مسایل سیاسی روز

منتشر شد!

کتاب ارزشمند و تحقیقی ”روستاهای کشور نیازمند تحول بنیادی“ منتشر شد.
در مقدمه کتاب می خوانیم ”این جُستار بر آن است تا در ادامهٔ تلاش‌های ارزشمند حزب تودهٔ ایران و صاحب‌نظران حزبی، و نیز همهٔ آگاهگران و مبارزان روستایی، با انداختن نگاهی کلّی، اِجمالی، و انتقادی به مجموعهٔ دشواری‌های کار و زندگی روستاها و روستانشینان زحمتکش، تصویری روشن‌تر و عینی‌تر از وضعیت روستاها و دشواری زندگی و کار کارگران، دهقانان، و زحمتکشان روستایی ارائه کند. محتوای این جُستار، نقد توسعهٔ سرمایه‌داری و نولیبرالیسم و پیامدهای ویرانگر آن در بیش از سه دههٔ گذشته در ایران و به‌ طور خاص در روستاهای کشور است…“

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۶، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا