مسایل بین‌المللی

برگزاری پنجاه‌وپنجمین کنگرهٔ حزب کمونیست بریتانیا

پنجاه‌و‌پنجمین کنگرهٔ حزب کمونیست بریتانیا روزهای ۱۵ تا ۲۷ آبان‌ماه در پایتخت این کشور، لندن، با موضوع مرکزی مبارزه با سرمایه‌داری نولیبرال حاکم و تضمین خروج از اتحادیهٔ اروپا بر بستر یک پلاتفرم ترقی‌خواهانه و بر محور خواست‌های طبقه کارگر و زحمتکشان همراه با شعار پیش‌رَوی در مسیر صلح و سوسیالیسم، برگزار شد. با توجه به مبارزه دشواری که در سال‌های اخیر در برابر طبقه کارگر و زحمتکشان بریتانیا قرار دارد، این کنگره اهمیتی ویژه‌ داشت.

پس از ارائه گزارش کمیتهٔ سازمان‌دهی کنگره و رأی مثبت نمایندگان در تائید دستورکار نهایی کنگره، و با حضور نمایندگان تمامی حوزه‌های محلی، کمیته‌های منطقه‌ای انگلستان و کمیته‌های ملی حزب کمونیست در اسکاتلند و ویلز (دو منطقه‌ای که بریتانیا را تشکیل ‌می‌دهند) این اجلاس مهم آغاز به کار کرد. حضور هیئت‌های نمایندگی از سفارتخانه‌های چین و ویتنام و هم‌چنین حزب‌های برادر از آفریقای جنوبی، ایرلند، قبرس، یونان، سودان، بنگلادش، عراق، لبنان، و ایران در جلسه افتتاحیه پنجاه‌و‌پنجمین کنگرهٔ حزب کمونیست بریتانیا چشمگیر بود. با سخنرانی رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب برادر، و ارائه گزارش سیاسی او که فعالیت‌های دورهٔ دو سال گذشته حزب را پوشش می‌داد نشست کنگره آغاز شد.

دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا در سخنرانی مفصل خود اظهار داشت: “با هر تحلیل و تعریفی، اکثر کارگران صاحب رأی در رفراندوم ۲ تیرماه ۱۳۹۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) بریتانیا به خروج کشور از اتحادیهٔ اروپا رأی دادند. بزرگ‌ترین دلیل برای دادن چنین رأیی، تمایل مردمی در اعادهٔ حاکمیت مستقل در کشور بود. مردم بر آن بودند که پارلمان و دولت‌های انتخابی دموکراتیک در بریتانیا در مورد سیاست‌هایی که تأثیرهایی عمیق بر زندگی مردم دارند، بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند.” در این رفراندوم ۱۷٫۴میلیون نفر از رأی‌دهندگان بریتانیا (۵۲ درصدِ شرکت کنندگان در رأی‌گیری این رفراندوم) خروج از ترکیب اتحادیه اروپا را خواستار شدند. رفیق گریفیث در توضیح دلیل محوری حمایت کمونیست‌ها و ترقی‌خواهان چپ بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، بر مسئلهٔ نقض حق حاکمیت ملی و ضرورت دفاع از حق انتخاب دولتی چپ با سیاست‌هایی چپ و ترقی‌خواهانه تأکید ورزید و گفت: “از زمان انتشار ٬مانیفست حزب کمونیست٬، حق همه مردم به داشتن رأی مساوی و دیگر حقوق دموکراتیک توسط چارتیست‌ها، توسط همه آنانی که یک قرن پیش برای داشتن حق رأی برابر مبارزه کردند، توسط اتحادیه‌های کارگری، لیبرال‌ها، سوسیال دموکرات‌ها، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، به‌مثابه دستاوردی مهم در جریان مبارزه به‌دست آمده است. طبقه سرمایه‌داری حاکم از همان ابتدا بر آن بوده است که با چالش و قدرت‌بالقوه یعنی استفادهٔ طبقه کارگر از دموکراسی، باید مقابله کند. این امر به‌طورعمده در سطح ملی انجام شده است، جایی که قدرت دولتی همیشه و تا کنون هم موفق بوده است، اما غالباٌ با قبول پرداخت هزینهٔ مصالحه و امتیاز دادن. با این وجود، آنچه طبقه‌ سرمایه‌داری قدرتمند اروپای غربی در حال ‌توسعه آن بوده است، مدلی از حاکمیت است که در آن عرصه‌های حیاتی تصمیم‌گیری ورای حیطهٔ مسئولیت پارلمان و دولت‌های دموکراتیک انتخابی قرار دارند. قدرت تصمیم‌گیری کلان به یک دستگاه بین‌المللی از  نهادهای غیرانتخابی و غیرمسئول (در مقابل رأی‌دهندگان) منتقل شده که به‌منظور محافظت از منافع سرمایه‌داری در برابر هرگونه تهدید دموکراتیک طراحی شده است. بله، طبقه کارگر و مردم می‌توانند شوراهای محلی، ملی و منطقه‌ای، پارلمان و دولت‌ها را انتخاب کنند، آنان حتی می‌توانند پارلمان اروپا را بدون داشتن اختیار در سیاست‌گذاری مستقل برگزینند. اما تمام نهادهای انتخاب شده باید در چارچوب تنگ قانون‌ها، دستورالعمل‌ها، و معاهده‌های اتحادیه اروپا عمل کنند که همگی زیر نظارت کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و دادگاه اروپا قرار دارند. به‌همین دلیل است که ما باید همه انرژی‌مان را برای شرکت در کارزار سراسری به‌منظور خروج از اتحادیه اروپا که با شرکت حزب کمونیست و نیروهای سیاسی چپ و اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شده، بسیج کنیم.  بله، ما می‌خواهیم که روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا ادامه یابد، و در صورت امکان تجارت بدون تعرفه یا تعرفه‌ای کم باشد. بله، ما خواهان آزادی سفر در سراسر اروپا هستیم، و اینکه حق اقامت کامل شهروندان و حقوق شهروندی برای همه کسانی که در اینجا زندگی می‌کنند، ادامه یابد. بله، ما نه‌فقط خواهان ادامه همکاری در عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، علمی، محیط زیستی و فرهنگی هستیم، بلکه خواهان شکوفایی آن‌ها هم هستیم، اما نه به‌بهای آزادی مردم برای انتخاب یک دولت چپ با سیاست‌های چپ، نه به‌عنوان بخشی از یک ٬قلعهٔ نفوذناپذیر اروپایی٬ که در ارتباط با مهاجرت غیراروپاییان سفید، سیاه، و رنگین‌پوست تبعیض روا می‌دارد، نه به‌عنوان امضاکنندگان سیاست‌خارجی و دفاعی‌ای مشترک که ما را به‌طورکامل به حمایت از ساختارهای نظامی جدید اتحادیه اروپا، سیاست ناتو، و توسعهٔ  نظامی‌گری از طریق پروتکل‌های معاهده‌ای اصلاح‌نشدنی درگیر و متعهد می‌کند. ما خواهان خروجی واقعاً مردمی از اتحادیه اروپا هستیم که بریتانیا را قادر سازد پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش را بلاواسطه  با کشورهای دیگر در سرتاسر جهان تقویت کند، نه به‌عنوان بخشی از یک بلوک قدرت درحال گسترش اروپا و نه به‌عنوان یک سگ دست‌آموز سیاست‌های خارجی و نظامی ایالات متحده.” رفیق گریفیث در ادامه سخنانش، بر اهمیت فعالیت حزب کمونیست و نیروهای چپ بریتانیا در حمایت از مبارزه رهبری ترقی‌خواه حزب کارگر به‌منظور کسب قدرت سیاسی در این کشور و به‌وجود آوردن شرایط ضرور در جهت عملی شدن مانیفست انتخاباتی موردنظر جرمی کوربین، رهبر طرفدار سوسیالیسم و ضد جنگ حزب کارگر، تأکید کرد.

در ادامه نشست‌های کنگره پیام‌های همبستگی حزب‌های برادر به نمایندگان ارائه شد. سخنرانی سفیران چین و ویتنام که شخصاٌ برای اعلام همبستگی با مبارزه حزب کمونیست بریتانیا در کنگره حضور یافته بودند، بسیار مورد تشویق قرار گرفت. به‌دعوت رهبری حزب برادر، در جلسه‌ای ویژه‌ که روز نخست برگزاری کنگره تشکیل شد، نمایندهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، دبیر مسئول روابط بین‌المللی حزب کمونیست بریتانیا،

رفیق جان فاستر، و رفیق نمایندهٔ حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل) در ارتباط  با تحول‌های جاری خاورمیانه برای نمایندگان کنگره سخنرانی کردند. نماینده حزب توده ایران در سخنانش شرایط بسیار دشوار و نگران‌کننده کشورمان در ارتباط با سیاست‌های دولت ترامپ در ماه‌های اخیر در قبال ایران را تشریح کرد و رفقای حزب‌های برادر را به شرکت فعال در کارزارهای مخالفت با اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی بر ضد مردم میهن‌مان و همچنین گسترش نظامی‌گری در منطقه خاورمیانه فراخواند. در روز نخست برگزاری کنگره نمایندگان شاهد همبستگی رفیقانه و متقابل میان حزب توده ایران و حزب کمونیست بریتانیا بودند. تعدادی از اعضا و هواداران حزبمان که به‌منظور کمک به رفقای انگلیسی در عرصه‌های عملی برگزاری کنگره در محل کنگره حضور فعال داشتند از سوی رفقای نماینده و همچنین دبیرکل و صدر حزب کمونیست بریتانیا مورد تشویق قرار گرفتند. 

پنجاه‌و‌پنجمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا پس از دو روز بحث و بررسی دربارهٔ مسائل مهم برنامه‌ای و تشکیلاتی و انتخاب هیئت اجرائیه جدید حزب برادر که بازتاب دهندهٔ جوان‌گرایی در حزب کمونیست بریتانیا در سال‌های اخیر است، با زمزمهٔ دستجمعی سرود انترناسیونال از سوی رفقا به‌کار خود پایان داد.

 

 نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۹، ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا