید!

اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

سایت حزب توده ایران -چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱٣۹۷

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا