کارگران و زحمتکشان

همبستگی بین‌المللی با پیکار زحمتکشان ایران ادامه دارد

در پی ادامهٔ جنبش اعتراضی و حق‌طلبانهٔ کارگرانِ مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، که در چارچوب گروه ملّی صنعتی فولاد ایران فعالیت می‌کند، و نیز گردهمایی‌ها و کنش‌های اعتراضی دیگر زحمتکشان کشور، همبستگی بین‌المللی با پیکارهای برحق مردم و زحمتکشان ایران همچنان ادامه دارد. همبستگیِ نهادهای سندیکاییِ بزرگ و معتبر جهان با مبارزات پیگیرِ کارگران و زحمتکشان ایران- که در شرایط بغرنج و دشوارِ بی‌اعتنایی، بی‌عدالتی، و سرکوب خشن نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان است- نشان از توجه جنبش‌های کارگری و ترقی‌خواه جهان به دشواری‌ها و معضل‌های برادران و خواهرانشان در کشورهای دیگر، از جمله ایران دارد.

این همبستگی بین‌المللی، حرکتی امیدبخش برای زحمتکشان ایران است که طبقهٔ کارگر جهانی را حامیِ سرسخت خود می‌بیند. حزب تودهٔ ایران، حزب مدافع منافع طبقهٔ کارگر ایران، بنا به وظیفه‌ای که بر دوش خود دارد، برای انتشار بین‌المللیِ اخبار اعتراض‌ها و خواست‌های زحمتکشان ایران و علّت‌های اعتراض آنها، و نیز تشریح برخوردهای حاکمیت ولایی جمهوری اسلامی با این جریان‌ها، همچنان به تلاش خود برای جلب حمایت همبستگی بین‌المللی با طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان ایران ادامه می‌دهد. حزب ما با استفاده از ارتباطات و تماس‌هایی که در سطح کشورهای گوناگون با حزب‌های چپ و کمونیست، با نیروهای ترقی‌خواه، و با سازمان‌ها و جنبش‌های صنفی و سیاسی دارد، از جمله از طریق سایت اینترنتی سولیدنت که محل تبادل‌نظر و انتشار اعلامیه‌های حزب‌های کونیست و کارگری جهان است، سعی خود را کرده است که بلندگوی زحمتکشان ایران در خارج از کشور نیز باشد.

در وضعیتی که کارگران ایران با چالش‌هایی در زمینهٔ‌ تأمین معیشت و حقوق صنفی خود روبرو هستند، بسيج كردن جنبش کارگری و سنديكایی جهان و نيروهاى دموکرات و ترقی‌خواه جهان در حمايت از كارگران و فعالان کارگری و سندیکایی ايران بی‌تردید مهم و اثرگذار است. همبستگى و اعتراض سازمان‌های سنديكايی جهان تلاشی است به منظور فشار آوردن به مقام‌های ایران برای برآوردن خواست‌های کارگران و زحمتکشان ایران. همهٔ نيروهاى مترقی ايران وظیفه دارند که در راه بسيج کردن یک جنبش بین‌المللی همبستگی فراگیر با مبارزهٔ کارگران ایران بکوشند.

بر اثر تلاش‌های حزب ما و دیگر نیروهای ترقی‌خواه و مدافع حقوق مردم ایران مثل کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر»، سازمان‌های سندیکایی بین‌المللی، حزب‌های کمونیست و کارگری، و نشریات ترقی‌خواه و مدافع صلح و پیشرفت در صحنه بین‌المللی، همدوش با سندیکاهای کارگری ایران و کوشندگانِ راه دموکراسی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی و ترقی در ایران، در کارزاری هماهنگ، متنوع، و مؤثر، ضمن ابراز همبستگی با مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران، سیاست‌های ارتجاعی و سرکوبگرانهٔ حاکمیت دیکتاتوری مذهبی در ایران و نیز سیاست‌های مداخله‌گرانهٔ قدرت‌های سلطه‌جوی جهان را زیر علامت سؤال می‌برند. به روال همیشگی، در این شمارهٔ نامهٔ مردم نیز به چند نمونهٔ دیگر از این کارزار همبستگی بین‌المللی با جنبش اعتراضیِ کارگران و زحمتکشان ایران اشاره می‌شود.

روزنامهٔ چپ‌گرای مورنینگ استار چاپ انگلستان، ضمن اشاره به فراخوان حزب تودهٔ ایران به حزب‌های برادر و سازمان‌های ترقی‌خواه جهان برای ابراز همبستگی بین‌المللی و پشتیبانی از اعتصاب کارگران رنج‌دیده و حق‌طلبِ ایران، روز ۹ دسامبر (۱۸ آذر) مطلبی در همین زمینه منتشر کرد. در این مطلب، پس از اشاره به اعتصاب‌های متعدد کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفته‌تپه بر سر حقوق‌های عقب‌افتاده، ضعف و فسادِ مدیریت، و برضد خصوصی‌سازی‌ها، وضعیت کارگران اعتصابی را تشریح کرده است و به دستگیری و بازداشت کارگران و خبرهایی مبنی بر شکنجه شدن آنها اشاره کرده است. نشریهٔ‌ حزب کمونیست آمریکا سپس از بیانیهٔ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نقل قول کرده است که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران شده است و نسبت به وضعیت بازداشتی‌ها ابزار نگرانی کرده است. در پایان این مطلب، به صحبت‌های مسئول بخش بین‌المللی حزب ما اشاره شده است که ”اعتراض‌ها، خشم، و ارادهٔ کارگران برای تحقق خواست‌هایشان همچنان ادامه دارد. نشریهٔ اینترنتی“صدای مردم“، نشریهٔ حزب کمونیست آمریکا، نیز روز ۱۹ آذر همین مطلب را روی سایت خودش برای خوانندگان آمریکایی منتشر کرد.

روزنامهٔ مورنینگ استار در روزهای ۱۰ و ۱۹ دسامبر نیز مجدداً مطالب گزارش‌گونهٔ دیگری را در مورد اعتصاب‌های کارگری ایران با عنوان‌های ”بازداشت و شکنجهٔ فعالان سندیکایی “و ”کارگران اعتصابی فولادسازی خواستار ملّی شدن دوباره‌اند “منتشر کرد. علّت اصلی انتشار این دو مطلب، یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به خانه‌های کارگران اعتصابی فولاد اهواز و دستگیری ۴۱ نفر از آنان بود. مورنینگ استار ضمن بیان اینکه اعتصاب کارگران فولاد اهواز هفته‌هاست که ادامه دارد، به خواست‌های آنها در مورد حقوق‌های عقب‌افتاده و افزایش تولید کارخانه تا ظرفیت کامل اشاره کرده است، و در پایان از مسئول بخش بین‌المللی حزبمان نقل کرده است که: ”حزب تودهٔ ایران خواستار آزادی بدون قیدوشرط کارگران و نمایندگان است و در مبارزهٔ خستگی‌ناپذیر کارگران در کنار آنها قرار دارد… حزب تودهٔ ایران مجدداً خواستار همبستگی بین‌المللی گسترده با کارگران اعتصابی گروه ملّی صنعتی فولاد در اهواز و در مجتمع نیشکر هفته‌تپه است.“

روز ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر)، سندیکای متحد فلزکاران ترکیه که از اعضای اتحادیهٔ جهانی اینداستریال است، بیانیه‌ای در ”همبستگی با کارگران فولاد اهواز “منتشر کرد.  در این بیانیه، ضمن اشاره به حقوق‌های عقب‌افتادهٔ کارگران فولاد اهواز و اعتصاب چندهفته‌یی آنها، آمده است: “۴۰۰۰ کارگر فولادکار خواستی بسیار ساده و بنیادی دارند: آنها خواستار دریافت مزدهایی‌اند که برای آن کار کرده‌اند. آنها همچنین خواستار دولتی شدن دوبارهٔ کارخانهٔ فولاد هستند. “در ادامهٔ این بیانیه، به دیدار و گفت‌گوی نمایندگان این سندیکا با نمایندگان سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران در تابستان امسال در ترکیه اشاره شده است که در آن، نمایندگان سندیکای فلزکار مکانیک ایران در مورد دشواریِ ایجاد و فعالیت سندیکاهای مستقل در ایران، وضعیتی ناگواری که تحریم‌های آمریکا برای طبقهٔ کارگر ایران و تأمین معیشت آن به وجود آورده است، توضیح‌هایی به هم‌رَزمان ترک خود داده‌اند. در پایان این بیانیه آمده است: ”ما در سندیکای متحد فلزکاران ترکیه، از طرف طبقهٔ کارگر ترکیه، اعلام می‌کنیم که دوش به دوش مردم ایران، هم علیه رژیم سرکوبگر ایران و هم علیه تحریم‌های آمریکا، که موجب فقر بیشتر طبقهٔ کارگر ایران است، ایستاده‌ایم.“

روز ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) اتحادیهٔ جهانی اینداستریال گزارشی را بر روی سایت اینترنتی خود در مورد ”یورش وحشیانه به خانه‌های کارگران“ فولاد اهواز و دستگیری کارگران منتشر کرد. در همین گزارش به تظاهرات اعتراضی کارگران در فردای دستگیری‌ها اشاره شده است و فیلمی نیز از این تظاهرات روی سایت گذاشته شده است. اینداستریال نوشته است: ”خواست‌های کارگران گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه مورد پشتیبانی شمار زیادی از سندیکاها، تشکل‌های کارگری، و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، و مورد حمایت فزایندهٔ جامعهٔ ایران بوده است. “در همین ارتباط، والتر سانچز، دبیرکل اینداستریال، به نمایندگی از ۵۰میلیون عضو این نهاد سندیکایی بین‌المللی که در بخش‌های معدن، انرژی، و تولید در بیش از ۱۴۰ کشور و از جمله ایران کار می‌کنند، در همین روز ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، نوشته است. او در این نامه از رئیس‌جمهور ایران خواسته است که “در مورد آزادیِ ۴۱ کارگر شرکت ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز که به خاطر شرکت در اعتصاب و طلبِ پرداختِ مزدهای عقب‌افتادهٔ ۴۰۰۰ کارگر شرکت دستگیر شده‌اند، اقدام کند.” لازم به یادآوری است که دو سال پیش، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران در کنگرهٔ جهانی اینداستریال در برزیل به عضویت رسمی این مرکز بانفوذ سندیکایی انتخاب شد، و در ارتباط نزدیک با آن فعالیت می‌کند.

آقای والتر سانچز در بخشی از نامهٔ خود به نامه‌ای اشاره کرده است که قبلاً در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ به رئیس‌جمهور ایران نوشته بود و در آن از او خواسته بود که “بلافاصله برای تضمین پرداخت مزدهای عقب‌افتادهٔ این گروه از کارگران اقدام کند” او در نامهٔ اخیرش نوشته است: “واضح است که شما این کارها را انجام نداده‌اید و دولت شما رویکردی متفاوت دارد که اتحادیهٔ سندیکایی اینداستریال آن را به‌شدّت محکوم می‌کند.”

دبیرکل اینداستریال در ادامهٔ نامه خود به شرح جزئیات اطلاعات رسیده به این سازمان می‌پردازد و اضافه می‌کند: “به من اطلاع داده شده است که نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دو روز متوالی حملهٔ وحشیانه به خانه‌های کارگران اعتصابی فولاد اهواز، ۴۱ کارگر را دستگیر کرده‌اند. ۳۱ کارگر حدود ساعت ۲ صبح روز دوشنبه 17 دسامبر و دست‌کم ۱۰ کارگر دیگر در تاریخ ۱۸ دسامبر دستگیر شده‌اند.”

والتر سانچز در بخش دیگری از نامهٔ مفصّل خود به رئیس‌جمهور ایران متذکر می‌شود که مشخص است که “نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از همان راهکارهایی استفاده می‌کنند که پیش از این در برخورد با کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به کار بردند، از جمله دستگیر کردن نمایندگان کارگران اعتصابی و سپس به راه انداختن کارزار ایجاد رُعب و وحشت در میان دیگر کارگران.”

دبیرکل اینداستریال در ادامهٔ نامهٔ خود نام همهٔ ۴۱ کارگر فولاد دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی-انتظامی جمهوری اسلامی را ذکر کرده و از رئیس‌جمهور ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تک‌تک آنها شده است. آقای سانچزدر بخش پایانی نامه‌اش نوشته است: “اتحادیهٔ جهانی سندیکایی اینداستریال دستگیری کارگران اعتصابی فولاد اهواز را به‌شدّت محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط آنهاست. اینداستریال همچنین خواستار پرداخت همهٔ حقوق و مزدهای عقب‌افتادهٔ کارگران، پایان دادنِ فوری به تمام اقدام‌های طراحی شده برای اِعمال فشارهای فرسایشی به نیروی کار، تأمین و تضمین و حافظت از حقوق اساسی کارگران، از جمله حق کارگران در پیوستن به سندیکاهای مورد نظر خود و شرکت در چانه‌زنی جمعی [در روند تنظیم قراردادهای کار جمعی] است.”

روز شنبه ۲۲ دسامبر، روزنامهٔ مورنینگ استار مجدداً به موضوع اعتراض‌هایی زحمتکشان در ایران پرداخت و این بار اعتراض معلمان و فرهنگیان را در این روزنامهٔ پرتیراژ انگلیسی بازتاب داد. در این مطلب که با عنوان ”رشد اعتراض‌های معلمان و فرهنگیان در پی تشدید بحران اقتصادی “منتشر شد، به اعتراض‌های معلمان زن و مرد در اصفهان در روز جمعه ۲۱ دسامبر اشاره شده است که در آن تظاهرکنندگان شعارهایی در مورد حقوق‌های پایین و آزادی زندانیان (از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداغی، و محمود بهشتی) سر دادند.

در این مطلب همچنین به تظاهرات اعتراضی کشاورزان بوشهر در مورد کاهش سهمیهٔ آب از سد رئیس‌علی دلواری اشاره شده است. روزنامهٔ مورنینگ استار سپس گفته‌های مسئول بخش بین‌المللی حزبمان را ذکر کرده است، از جمله اینکه کارگران نشان داده‌اند که قدرت اعتصاب در به چالش کشیدن تصمیم‌گیران د رایران و سیاست‌هایشان در کشور تا چه حد مؤثر است. در پایان این مطلب از مسئول بخش بین‌المللی حزبمان نقل قول شده است که: ”از راه کارزارهای مشترک می‌توان سطح همبستگی را در جنبش عمومی ضداستبدادی ایران ارتقا داد، و با پیوند اعتراض‌های جداگانه با یکدیگر، می‌توان جنبش را به پیش برد.“

همچنین، در پی انتشار بیانیهٔ مطبوعاتی کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر “و فراخوان این کمیته به سازمان‌های کارگری و سندیکایی در روز ۱۹ دسامبر در ارتباط با حمایت از، و همبستگی با اعتراض و اعتصاب کارگران ایران، شماری از کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.

در نتیجه، کنگرهٔ سندیکایی بریتانیا (TUC)، فدراسیونی شامل حدود ۵۰ اتحادیهٔ صنفی با بیشتر از ۵٫۵ میلیون عضو در انگلستان و ولز و اسکاتلند، روز چهارشنبه ۲۸ آذر بیانیه‌ای در محکوم کردن اقدام‌های دولت ایران و سرکوب فعالان سندیکایی، دانشجویی، و دیگر فعالان مدنی و اجتماعی ایران منتشر کرد. کنگرهٔ سندیکایی بریتانیا در این بیانیه ضمن “ابراز همبستگی عمیق با کارگران گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در اهواز و کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در مبارزه‌شان در راه تحقق خواست‌های برحق و عادلانه‌شان”، از اعتصاب شش هفته‌یی فولادکاران ایران حمایت کرده است و نسبت به تعویق چندماهٔ پرداخت مزدها اعتراض کرده است.

در بیانیهٔ این بزرگ‌ترین تشکل کارگری بریتانیا، پس از اشاره به پیکار یک سالهٔ کارگران فولاد با کارفرما بر سر بهبود وضع کار و تولید با ظرفیت کامل، و خواست آنها مبنی بر بازگرداندن این مجتمعِ خصوصی‌شده به بخش دولتی و تأمین سرمایه‌گذاری لازم برای سوآوری و ادامهٔ کار مجتمع، به واکنش خشن و وحشیانهٔ حاکمیت ایران در برابر اقدام‌های اعتراضی کارگران، از جمله یورش به منزل کارگران و دستگیری ده‌ها کارگر اشاره کرده است.

در ادامهٔ این بیانیه آمده است: “خواست کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه در مورد برگرداندنِ موج خصوصی‌سازی‌ها و برقراری نظارت کارگری بر تولید، مورد پشتیبانی شمار زیادی از سندیکاها، تشکل‌های کارگری، و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، و مورد حمایت فزایندهٔ جامعهٔ ایران بوده است.” در پایان، کنگرهٔ‌ سندیکایی بریتانیا با تأکید بر پنج خواستی که در بیانیهٔ کودیر مطرح شده بود، از مقام‌های ایران خواستار برآورده کردن فوریِ این پنج خواست شد:

 

¨ آزادی کارگران و فعالان سندیکایی بازداشت شده

¨ پرداخت مزدهای عقب‌افتاده و پرداخت‌نشده

¨ بیرون بردن نیروهای پلیس ضدشورش از کارخانه و محیط اطراف و توقف فوری تهدید وسرکوب کارگران

¨ آغاز مذاکرات جدّی دولت ایران با هدف بازگرداندن کارخانه به بخش دولتی بر پایهٔ تمهیدات قانون اساسی در مورد ورشکستگی، مدیریت نادرست و تخریب کارخانه‌های خصوصی‌شده

¨ به رسمیت شناختن، عملی کردن، و رعایت حقوق سندیکایی توسط دولت ایران بر پایهٔ پیمان‌های مرکزیِ سازمان جهانی کار، شامل پیمان‌های ۸۷ و ۹۸

 

نیروهای ترقی‌خواه جهان رخدادهای ایران و به‌ویژه جنبش‌های اعتراضیِ زحمتکشان ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند. حزب تودهٔ ایران بنا به وظیفه‌ای که دارد، همهٔ تلاش خود را برای رساندن صدای زحمتکشان ایران به گوش جهانیان و جلب حمایت آنها از پیکار و خواست‌های برحق طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران به کار خواهد برد.

 

نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۷، ۳ دی ماه ۱۳۹۷

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا