مسایل بین‌المللی

فراخوان پایانی بیستمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری

بیستمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در روزهای ۲۳ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ در آتن و به میزبانی حزب کمونیست یونان برگزار شد که امسال صدمین سال پیکارهای تاریخی‌اش را جشن می‌گیرد. این نشست با موضوع اصلی “طبقهٔ کارگر معاصر و اتحاد آن؛ وظایف پیشاهنگ سیاسی آن- حزب‌های کمونیست و کارگری- در مبارزه با استثمار و جنگ‌های امپریالیستی، و در راه حقوق کارگران و ملّت‌ها، صلح، و سوسیالیسم” برگزار شد، و در آن ۹۰ حزب کمونیست و کارگری از ۷۳ کشور، از همهٔ‌ قاره‌های جهان، شرکت داشتند.

نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده دربارهٔ تحوّل‌های بین‌المللی، منطقه‌یی، و ملّی بحث و گفت‌وگو کردند و در ارتباط با تجربه‌های به دست آمده در مبارزهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری کشورهای خود، اقدام‌های مشترک و همگرایانهٔ خود در فاصلهٔ نشست قبلی تا این نشست، مبارزهٔ طبقاتی در کشورهایشان، و تلاش‌هایشان در راه اتحاد طبقهٔ کارگر با دیگر قشرهای مردمی و ضدانحصاری تبادل نظر کردند.

نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده در مورد تقویت پیکار کمونیست‌ها، روند مبارزات طبقهٔ کارگر و دیگر قشرهای مردمی در راه حقوق کارگران، حقوق مردم، و حقوق جوانان در تقابل با انحصارها، قدرت سرمایه، و ستم و استثمار سرمایه‌داری بحث و گفت‌وگو کردند.

در مقاله‌ها و سخنرانی‌های حزب‌های کمونیست و کارگری بر سرشت استثمارگر، غارتگر، و غیرانسانی سرمایه‌داری تأکید شد. به این نکته اشاره شد که تضادها و رقابت دولت‌ها و ائتلاف‌های سرمایه‌داری چه در شرایط بحران و چه در فضای رشد سرمایه‌داری به طور چندجانبه‌ای در حال تشدید است، و روند صف‌آرایی نیروها در سطح بین‌المللی در حال شکل‌گیری و پیشرَوی است.

مداخله‌ها، تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی، و دخالت‌های امپریالیستی همچنان ادامه دارد. جنگ‌ها همچنان ادامه دارد، از جمله در سوریه، یمن، لیبی، و نیز در آذربایجان. جنگ برادرکشی در اوکراین نیز ادامه دارد که مسئولیتش به عهدهٔ رژیم ضدمردمی کی‌یف است. تدارک‌های جنگی و تسلیحات نظامی رو به افزایش دارد.

حزب‌های کمونیست و کارگری از مبارزات کارگران و ملّت‌های سراسر جهان با تهاجم امپریالیسم، اشغال، و هرگونه تهدید نسبت به حق حاکمیت و استقلال ملّی، و پیکار آنها در راه صلح و دفاع از گسترش حقوق اجتماعی و دموکراتیک استقبال می‌کنند. تجربهٔ به دست آمده در شمار زیادی از کشورها در زمینهٔ مبارزه با نقشه‌های امپریالیستی و مشی سیاسی آمریکا، ناتو، و اتحادیهٔ‌ اروپا و متحدان آنها، بسیار باارزش است.

تشدید تضادهای پیش‌گفته، مسائل متعددی را با خود به همراه می‌آورد از جمله خطر جنگ‌های امپریالیستی با هدف کنترل منابع تولید ثروت، بازارها، و خطوط لولهٔ انرژی. این خطر، وظایفی جدّی را در برابر جنبش کارگری و کمونیست‌ها قرار می‌دهد تا مبارزهٔ ضدامپریالیستی گسترده در راه صلح و خلع سلاح، و تشدید مبارزه با مشی سیاسی دولت‌های بورژوایی را که در خدمت سودوَرزیِ سرمایهٔ کلان و جنگ و تجاوز امپریالیستی است، تقویت کنند.

همهٔ این تحوّل‌ها بر این امر تأکید دارد که مبارزه در راه صلح، خلع سلاح، احترام به حاکمیت ملّی و مردمی، و حل‌وفصل مسائل مردم و تأمین نیازهای آنها با مبارزه در راه براندازی وحشیگری سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم پیوندی گسست‌ناپذیر دارد.

حزب‌های کمونیست و کارگری ابتکارهایی را که در سال ۲۰۱۷ به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر و در سال ۲۰۱۸ به مناسبت دویست مین سالگرد تولد کارل مارکس طرح و اجرا شد مثبت ارزیابی کردند و آن را در خدمت دفاع از دستاوردهای اتحاد شوروی و دفاع از سوسیالیسم دانستند که تنها راه رهایی از استثمار سرمایه‌داری است.

حزب‌های شرکت‌کننده بر همبستگی انترناسیونالیستی خود را با ملّت‌های سوریه، فلسطین، و قبرس، با مردم لبنان، سودان، کوبای سوسیالیستی، ونزوئلا، برزیل، ایران، و همهٔ ملّت‌هایی که با تهدیدها و تاخت‌وتازهای امپریالیستی روبرویند، تأکید کردند.

حزب‌های شرکت‌کننده جریان ضدکمونیسم و یورش به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را محکوم کردند و پشتیبانی کامل خود را از کمونیست‌هایی که در لهستان، اوکراین، سودان، قزاقستان، پاکستان مورد اذیت و آزار قرار دارند، و نیز کمونیست‌هایی که در روسیه، ترانس‌نیستریا [در شرق مولداوی]، و جاهای دیگر در معرض فراخواست‌های سیاسی و قانونی [دادگاهی] قرار دارند، اعلام کردند.

مطرح شد که در سال ۲۰۱۹ چندین مورد بزرگداشت مهم وجود دارد، از جمله صدمین سالگرد بنیادگذاری انترناسیونال کمونیستی [کمینترن]، هفتادمین سالگرد انقلاب چین، و شصتمین سالگرد انقلاب کوبا. برای تقویت انترناسیونالیسم پرولتری، برای دفاع از تاریخ و سهم جنبش کمونیستی در دستاوردهای مردمی، برای مبارزه در راه پیشرفت، برای رهایی اجتماعی کارگران و ملّت‌ها، و برای مقابله با دروغ‌پردازی‌ها و تحریف حقیقت تاریخی و همانندسازی کمونیسم با قساوت‌های فاشیستی می‌توان از این سالگردها استفاده کرد.

حزب‌های کمونیست و کارگری همبستگی خود را با پناهندگان و مهاجران اعلام کردند و نژادگرایی، و نیروهای راست‌افراطی فاشیستی خطرناکی را که نظام استثمارگر [سرمایه‌داری] پدید می‌آورد و در مقابل مردم قرار می‌دهد، محکوم کردند.

در بیستمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، چندین بیانیهٔ همبستگی با مبارزهٔ ملّت‌ها در بسیاری از نقاط دنیا صادر شد.

حزب‌های کمونیست و کارگری تمایل و خواست خود را برای تدارک و اجرای اقدام‌های مشترک و همگام، بر محور چند موضوع‌ اصلی اعلام می‌کنند:

علیه جنگ، مداخله، و نظامیگری امپریالیستی

اقدام علیه ناتو- که ۴ آوریل ۲۰۱۹ هفتادمین سالگرد تأسیس آن است- و علیه اتحادیهٔ اروپا که از راه [سیاست دفاعی و امنیتی] “همکاری ساختارمند دائمی” (PESCO) و سازوکارهای دیگر بیش از پیش نظامیگرا می‌شود. اقدام علیه سلاح‌های هسته‌یی و پایگاه‌های نظامی خارجی، با بهره‌گیری از سالگرد کشتار جمعی در هیروشیما و ناگازاکی (در روزهای ۶ و ۹ اوت) و هشتادمین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوّم (در روز اوّل سپتامبر).

دفاع از تاریخ جنبش کمونیستی و ارزش‌های انترناسیونالیسم پرولتری

برنامه‌های چندجانبه به مناسبت صدمین سالگرد آغاز به کار انترناسیونال کمونیستی [کمینترن] در روز ۲ مارس، اقدام علیه ضدکمونیسم، اذیت و آزار [کمونیست‌ها]، و ممنوعیت فعالیت حزب‌های کمونیست و کارگری. بهره‌گیری از فرصتِ ۱۰۲مین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر برای برجسته کردن دستاوردهای سوسیالیسم و عمیق و گسترده کردن بحث‌های نظری و اقدام‌های عملی برضد سرمایه‌داری و سرشت استثمارگر، سرکوبگر، تجاوزگر، غارتگرانه، و غیرانسانی آن.

تقویت همبستگی انترناسیونالیستی با ملّت‌های در حال پیکار که با اِشغال و تهدیدها و مداخله‌های امپریالیستی روبرویند

تقویت همبستگی انترناسیونالیستی و مبارزه با هدفِ پایان دادن به محاصرهٔ کوبا و مداخله و تهدید علیه ونزوئلای بولیواری. پشتیبانی از پیکار مردم فلسطین به منظور پایان دادن به اشغال، و برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت و برقراری دولتی ملّی و مستقل با پایتختی اورشیلم شرقی مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد؛ حمایت از مقاومت مردم فلسطین و محکوم کردن سیاست‌های جنایتکارانهٔ اسرائیل. محکوم کردن مداخله‌های امپریالیستی در شبه‌جزیرهٔ کره و اعلام همبستگی با مردم کره برای دستیابی به استقلال و اتحاد صلح‌آمیز آنها [در یک کشور]. اعلام همبستگی با پناهندگان و همهٔ ملّت‌هایی که در معرض اشغال، مداخله، و محاصرهٔ امپریالیسم قرار دارند.

همبستگی طبقاتی چندجانبه با پیکار کارگران در راه حقوق کارگر، حقوق اجتماعی و سندیکایی، و علیه تهاجم سرمایه

تدارک اقدام‌هایی برای پیکار در محل‌های کار، به‌ویژه در روز جهانی کارگر (اوّل ماه مه)، همراه با برجسته کردن نقش پیشاهنگی کمونیست‌ها.

در دفاع از حقوق زنان و رهایی آنان

تدارک اقدام‌های مبارزاتی در روز ۸ مارس، روز جهانی زن، به منظور دفاع از حقوق زنان و برابری کامل آنها [با مردان] در کار و زندگی.

مبارزه در راه آزادی‌های سیاسی و سندیکایی و حقوق دموکراتیک، برضد نیروهای فاشیستی و رژیم‌های ارتجاعی، و برضد نژادگرایی، خارجی‌هراسی، جزم‌گرایی مذهبی، و ستم‌های اجتماعی

تدارک اقدام‌های مبارزاتی در روز پیروزی مردم بر فاشیسم-نازیسم.

تدارک اقدام‌هایی در دفاع از محیط‌زیست

شرکت‌کنندگان در بیستمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری از حزب کمونیست یونان به خاطر میزبانی موفقیت‌آمیز این نشست سپاسگزاری کردند.

 

  نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۶، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا