کارگران و زحمتکشان

به محاکمه‌های نمایشی و تهدید کارگران پایان دهید! کارگر زندانی آزاد باید گردد!

در روزهای اخیر گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در دادگاه انقلاب اسلامی شهر شوش به ‌اتهام‌هایی ساختگی به‌محاکمه کشیده‌ شده‌اند. علاوه بر این، برای عده‌ای از دستگیرشدگان در مراسم روز جهانی کارگر در تهران، دادگاه برگزار شده‌ است.

پیش از آن نیز دو فعال سندیکایی و عده‌ای از فعالان عرصهٔ رسانه‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده ‌بودند. در خلال جلسه‌های این بیدادگاه‌ها، کارگران و فعالان رسانه‌ای به‌اتهام‌هایی واهی از سوی قوه قضاییه مورد تهدید قرار گرفتند، قوه قضاییه‌ای که درواقعیت امر همدست ارگان‌های امنیتی است.                                                                                   

گروهی از کارگران که در دادگاه انقلاب اسلامی شوش محاکمه شدند هیچ اقدامی خلاف قانون انجام نداده و یگانه جرم نابخشودنی آنان از دیدگاه رژیم ولایت ‌فقیه حق‌طلبی آنان و حضورشان در اعتصاب کارگری بوده ‌است. چهار تن از این کارگران چندین ماه پیش در ارتباط با پرونده‌سازی از سوی ارگان‌های امنیتی و کارفرمای‌شان در زندان دزفول به‌سر برده‌ بودند که سپس با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده ‌بودند. همچنین مطابق گزارش‌ها، دادگاه‌های انقلاب اسلامی عده‌ای دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه را ‌به‌حکم‌هایی ناعادلانه و غیرانسانی محکوم کرده‌اند. قاضی‌های گوش به‌فرمان ارگان‌های امنیتی برای کارگران حکم حبس و تحمل سی ضربه شلاق صادر کردند. حزب تودهٔ ایران برپایی دادگاه‌های نمایشی و صدور ‌‌حکم‌های غیرانسانی بر ضد کارگران را قاطعانه محکوم کرده و خواستار پایان‌دادن به تهدید و سرکوب کارگران و مبارزان سندیکایی است. تشکیل این بیدادگاه‌ها بخشی از برنامه‌های رژیم ولایت ‌فقیه در برقراری جو تهدید و ارعاب‌ به‌منظور به‌انحراف کشاندن و سرکوب جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است. حزب ما خواستار توقف سیاست اعمال فشار بر کارگران و مبارزان سندیکایی به‌وسیلهٔ قوه قضاییهٔ ستمگر رژیم ولایت ‌فقیه است.

به محاکمه‌های نمایشی پایان دهید!

کارگران زندانی را آزاد کنید!

نان، کار، آزادی

 به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۳، دوشنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا