اعلامیه ها

معلم زندانی آزاد باید گردد!

جمعه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ روز جهانی معلم است. به همین مناسبت، به ابتکار سندیکاهای معلمان جهان، آموزش بین‌الملل، و سازمان عفو بین‌الملل کارزارهایی گوناگونی و از جمله در فضای مجازی در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. یکی از خواست‌های کارزارهای امسال، آزادی فعالان آموزشی ایرانی، از جمله اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران، محمد حبیبی و محمود بهشتی است که از دیگر فعالان این نهاد صنفی معلمان‌اند. ارسال طومارهای امضا شده و نامه‌های اعتراضی به مقام‌های دولت ایران که در آنها خواستِ آزادیِ فعالان آموزشی و معلم‌های زندانی در ایران مطرح شده است از جملهٔ این کارزارها خواهد بود.

روز جهانی معلم که در سال ۱۹۶۶ به توصیه سازمان یونیسف و سازمان بین‌المللی کار رسمیت یافت، از ۱۹۹۴  هر سال در هماهنگی و با همکاری سازمان یونیسف، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار، و آموزش بین‌الملل (کنفدراسیون سندیکاها و سازمان‌های صنفی معلمان سراسر جهان)  برگزار می‌شود.

روز جهانی معلم امسال همچنین مصادف است با هفتادمین سالگرد انتشار اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که آموزش را یکی از حقوق بنیادی بشر می‌شناسد، بر حق تحصیل اجباری و همگانی رایگان تأکید دارد، و خواستار دسترسی فراگیر و بدون تبعیض همهٔ کودکان به آموزش باکیفیت است.

به همین علّت، موضوع مرکزی روز جهانی معلم امسال «حق تحصیل به معنای حقِ برخورداری از معلم واجد شرایط و مجرّب» تعیین شده است تا به جامعهٔ جهانی یادآوری کند که حق تحصیل بدون برخورداری از معلمان آموزش‌دیده و واجد شرایط محقق نمی‌شود. در پایان دوّمین دههٔ قرن بیست و یکم، کمبود معلم هنوز مشکلی مداوم در سراسر جهان است. امروزه در حدود ۲۶۴میلیون نفر از کودکان و نوجوانان و جوانان جهان به مدرسه راه ندارند. برای رسیدن به آماج‌های «آموزش ۲۰۱۳» در مقاطع آموزش ابتدایی و متوسطهٔ همگانی، در سراسر جهان نیاز به استخدام نزدیک به ۶۹ میلیون معلم جدید است. در قشرهای آسیب‌پذیرتر جامعه مانند دختران، کودکان دارای معلولیت ذهنی و جسمی، کودکان پناهنده و مهاجر، یا کودکان فقیری که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، این کمبود و نبود معلم برجسته‌تر است.

حزب تودهٔ ایران بنا به اصول و برنامهٔ پذیرفته‌شده‌اش در زمینهٔ حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، از اقدام‌های اعتراضی امسال و نیز از حق دانش‌آموزان برای تحصیل و برخورداری از معلمِ واجد شرایط، و همچنین از خواستِ آزادی بدون قید و شرط همهٔ فعالان و معلمان زندانی در ایران پشتیبانی می‌کند.

 سایت حزب تودۀ ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا