مسایل سیاسی روز

در حمایت از مبارزهٔ حق‌طلبانهٔ بازنشستگان

به‌مناسبت فرا رسیدن ۲۵ تیرماه که روز تأمین اجتماعی نام‌گذاری شده است، گروهی از بازنشستگان به‌دعوت تعدادی از تشکل‌ها و نهادهای مردمی ـ صنفی در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده و یک‌صدا خواست‌های به‌حق خود را بار دیگر فریاد زده و بر آن‌ها  تأکید کردند.

بهبود سطح زندگی، افزایش عادلانه حقوق و مستمری‌ها، ارتقاء سطح خدمات درمانی، تقویت و بهبود خدمات بیمه‌ای، حفظ و صیانت صندوق‌های بازنشستگی و برخورداری از حق برپایی تشکل‌های واقعی سندیکایی از زمره خواست‌های بیان شده در گردهمایی اعتراضی ۲۵ تیرماه بودند.

ژرفش بحران اقتصادی ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری همراه با اِعمال تحریم‌های مداخله‌جویانه از سوی امپریالیسم آمریکا، به تنگناهای جدی معیشتی بازنشستگان منجر شده است. بر پایه آمارهای رسمی، بازنشستگان به‌ویژه مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در فقر زندگی می‌کنند. همچنین برنامهٔ خصوصی‌سازی بیمه‌ها و واگذاری صندوق‌های بازنشستگی از سوی رژیم، خشم و اعتراض بحق بازنشستگان یعنی کارگران، کارمندان، فرهنگیان و پرستاران بازنشسته را برانگیخته است. گردهمایی اعتراضی ۲۵ تیرماه در ادامه مبارزات قبلی صورت پذیرفته و حرکت شایان توجه زحمتکشان بازنشسته در مسیر بهبود وضعیت زندگی خود و خانواده‌های‌شان است. بازنشستگان به‌درستی و در تجربه روزانه زندگی پی‌برده‌اند که بدون مبارزه و مقاومت، خواست‌‌هایشان تأمین نخواهند شد. در چارچوب آزادسازی اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه موضوع واگذاری صندوق‌های بازنشستگی در اولویت دولت قرار دارد و این به‌معنای تهدید حقوق میلیون‌ها زحمتکش بازنشسته است. برخورداری از حق برپایی تشکل‌های سندیکایی که در گردهمایی اخیر طرح شد، یکی از مهم‌ترین خواست‌های بازنشستگان است که باید در اعتراض‌های آتی موردتوجه ویژه قرار بگیرد.

حرکت‌های اعتراضی بازنشستگان بخشی است از مبارزه کارگران و زحمتکشان میهن ما با استبداد، فقر، بیکاری، تبعیض و فساد مالی نهادینه‌شده. باید با تمام توان از حقوق بازنشستگان و مبارزه آنان حمایت کرد.

پرطنین باد فریاد حق‌طلبانهٔ  بازنشستگان میهن ما!

نان کار آزادی

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۲، دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا