مسایل سیاسی روز

حزب توده ایران سرکوب، تهدید و پیگردِ کارگران و فرهنگیان را به‌شدت محکوم می‌کند!

درپی ادامه اعتصاب متشکلِ کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، از نخستین ساعاتِ روز شنبه 26 آبان ماه یگان‌های ضدشورش و نیروهای امنیتی به‌هدف جلوگیری از گسترشِ اعتصاب واردِ محوطه این مجتمع شده‌اند. گزارش‌های انتشاریافته به‌نقل از کارگرانِ اعتصابی حاکی از حضور نیروهای انتظامی، یگانِ ضدِ شورش و واحدهای امنیتی در سطح شهرستان شوش و مجتمع نیشکر هفت‌تپه است.

کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه خواهانِ دریافت معوقه‌های مزدی، توقف خصوصی‌سازی و بازگشتِ این واحد صنعتی راهبردی به بخش دولتی هستند. رژیم در مقابلِ  این خواست‌های به‌حق کارگران مقاومت می‌کند و درعمل مدافع منافع کلان‌سرمایه‌داران است. حضور نیروهای ضدشورش قدرت‌نماییِ پوشالی درمقابل هزاران کارگر و خانواده‌های گرسنهٌ آنهاست و درعین حال ثابت می‌کند رژیم ولایت‌فقیه نه مایل و نه قادر به برآورده ساختن خواست و حقوقِ زحمتکشان است.

پیش ازاین، در روزهای گذشته به‌دنبال برگزاریِ موفقیت‌‌آمیزِ دور دوم تحصنِ سراسری آموزگاران و دبیران، ارگان‌های امنیتی در برخی استان‌ها تعدادی از فرهنگیان و فعالان صنفی آنها را احضار، تهدید و بازداشت کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیانِ ایران دراین زمینه با انتشار اطلاعیه‌ای به‌تاریخ ۲۴ آبان ماه تاکید کرده‌است: “دستِ کم تاکنون ۳۰ فعال صنفی ازجمله اسکندر لطفی بازرس شورای هماهنگی احضار  و بازجویی شده‌اند و بیش از ۵۰ نفر پیامِ تهدید دریافت نموده‌اند . . . تاکنون دست‌کم ۱۲ معلم بازداشت شده‌اند . . .”.

اعمال فشار، ایجاد جو رعب و وحشت، پیگرد و سرکوب سیاستِ شناخته‌شدهٌ رژیم ولایت‌فقیه در برابرِ مردمِ حق‌طلب و زحمتکشانِ کشور بوده‌ و هست.

حزب توده ایران پیگرد، تهدید، بازداشت و سرکوبِ کارگران و زحمتکشان را به‌شدت محکوم می‌کند. ما خواستارِ توقف فوریِ تمامی اقدام‌های سرکوبگرانه علیه کارگران، فرهنگیان و دیگر مردمِ معترض هستیم. تداومِ مبارزه، اتحادعمل و همبستگی پاسخ شایسته و موثر به‌سیاستِ سرکوب و تهدیدِ رژیم ولایت‌فقیه دراین مرحلهٌ حساس است. باید یکپارچه و سازمان‌یافته مبارزه علیه استبدادِ مذهبی را تشدید کرد.

اعتصاب و اعتراض حق همه زحمتکشان است.

به‌سیاستِ اعمالِ فشار و سرکوب زحمتکشان پایان دهید!

کارگران و زحمتکشان از اعتصاب و اعتراض‌های کارگرانِ هفت‌تپه، کارگران گروه ملی فولاد اهواز و فرهنگیان کشور حمایت کنید!

کارگران و معلمان دربند را آزاد کنید!

با سازماندهیِ اعتراض‌های پراکنده به مقابله با رژیم ولایت‌فقیه برخیزیم!

کار، نان، آزادی!

حزب توده ایران، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا