کارگران و زحمتکشان

سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی از دولت چه می‌خواهند؟

کارگران از سخنرانی سالیانهٔ رئیس جمهور “رامافوسا” انتظارات بسیار بالایی دارند

آفریقای جنوبی با بحران‌هایی متعدد روبروست و در این میان بیکاری ۳۷ درصدی، که همچنان در حال رشد است، جزو مهم‌ترین بحران در میان آن‌ها است و برنامه جاری بازسازی محیط‌های کاری، زندگی کارگران را نابود می‌کند. همچنین فروپاشی احتمالی شرکت‌های برق (اسکام)، خبرگزاری آفریقای جنوبی (اس آ بی سی)، و شرکت هواپیمایی (اس آ آ)، و دیگر مراکز کارگری، و نیز کاهش خدمات عمومی و فساد کنترل‌نشدنی را شاهدیم.                 

کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (کوستاو) و همچنین کارگران سراسر کشور انتظار دارند که رئیس جمهور جدید از خود قاطعیت نشان داده و اقدام‌هایی اساسی را،‌ با زمان‌بندی مناسب، شروع کند. فدراسیون کارگری ما انتظار دارد رئیس جمهور به مسئولان تأکید کند که نادیده گرفتن این مشکلات پیامدهایی جدی برای آنان در بر خواهد داشت. رئیس جمهور لازم است که از حق دموکراتیک خود استفاده کند و با سرعت و قاطعیت سیاست‌هایی که مانع از بازگشت آفریقای جنوبی به بحران باشد،به‌اجرا درآورد. کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی این را درک می‌کند که فشارهای زیادی بر رئیس جمهور وجود دارد، اتلاف وقت نیز به‌سود کارگران و زحمتکشان نیست. ماه عسل دیگری وجود ندارد چرا که کارگران و دیگر رأی دهندهگان درمجموع انتظار دارند دولت به وعده‌ها و قول‌های انتخاباتی‌اش عمل کند.

بیکاری

کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی میزان کنونی بیکاری را بحرانی ملی می‌داند. ما انتظار نداریم که یک‌شبه میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد گردد، ما اجرای برنامه مدون و فشردهٔ ایجاد شغل با هدف به‌وجود آوردن کسب و کار جدید، توسعه و رشد صنایعی مانند انرژی، آب، خودروسازی، کشاورزی، گردشگری، آموزش، بهداشت، نساجی و تولید لباس، الکترونیک، و جز این‌ها، را انتظار داریم.

­­­ایجاد شغل و تحرک اقتصادی به‌سادگی انجام پذیر نیست و نباید تنها به‌عهدهٔ بخش صنعت و تجارت واگذار گردد. تمامی بخش‌ها باید همکاری کنند. هر بخش باید هدف‌های مشخص ایجاد شغل و مسیر رشد اقتصادی برای خود تعیین کند، این هدف‌ها را به‌نحو احسن تأمین بودجه کرده و در برابر هر ناکامی در برنامه خود پاسخگو باشند. بدون چنین برنامه‌ای کشور توان حرکت به‌پیش را نخواهد داشت. هر بخشی نتواند توصیه‌های بازرسی کل کشور را اجرا کند و یا قدرت تأمین هزینه‌بندی مناسب را نداشته باشد، وظیفه دارند از رهبران سیاسی و دولتی ارشد خود بخواهند در این امور دخالت کنند. رئیس جمهور از صاحبان کسب و کار باید بخواهد مسئولیت اقدام‌ها و اشتباه‌های خود را بپذیرند و به توافق‌نامه کمیسیون مشاغل احترام بگذارند. همزمان رئیس جمهور به‌کنترل بر شرکت‌های متعلق به دولت (اس-او-ای) و خزانه‌داری نیاز دارد، چرا که برخی از آنان معتقدند کاهش عدهٔ کارگران شاغل در شرکت‌های تحت نظر دولت به رشد اقتصادی و ایجاد شغل کمک خواهد کرد. ما با تعدیل نیروی کار به‌شدت مخالفیم.

شرکت‌های دولتی

کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی به‌طور جدی از وضع خراب شرکت‌های تحت مالکیت دولت آفریقای جنوبی (اس- او- ای) نگران است. تا کنون ما هیچ برنامهٔ ملموسی برای جلوگیری از افول آن‌ها و رشد پایدارشان ندیده‌ایم. تنها چیزی که کارگران شنیده‌اند این است که هزاران نفر از آنان را می‌خواهند از کار بیکار کنند. ما از امنیت شغلی کارگران قاطعانه دفاع می‌کنیم.                                                              

برنامه‌ریزی‌‌ای شفاف و روشن برای شرکت‌های برق (اسکام)، هواپیمایی (اس آ آ)، خبرگزاری آفریقای جنوبی، شرکت هوا- فضایی دنل، شرکت قطار مسافربری آفریقای جنوبی (پراسا)، و جز این‌ها، نیاز است. لازم است به مردم اطمینان داده شود که دولت جدید در صدد حفظ شرکت‌های ملی و تحت مالکیت دولت است.

کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی انتظار دارد که رئیس جمهور به قول خود به کارگران مبنی بر حفظ مشاغل آنان به اس- او- ای‌ها اجازهٔ کاهش نیروی کار را ندهد. ما تأکید می‌کنیم به برنامه‌ای واقعی برای آموزش، ارتقای تخصص، و به‌کار گرفتن همه کارگرانی که کارشان را با هر چرخشی در اقتصاد از دست خواهند داد، نیاز مبرم است.

تغییرات زیست محیطی

ما انتظار داریم که رئیس جمهور به آسیب و تغییرهای اقلیمی در آفریقای جنوبی به‌خصوص برای کارگران توجه جدی کند. ما درخواست می‌کنیم که به نیازهای کارگران، از کارگران مزارع گرفته تا کارگران کارخانه‌هایی که از تغییرهای اقلیمی دچار بحران اقتصادی خواهند شد، رسیدگی شود. ما همچنین انتظار داریم که با برنامه‌هایی مدون و با تمرکز بر انرژی‌های بازیافتی و شغل‌هایی که کسب و کارهاشان را با تغییرهای اقلیمی تطبیق می‌دهند و از پیامدهای منفی آن اجتناب می‌ورزند، در دستورکار قرار داشته ‌باشد. مشاغلی مانند کشاورزی پایدار، کشاورزی حومه شهری، بازیافت، و کسب و کارهایی که فرآورده‌های مطلوب محیط زیستی ارائه می‌کنند. برنامه دولت برای تغییرهای اقلیمی باید از بستن فقط مالیات برای ممانعت از تولید کربن بسیار فراتر باشد. این امر باید بر اساس انطباق با حفظ محیط زیست، تأمین شغل پایدار برای طبقه کارگر باشد. مانند: تولید خودرو‌های برقی، حفاظت از منابع آبی، بازیافت‌های صنعتی و شخصی، آمایش زمین و استفاده بیشتر از روش‌های علمی در کشاورزی.

فساد و چپاول

فساد بحرانی ملی بوده است و کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی قبلاً در مورد چپاول در سطح کشور اعتراض و با آن مبارزه کرده و می‌کند. ما عزمی قاطع در برخورد با مسئولان فاسد را انتظار داریم. انتظار داریم که رشته برنامه‌هایی محکم برای سیاست‌های داخلی ادارات و نیز به‌منظور جلوگیری از فساد در آینده تدوین گردد. زمان اقدام‌های قاطع فرا رسیده است. فساد همانند خیانت به کشور است و باید به‌طور جدی، ژرف، و پیگیر به آن رسیدگی شود. کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی از زندانی کردن اعضای هیئت مدیره شرکت خصوصی (ام ای سی) سابق در شهر نوردرن کیپ استقبال کرده و لازم می‌داند این‌گونه اقدام‌های تنبیهی براساس قانون تشدید شود. دادگستری (ان پی آ) و پلیس آفریقای جنوبی (اس آ  پی اس) باید مطابق در خواست کمیسیون تفحص و مطبوعات عمل کنند.

حمل و نقل

کارگران زخم حمل و نقل را از دوران رژیم آپارتاید هنوز حس می‌کنند. درآمد آنان در حلقوم تاکسی‌های خصوصی ناامن یا وسیله‌های حمل و نقل عمومی معیوب ریخته می‌شود. ورشکستگی شرکت قطار مسافربری آفریقای جنوبی (پارسا) تعرض به حقوق کارگران را افزایش خواهد داد. ما از رئیس جمهور جدید انتظار داریم که بازسازی پارسا را در اولویت خود قرار دهد و دامنهٔ  حمل و نقل عمومی را به اطراف شهرها گسترش داده و تاکسی‌های نا امن را اصلاح کند. حمل و نقل ریلی عملاً از کار افتاده و هر چه زودتر باید اصلاح شود. دولت همچنین باید قبول کند که طرح دریافت عوارض بزرگ‌راه‌ها از طرف مردم طرد شده است و باید این طرح با طرحی کوتاه‌مدت جایگزین شود.

اصلاحات ارضی

الان وقت آن رسیده ‌است که دولت به خواست اصلاحات ارضی پاسخ دهد. کارگران دیگر بیش از این نمی‌توانند در حومه شهرها در دخمه‌ها، کوچه پس‌کوچه‌ها یا محله‌های پرازدحام زندگی کنند. زمین‌های مناسب اسکان در شهرها باید ملی شوند. هم‌زمان دولت باید اصلاحات ارضی را شروع کند تا کارگران کشاورزی، ساکنان روستاها و دیگرانی که به کشاورزی تمایل دارند صاحب زمین شوند. این اقدام با همهٔ موارد حمایتی ضروری، شامل حمایت مالی، منابع و تدارکاتی باید توام باشد تا کشاورزان بتوانند بر اساس آن‌ها زندگی کنند. مجلس و دولت باید فوری اقدام کرده و با ارائه لایحه‌هایی و تصویب سریع آن‌ها مانع‌های قانونی اصلاحات ارضی را از سر راه برداشته و آن را تضمین کنند.

بهداشت و درمان

خدمات درمان عمومی در بحرانی جدی قرار دارد و رئیس جمهور باید به ‌این موضوع وارد شده و جلو بحران را بگیرد. باید برنامه دولتی بر ایجاد خدمات درمانی عمومی بنا و بازسازی گردد. دیگر قابل تحمل نیست که پزشکان، امدادگران، و پرستاران در حین انجام مسئولیت خود مورد حمله قرار گیرند، یا اینکه درمانگاه‌ها بدون دارو باشند یا آمبولانس‌ها بیش از حد ظرفیت مورد استفاده قرار گیرند.

آموزش

کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی درخواست می‌کند که از معلمان و دانش‌آموزان در قبال مواد مخدر و آزار و اذیت حفاظت شود. دولت مدارس را برای دانش‌آموز و آموزگار باید ایمن کند. ما با خصوصی‌سازی آموزش مبارزه می‌کنیم.  لازم است که دولت جدید نشان دهد چقدر در تأمین بهداشت مناسب برای مدارس موفق بوده است، مردم از بهداشت مدارس ناراضی و خواستار خاتمه این اوضاع هستند.

 

چهارمین انقلاب صنعتی

ما از دولت می‌خواهیم که روند بالا بردن مهارت‌های مردم برای انقلاب چهارم صنعتی را آغاز کند. دولت نباید با اتوماتیک و مکانیزه و دیجیتالی کردن بیکاری را افزایش دهد، باید مهارت‌ها را مطابق اقتصاد مدرن تغییر دهد. از دولت می‌خواهیم که آموزش درس‌های دیجیتالی را در برنامهٔ آموزشی مدارس قرار دهد و اجازه دهد که در صنایع اطلاعاتی کارآموزی انجام گیرد.

هیئت رئیسه کمیسیون انقلاب چهارم بازسازی و از زیرمجموعه سازمان فن‌آوری‌های دیجیتالی و ارتباطات منفک گردیده و زیر نظر دفتر ریاست جمهوری باید قرار گیرد. نباید به انقلاب صنعتی چهارم در خلأ و بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف اقتصادی آن، به‌ویژه منافع طبقه کارگر، نگاه کرد.

جرم، مواد مخدر، و پلیس

ما خواستار گسترش خدمات پلیس، بهبود عملیاتی و اجرای سیاست‌های کاهش جرائم هستیم. ما می‌خواهیم که رئیس جمهور حمایت خود از کسانی که در این امر آسیب دیده‌اند و نیز هدایت آنان را نشان دهد. به‌کارگیری پرسنل پلیس آفریقای جنوبی (اس آ پی اس) از رهبری استان‌ها منفک و به نیروهای ویژه و شهربانی محله‌ها انتقال یابد.

کارگران

کارگران از تصویب حداقل مزد استقبال کردند. اقدام‌های بیشتری علیه کارفرمایانی که هنوز از این قانون حداقل دستمزد پیروی نمی‌کنند، باید اتخاذ شود. کمیسیون داوری و میانجیگری (سی سی ام آ) و دادگاه‌های کارگری باید به‌طور مطلوب تقویت و تأمین بودجه گردند. قانون روابط کاری (آل آر آ) باید برای همیشه اجارهٔ کارگران و قراردادهای بدون ضمانت و موقت را حذف کند. قانون کار باید کارفرمایان را وادار کند تا به‌عنوان آخرین راه به کارگران آموزش مجدد داده و آنان را در مشاغل لازم  جذب  کند. شرایط پایه‌ای آیین‌نامه استخدام باید به‌سود کارگران اصلاح شود و زمان کاری را به ۴۰ ساعت در هفته کاهش دهد. برای کارگران باید زمان کافی برای استراحت درنظر گرفته شود تا آنان بتوانند در کنار خانواده‌های‌شان به‌سر برند. این امر باید به‌روشی انجام گیرد که به میزان دستمزدشان آسیب نزند.

آیین‌نامه تعطیلات عمومی و شرایط عمومی استخدام (بی سی ‌ای آ) باید اصلاح و اعلام گردد که روز آزادی، روزهای انتخابات و روز کارگر به‌منزلهٔ روزهای تعطیل رسمی شناخته می‌شود. قانون تعطیلات کنونی به‌هیچ‌رو مناسب نیست. حقوق کارگران باید تضمین گردد، کارگران نباید در ایام تعطیلات عمومی کار کنند. در انتخابات ۲۰۱۹ مشاهده شد که هزاران کارگر به‌دلیل کار نکردن در روز انتخابات تنبیه، یا از دستمزدشان کسر و حتا اخراج شدند. این تنبیهات به‌ویژه در کارهای خدماتی و بخش کشاورزی مشاهده گردید.

سیاست‌های مهاجرتی

دولت لازم است که سیاست‌های مهاجرتی آگاهانه‌ای را در پیش بگیرد تا مطمئن گردد که پدیدهٔ مهاجرت دستمزدهای لایه‌های محروم جامعه را کاهش نداده و به ثروت بالایی‌ها نیفزاید. سیاست‌های مهاجرتی ضعیف و مرزهای باز برای اقتصاد بسیار بد بوده و فقط کارگران از این امر آسیب می‌بینند. دولت هنوز سیاست‌هایی جامع در این مورد به‌اجرا در نیاورده است.

دگرگونی بخش مالی

بانک‌های بزرگ ما به‌درستی پاسخگو نیستند و تصمیم‌های‌شان با برنامه توسعه کشور انطباق ندارد. آنان از قدرت و انحصاری بودن خود سوءِ‌استفاده می‌کنند، همان‌گونه که در رسوایی دستکاری نرخ ارز شاهد آن بودیم. فدراسیون همچنین معتقد است که بانک‌های بزرگ در خدمت مشتری‌های پولدار و کلان سرمایه‌داران هستند. به‌همین دلیل کسب و کارهای کوچک به حاشیه رانده شده و هیچ کس به آنان توجه نمی‌کند، درصورتی‌که آنان می‌توانند بیکاری فزاینده را کاهش دهند. بنا به‌این دلایل ما از بانک مرکزی می‌خواهیم که به برنامه رشد و توسعه دولت کمک کرده و درخواست می‌کنیم که کمیسیون رقابتی مانع خرید بانک‌های کوچک از سوی  بانک‌های بزرگ شود و از منافع مردم حمایت کند.

کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (“کوستاو”)، ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸- سیزوی پاملا، سخنگوی ملی “کوستاو”.

 

Workers have High Expectations from President Ramaphosa’s upcoming State of the Nation Address

 به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۳، دوشنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۸

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا