مسایل سیاسی روز

ادامهٔ اعتصاب کارگران: خصوصی سازی را متوقف کنید، کارگران زندانی را آزاد کنید

بر اساس آخرین گزارش‌ها، و با وجود اعلام و انتشار خبر اولیهٔ آزادی همهٔ کارگران بازداشت شدهٔ نیشکر هفت تپه، کماکان پنج تن از کارگران در زندان هستند و دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی شوش همراه با نهادهای امنیتی از آزادی آنها خودداری کرده و این کارگران تا اطلاع ثانوی در بازداشت بسر خواهند برد. هدف اصلی رژیم چه از طریق هیئت وزارت کار که به منطقه اعزام شده، چه از راه توطئه دستگاهای امنیتی و قضایی جلوگیری از ادامهٔ اعتصاب و ژرفش مبارزه و پیوند اعتراض‌ها به یکدیگر است.

توصیهٔ امروز شورای امنیت ملی به قوهٔ قضائیه در خصوص «تعامل» با کارگران نشان دهندهٔ هراس عالی‌ترین نهادها و مقاماتِ حکومتی از گسترش مبارزه و اعتصاب کارگری و فراگیر شدن آن است.

در هفدهمین روز اعتصاب خیابان‌های اهواز و شوش بار دیگر شاهد حضور گسترده و یک پارچهٔ کارگران و حمایت مردمی از آنها بود. در شهر اهواز ده‌ها دانشجوی دانشگاه چمران به نشانهٔ حمایت از اعتصاب به صف راهپیماییِ کارگران پولاد اهواز پیوستند. در شهرستان شوش نیز اکثریت اهالی شهر با شرکت در تحصن و راهپیماییِ کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و خانواده‌هایشان پشتیبانی خود را از اعتراض کارگران به نمایش گذاشتند. علاوه بر این در برخی واحدهای صنعتی کشور مانند مپنا و هپکو، گروهی از کارگران در اقدام‌هایی اعتراضی همبستگی خود را با برادران و خواهران کارگر خویش در نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز اعلام نمودند. همچنین جمعی از وکلای متعهد و آزادی خواه دادگستری با انتشار نامه‌ای تاکید کرده‌اند که حاضر هستند با افتخار وکالت کارگران در بند نیشکر هفت تپه را بر عهده بگیرند.

مطالبهٔ کارگران مبنی بر آزادی کارگران زندانی و توقف خصوصی سازی از حمایت گستردهٔ اجتماعی برخوردار شده و می‌شود. ارتقا سطح همبستگی میان گردان‌های جنبش مردمی یکی از دستاوردهای پُر ارزش این اعتصاب در مقیاس جنبش همگانی ضد استبدادی قلمداد می‌گردد. باید با تلاش خستگی ناپذیر این دستاورد را حفظ و تقویت نمود.

مبارزهٔ کارگران نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی پولاد اهواز علیه خصوصی سازی، مبارزه‌ای به‌حق به ضد برنامهٔ تعدیل ساختاری و آزاد سازی اقتصادی است که محتوای برنامه‌های راهبردی رژیم ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد.

حزب تودهٔ ایران ضمن حمایت همه جانبه و قاطعانه از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه و گروه ملی پولاد اهواز، دانشجویان مبارز، زنان آزادی خواه و همهٔ نیروهای مترقی، ملّی و میهن‌پرست کشور را به حمایت از مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان فرا می‌خواند.

زنان آزاده در نبرد برای محو تبعیضِ جنسیتی و تامین برابری حقوق، کارگران متحد شما هستند، از مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان پشتیبانی کنید

جوانان و دانشجویان انقلابی و ترقی خواه برای تقویت جنبش ضد استبدادی و تامین عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و استقلال ملّی از جنبش کارگری و پیکار زحمتکشان حمایت کنید

کارگر زندانی آزاد باید گردد

خصوصی سازی را متوقف کنید، کارگران می‌توانند و باید در کنترل و نظارت بر تولید مشارکت داشته باشند

نه به استبداد مذهبی، نه به تحریم و مداخلهٔ خارجی

پیش بسوی مبارزهٔ متحد و سازمان یافتهٔ کارگران، دانشجویان و زنان میهن ما علیه رژیم ولایت فقیه

کار، نان، آزادی

حزب تودهٔ ایران

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا