کارگران و زحمتکشان

پشتیبانی و همبستگی با اعتصاب کارگران فولاد اهواز وظیفه درنگ ناپذیر نیروهای ترقیخواه میهن ماست

اعزام گارد ویژه برای سرکوب کارگران قهرمان فولاد اهواز

به تهدید، احضار و بازداشت کارگران پایان دهید!

خصوصی سازی و ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه عامل نابودیِ امنیت شغلی زحمتکشان

اعتصابِ کارگران فولاد اهواز وارد سی و هشتمین روز گردید. شب گذشته ماموران امنیتی به خانۀ کارگران اعتصابی حمله کردند و بر اساس آخرین گزارش ها ۳۱ تن از آنان را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. امّا به رغم اِعمال فشارها از صبح امروز کارگران به اعتصاب ادامه داده و همچنان با راهپیمایی و تجمع در خیابان‌های شهر برتحقق خواسته‌های به حق خویش پافشاری می‌کنند. در راهپیمایی روزهای گذشته، کارگران با سر دادن شعارهائی مانند«صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر»، «همشهری با غیرت حمایت حمایت» ارادهٔ خود به ادامهٔ اعتصاب را نشان دادند. بعلاوه از دیروز در کنارواحدهای نیروی انتظامی، رژیم گارد ویژه ضد شورش را وارد صحنه ساخته و نیروهای این یگان در سطح شهر و کارخانه حضور یافته و در برابر کارگران بی دفاع و حق طلب صف کشیدند. در ادامهٔ ایجاد جوّ رعب و وحشت دیشب ماموران امنیتی با یورش به خانهٔ کارگران حداقل ۱۵ تن از آنان را بازداشت کردند. دستگیری این تعداد از کارگران به هدف لطمه زدن به مسیر مبارزه، ادامهٔ اعتصاب و مطابق با برنامه‌ای از پیش تعین شده صورت می‌گیرد. آماج رژیم و ارگان‌های امنیتی هراس افکنی، ایجاد تفرقه و نا امیدی از ادامهٔ مبارزه در میان کارگران است.

در روزهای اخیر رژیم کوشیده است با انواع ترفندها از ادامه و گسترش اعتصابِ کارگران فولاد اهواز جلوگیری نماید. در این راستا هیاتی به ریاست علیرضا محجوب چهرهٔ بد نام و دبیرکل تشکل زرد حکومتی خانهٔ کارگر دیروز در میان کارگران در مسجد شرکت حاضر و تلاش ورزید کارگران را به دست کشیدن از مبارزه و پایان دادن به اعترض وادار نماید. این توطئهٔ دبیرکل خانهٔ کارگر با سخنان شجاعانهٔ نمایندگان کارگری و مخالفت جدی کارگران ناکام ماند. کارگران طی این دیدار باردیگر بر توقف خصوصی سازی، راه‌اندازی و استمرارتولید، احیای حقوق سندیکایی، نظارت کارگری بر تولید، آزادی کارگران در بند و پایان دادن به تهدید و احضارِ فعالین سندیکایی اصرار کردند.

شایان توجه است که در روزهای اخیر کارگران با تجمع در برابر دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان خوزستان بر موضوع توقف خصوصی سازی و خلع ید از بخش خصوصی تاکید نموده بودند. واحدهای بزرگ و راهبردی مانند گروه ملی فولاد ایران و مجتمع نیشکر هفت تپه با ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه به بخش خصوصیِ غارتگر واگذار شده است. کارگران به حق نابودیِ امنیت شغلی و کاهش قدرتِ خرید خودرا براثر این سیاست های کلی نظامِ ولایت فقیه تشخیص داده و علیه آن مبارزه می‌کنند. این فقط دولت های مختلف جمهوری اسلامی نبوده اند که با برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی خود کارگران را به ورطهٌ فقر و فلاکت کشاندند، بلکه نقش اصلی و هدایت کننده را ولی فقیه و نهاد پوسیدهٌ ولایت فقیه برعهده داشته که ابلاغیه اصل ۴۴ نمونه بارزِ آن محسوب می‌شود.

با ادامه و گسترشِ اعتصاب در گروه صنعتی ملی فولاد اهواز و پایداری دلیرانهٌ کارگران این واحد تولیدی، خواستِ توقف خصوصی سازی، خلع ید از بخش خصوصی، اِعمالِ کنترل و نظارت کارگری بر تولید، و مخالفت قاطع با ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه  به مطالبهٌ سراسریِ کارگران و دیگر زحمتکشان فکری و یدی کشور فراروییده است. این خواست کارگران اعتصابی فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت تپه یعنی توقف خصوصی سازی و نظارت کارگری بر تولید با حمایتِ شمار زیادی از تشکل های صنفی، سندیکایی، اجتماعی و سیاسی روبرو شده است.

رژیم ولایت فقیه در حالی تلاش می ورزد به اعتصاب کارگران فولاد اهواز پایان دهد که نارضایتی بطور جدی و گسترده درمیان طبقه کارگر و زحمتکشان به علتِ عدم افزایش و ترمیم دستمزد در سال جاری و ارایه طرح‌هائی مانند مزدِ توافقی، دستمزد پلکانی و منطقه‌ای و شناور سازی مزد ونیز حراج اموال تامین اجتماعی در محیط های کارگری رشد یافته است. کارگران خواهانِ تامین امنیتِ شغلی، رسیدگی به معیشتِ خود و دریافتِ دستمزدِ عادلانه مطابق با نرخ واقعی تورم هستند. همچنین باید به وضعیت کارگران در بند اشاره داشت. وضع جسمانی و سلامتی علی نجاتی نگران کننده گزارش شده است. او به دلیل وخامت وضع جسمی از زندان به بیمارستان انتقال یافته. آزادی کارگران در بند و پایان دادن به تهدید و پیگرد مبارزان سندیکایی از خواسته‌های اصلی کارگران اعتصابی و جنبش کارگری ـ سندیکائی میهن ماست.

درچنین اوضاعی حزب توده ایران کارزار گسترده در حمایت از جنبش کارگری – سندیکایی و اعتصاب کارگران فولاد اهواز را یک ضرورت حیاتی ارزیابی کرده و برآن تاکید می ورزد. حزب ما برپایه احساس مسئولیت میهنی و انقلابی خود همه نیروها، حزب ها و سازمان های ملی، مترقی و آزادیخواه و تشکل های صنفی، اجتماعی و مردمی شامل جنبش‌های زنان و جوانان و دانشجویان را به همبستگی با مبارزاتِ کارگران فرا می‌خواند. می‌توان با کارزار مشترک، سطح همبستگی در جنبش همگانی ضد دیکتاتوری را ارتقا داد و در راه پیوند اعتراض‌های پراکنده به یکدیگر گام به پیش برداشت. حزب ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران در بند است و بطور خستگی ناپذیر در این راه مبارزه کرده و می‌کند.

زحمتکشان، زنان، دانشجویان، جوانان، نیروهای مترقی و آزادیخواه میهن با همه توان از اعتصابِ کارگران و مبارزهٌ به حق جنبش کارگری حمایت کنید!

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

خصوصی سازی را متوقف کنید، کارگران می‌توانند و باید در کنترل و نظارتِ بر تولید مشارکت داشته باشند!

نه به استبداد مذهبی، نه به تحریم و مداخله خارجی!

هرچه گسترده تر باد همبستگی گردان‌های جنبشِ مردمی در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه!

کار نان آزادی!

حزب توده ایران

۲۶ آذر ماه 1397

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا