مسایل سیاسی روز

درود و افتخار به پایداری و مقاومت کارگران نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز

با اتحاد عمل فراگیر از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز پشتیبانی کنیم!

تشدید مبارزه پاسخ زحمتکشان به تهدیدهای رژیم ولایت فقیه است!

با وجود گذشت بیش از سه هفته، اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه ملّی صنعتی پولاد اهواز برای تحقق خواست‌هایشان ادامه یافته است. اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بیست و دومین روز خود را پشت سر گذاشت. کارگران علی‌رغم انواع توطئه‌های ارگان‌های امنیتی، دستگاه قضائی و مسئولان ادارهٔ کار همچنان متحد و یکپارچه بر خواسته‌های اصلی خود، آزادی نماینده کارگران و خبرنگار زن زندانی و توقف خصوصی سازی همراه با نظارت و کنترل کارگری بر تولید پافشاری می‌کنند.

بعلاوه کارگران گروه ملّی صنعتی پولاد نیز با تداوم مبارزهٔ خود در خیابانهای شهر اهواز راهپیمایی کرده، با شعار «ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم»، حضور گستردهٔ نیروهای انتظامی ـ امنیتی و یگانهای ضد شورش را تحت شعاع قرار داده و اجرای سیاست ایجاد جوّ رعب و وحشت را ناکام گذاشتند. این اقدام کارگران پولاد اهواز از حمایت مردم شهر برخوردار گردید.

در همین حال و همزمان با تداوم مبارزهٔ کارگران، رئیس قوهٔ قضائیه در جمع مسئولان عالی قضائی جمهوری اسلامی، با اغتشاش گر خواندن هزاران کارگر حق طلب به تهدید آنها پرداخت. این فقط دستگاه فاسد قضائی رژیم نیست که همدست و هماهنگ با ارگان‌های امنیتی به تهدید کارگران و زحمتکشان مبادرت می‌ورزد. مدتی پیش نیز کارفرمایان و مدیریت بی کفایت و رانت خوار مجتمع نیشکر هفت تپه نیز هم صدا با نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب اسلامی زبان به تهدید کارگران گشوده بود و تشکل مستقل سندیکائی را غیر قانونی نامیده و بطور کلی تشکل‌های سندیکائی را عامل بحران و هرج مرج دانسته بود. علت چنین موضع گیری‌های تهدید آمیز روشن است. اینان از نقش تشکیلات و سازمان سندیکائی کارگران، در سازماندهی مبارزات آگاهند و به همین دلیل علیه آن سمپاشی می‌کنند. مطابق اسناد معتبر بین‌المللی از جمله مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار و منشور جهانی حقوق سندیکائی، کارگران در بر پائی تشکل سندیکائی کاملا آزادند و دولت‌ها و کارفرمایان حق دخالت در این تشکل‌ها را نداشته و ندارند. بر اساس همین اسناد اعتصاب حق سیاسی کارگران بشمار می‌آید. کار برد هرگونه خشونت و تهدید و سرکوب اعتصاب به معنای پایمال نمودن حقوق بدیهی و اولیه زحمتکشان است.

رژیم ولایت فقیه نگران از گسترش اعتصاب و خشمگین از تداوم آن می‌کوشد به بهانه‌های گوناگون ضمن تهدید و ایجاد تفرقه در صف کارگران اعتصابی، بر این حرکت اعتراضی و پایداری ستایش برانگیز نقطهٔ پایان نهاده و مسیر خروج جنبش کارگری از حالت تدافعی را مسدود و مانع از ارنقا سطح همبستگی در جنبش همگانی ضد استبدادی شود. در روزهای اخیر علاوه بر تهدید، ما شاهد حضور نیروهای امنیتی با پوشش‌های مختلف برای به انحراف کشاندن و پراکندن تخم یاس و نا امیدی از ادامهٔ اعتصاب هستیم که تا کنون با هوشیاری کارگران ناکام مانده است.

باید با تشدید مبارزه و همبستگی در گسترده ترین شکل ممکن توطئه‌های رژیم ولایت فقیه را خنثی ساخت.

حزب تودهٔ ایران بار دیگر همهٔ نیروهای مترقی، ملّی و میهن پرست را به حمایت از مبارزهٔ حق طلبانهٔ کارگران و زحمتکشان فرا می‌خواند. بیائید دست در دست هم و با اتحاد عمل از ادامهٔ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز پشتیبانی کنیم. پاسخ تهدید و توطئه‌های رژیم تشدید مبارزه، همبستگی و اتحاد عمل فراگیر است.

زنان آزاده، دانشجویان و جوانان انقلابی، نیروهای ترقی خواه، آزادی خواه و میهن پرست با تمام توان از ادامهٔ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز حمایت کنیم

کارگر زندانی آزاد باید گردد

خصوصی سازی را متوقف کنید، کارگران می‌توانند و باید در کنترل و نظارت بر تولید مشارکت داشته باشند

احیای حقوق سندیکایی خواستهٔ طبقهٔ کارگر ایران است

نه به استبداد مذهبی، نه به تحریم و مداخلهٔ خارجی

هرچه گسترده تر باد همبستگی گردان‌های جنبش مردمی در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه

کار، نان، آزادی

حزب تودهٔ ایران

۵ آذرماه ۱۳۹۷

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا