کارگران و زحمتکشان

اعتصاب حق کارگران است؛ به پیگرد و بازداشتِ فعالانِ سندیکایی پایان دهید!

هم‌زمان با گسترشِ اعتراض‌های کارگری در چهار گوشهٌ کشور رژیم ولایت‌فقیه برای مهار، کنترل و سرکوبِ این جنبش و ممانعت از ارتقاء سطحِ مبارزاتی آن، دست به تدوین و اجرای برنامه‌ای چندوجهی زده‌است. رژیم از سویی با توسل به تشکل‌های زرد حکومتی می‌کوشد اعتراض‌های کارگری به‌ویژه علیه خصوصی‌سازی و دستیابی به مطالباتِ فوری مانند افزایش و ترمیم دستمزد، لغو قراردادهای موقت و حق برپایی سازمان سندیکایی را تحت کنترل و “مدیریت” خود درآورد.

ازدیگر سو با انجام حرکاتِ نفوذی و به موازاتِ آن پیگرد و دستگیریِ کارگران پیشرو و مبارزان سندیکایی تلاش می‌ورزد مانع از پیوند اعتراض‌ها به‌یکدیگر و شکل‌گیری جنبشِ سندیکاییِ موثر و واقعی شود. بازداشت‌های هدفمند، پخش سریال‌های مشمئزکنندهٌ اعترافات، شناساییِ کارگران آگاه در مراکزِ صنعتی و تهدید و تطمیع آنها، ایجاد تقابل و تفرقه در صف‌های اعتصاب، رواج برخی شعارهای انحرافی و نامنطبق با ظرفیتِ امروز جنبش کارگری از زمرهٌ این مجموعه برنامه‌های رژیم و نهادهای امنیتی هستند. طی روزهای اخیر برخورد با فعالینِ کارگری و شماری از فعالان صنفی فرهنگیان و بازداشتِ آنها و پیشتر برخورد با کارگران فولاداهواز و نیشکر هفت‌تپه نمونه‌های مشخص اجرای چنین برنامه‌هایی به‌شمار می‌آیند. برای آنکه این توطئه‌ها را خنثی و زمینهٌ عینی و ذهنی تداوم حرکت جنبش سندیکایی را امکان‌پذیر نمود، اتحادعملِ فراگیر و پرهیز از هرگونه اقدام تفرقه‌افکنانه در مبارزات جاری یعنی اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، گردهمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی اولویت محسوب می‌شوند. به‌علاوه باید با استفاده از همه امکانات در راستای افشای سیاستِ سرکوب و فریبِ رژیم خستگی‌ناپذیر فعالیت کنیم.

خواستِ آزادی کارگران دربند، توقف پیگرد مبارزان سندیکایی، حق تشکل‌یابی و حق اعتصاب از موارد اصلی مورد توجه کارگرانِ آگاه محسوب می‌گردند. مطابق منشور حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، اعتصاب حق سیاسی کارگران است و هیچ کارگری را نمی‌توان به‌دلیلِ سازماندهی یا حضور در اعتصاب و مبارزهٌ سندیکایی محکوم، بازداشت، زندان و یا از کار اخراج نمود.

 

کارگران دربند را آزاد کنید!

به سرکوب و پیگرد مبارزان سندیکایی پایان دهید!

پیش به‌سوی احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی کارگران!

  ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۶، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا