مسایل سیاسی روز

کارگر زندانی آزاد باید گردد! حمایت از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز وظیفهٔ همهٔ نیروهای مترقی میهن ماست

بر پایهٔ گزارش‌های انتشار یافته، به دنبال ادامهٔ اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، نیروهای امنیتی تمامی نمایندگان مجمع کارگری، چند تن از فعالان سندیکایی و همچنین یک خبرنگار زن حاضر در تجمع‌های اعتراضی اخیر را بازداشت کرده‌اند. پرونده کارگران بازداشت شده در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی به‌عنوان یک پرونده امنیتی تحت بررسی قرار می‌گیرد.

بازداشت و افزایش اعمال فشار به کارگران اعتصابی به هدف پایان دادن به این اعتراض صورت گرفته بود. امّا با راهپیمایی کارگران و خانواده‌هایشان در پانزدهمین روز اعتصاب و تجمع در برابر فرمانداری شهرستان شوش و سپس دادگاه این شهرستان، ترفند رژیم ولایت فقیه برای خفه کردن و خاموش ساختن صدای حق طلبانه کارگران ناکام ماند.

طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و نیز پشتیبانی ستایش برانگیز گروهی از فرهنگیان برخی شهرهای کشور، حمایت کارگران و فعالان کارگری کارخانه هپکو اراک و اعلام حمایت جمعی از وکلای مستقل و شجاع دادگستری استان خوزستان نشانهٔ سرشت مردمی و ریشه‌های ژرف نارضایتی در جامعه و همچنین ارتقا سطح همبستگی در میان طبقه کارگر و همهٔ زحمتکشان فکری و یدی میهن ما در این مرحلهٔ حساس و بغرنج است.

رژیم ولایت فقیه می‌کوشد با پیگرد و بازداشت فعالان اعتصاب علاوه بر جلوگیری از تداوم مبارزه، جوّ رعب و وحشت ایجاد کرده و از این طریق جنبش سندیکایی زحمتکشان را زیر فشار گرفته و آنرا کنترل نمایند. همزمان با بازداشت کارگران اعتصابی یک هیئت از وزارت کار برای بررسی وضعیت مجتمع نیشکر هفت تپه به شهرستان شوش اعزام شده است. یکی از آماج‌های هیئت مذکور پایان دادن به اعتصاب با ایجاد تفرقه در بین کارگران است.

حزب تودهٔ ایران با تاکید دوباره به پشتیبانی از مبارزهٔ حق طلبانهٔ کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان بدون استثنا است. کارگران و زحمتکشان میهن ما با تهدید و سرکوب از مبارزهٔ به حق خود دست نخواهند کشید.

 

تهدید و سرکوب مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را متوقف نخواهد کرد

کارگر زندانی آزاد باید گردد

خصوصی سازی را متوقف کنید، کارگران می‌توانند و باید در کنترل و نظارت بر تولید مشارکت داشته باشند

حقوق سندیکایی احیا باید گردد

پیش به سوی مبارزهٔ متحد و سازمان یافتهٔ کارگران و زحمتکشان علیه رژیم ولایت فقیه

نان، کار، آزادی

حزب تودهٔ ایران ۲۸ آبان ۱۳۹۷

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا