کارگران و زحمتکشان

فریاد حق طلبانهٔ زحمتکشان خاموش نمی‌شود!

پیش به سوی ارتقا سطح همبستگی و پیوند اعتراض‌های مردمی به یکدیگر به هدف گسترش مبارزه علیه استبداد مذهبی

همانگونه که انتظار می‌رفت مبارزهٔ دلیرانهٔ کارگران پولاد اهواز و نیشکر هفت تپه ادامه یافته است. رژیم ولایت فقیه از برآورده ساختن خواسته‌های اصلی کارگران و زحمتکشان ناتوان است و علی‌رغم وعده‌های متعدد، پیگرد، تهدید و سرکوب نتوانسته و نمی‌تواند صدای رسای حق طلبانهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما را خاموش سازد.

با وجود انواع توطئه‌ها و اِعمال فشارهای سنگین، کارگران گروه صنعتی ملی پولاد اهواز متحد و یکپارچه به اعتصاب خود ادامه داده و در سی‌امین روز اعتصاب ضمن راهپیمایی در سطح شهر در مقابل مراکز و دوایر دولتی و خصوصی مانند ساختمان مرکزی بانک ملی در اهواز و استانداری خوزستان تجمع برپا کردند. طی هفته‌های اخیر مسئولان وزارت کار در هماهنگی با دیگر ارگان‌های حکومتی بخشی از دستمزد معوقهٔ کارگران را به هدف پایان دادن به اعتصاب، پرداخت کردند اما در همین حال از دادن پاسخ روشن به خواستهٔ اصلی کارگران یعنی توقف خصوصی سازی و تامین امنیت شغلی طفره می‌روند. مدیر کل اشتغال وزارت کار انگشت اتهام را بسوی بانک ملی بعنوان مالک کارخانه‌های گروه صنعتی ملی پولاد نشانه رفته و این بانک را مقصر عدم راه اندازی کامل خط تولید معرفی کرده است. محمد شریعتمداری وزیر کار نیز در دیدار با جمعی از افراد برگزیده از میان کارگران نیشکر هفت تپه سخنان فریبکارانه‌ای بر زبان راند و از پذیرش پیامد سیاست‌های رژیم ولایت فقیه در پیدایش معضل‌های بی شمار اقتصادی و معیشتی برای کارگران شانه خالی کرد.

تاکنون هیچ یک از ترفندهای رژیم برای مهار اعتصاب و جلوگیری از گسترش آن موثر نبوده و کارگران پولاد اهواز با توجه به تجربهٔ هم قطاران خود در نیشکر هفت تپه، بر ادامهٔ مبارزه پا فشاری می‌کنند. اعتصاب کارگران پولاد اهواز در حالی ادامه دارد که از دیروز کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به دلیل عدم تحقق وعده‌های مسئولان رژیم بویژه آزاد نشدن اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، فراخوان به اعتصاب مجدد داده و در محوطهٔ این مجتمع، دست به تجمع زدند. کارگران اعلام کردهٰ‌اند که خواسته‌های اصلی آنها آزادی کارگران و خبرنگار زن در بند، خلع ید از بخش خصوصی و اِعمال نظارت و کنترل کارگری بر تولید است.

ادامهٔ اعتصاب و اعتراض کارگران پولاد اهواز و فراخوان به آغاز حرکات اعتراضی در مجتمع نیشکر هفت تپه نشانگر آن است که ترفندهای رژیم برای مهار و کنترل مبارزات کارگران با شکست روبرو شده است. در هفته‌های اخیر شماری از فرهنگیان، پرستاران، جوانان و دانشجویان با اعتصاب کارگران و بطور کلی مبارزهٔ حق طلبانهٔ جنبش کارگری و سندیکایی اعلام همبستگی کردند این حمایت‌ها و ارتقا سطح همبستگی در جنبش همگانی ضد دیکتاتوری، خشم و نگرانی رژیم ولایت فقیه را برانگیخته است.

حزب تودهٔ ایران بار دیگر پشتیبانی قاطع خود از مبارزهٔ کارگران گروه صنعتی ملی پولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه را اعلام نموده، بر ضرورت حفظ اتحاد در صف‌های کارگران اعتصابی و پرهیز از تفرقه تاکید می‌ورزد. به اعتقاد ما همبستگی با اعتصاب‌های کارگری در تقویت توان جنبش مردمی و نزدیکی و همکاری لایه‌های اجتماعی مخالف و منتقد استبداد مذهبی و تحریم و مداخلهٔ امپریالیسم بسیار موثر بوده و راهگشا تلقی می‌گردد. با همهٔ توان از اعتصاب کارگران پولاد اهواز و نیشکر هفت تپه پشتیبانی کنیم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

خصوصی سازی را متوقف کنید، کارگران می‌توانند و باید در کنترل و نظارت بر تولید مشارکت داشته باشند

نه به استبداد مذهبی، نه به تحریم و مداخلهٔ خارجی

هرچه گسترده تر باد همبستگی گردان‌های جنبش مردمی در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه

کار نان  آزادی

حزب تودهٔ ایران

۱۸ آذرماه ۱۳۹۷

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا