مسایل سیاسی روز

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بمناسبت ۷۴- مین سالگرد نهضت ۲۱ آذر

هموطنان عزیز!

۲۱  آذر، برگی زرین در تاریخ مبارزات پرفراز ونشیب خلق آذربایجان و همه خلق های ایران، در راه کسب آزادی، دموکراسی و عدالت خواهی است.
 ۷۴ سال پیش، در چنین روزی، مردم سلحشور وقهرمان آذربایجان، تحت رهبری فرقه دمکرات آذربایجان بپا خاست و همانند دوران انقلاب مشروطه ونهضت خیابانی، با سرپیچی از فرمان ناروای فرمانروایان مرتجع مرکز، و تلاش برای رهانیدن آذربایجان از چنگال ارتجاع رنگارنگ، ملاکان بزرگ، دیوانسالاران و ملیت پرستان افراطی ضد آذربایجان، اصلاحات گسترده ای درعرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که در تاریخ کشورما و منطقه بی سابقه بود.

جنبش ۲۱ آذر مشعل دار جنبش عظیمی بود که رهائی مردم آذربایجان را سرآغاز گسستن حلقه های زنجیر ظلم و جور و استبداد دردیگر نقاط ایران می دانست. آذربایجان دمکرات، پرچمدار وپیشاهنگ آزادی همه مردم ایران بود.
دست آورد های تاریخی و فراموش نشدنی دوره یک ساله ، حکومت ملی دمکراتیک مردم آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان و انقلابی بزرگ، سید جعفر پیشه وری، دشمنان سوگند خورده مردم ایران و رژیم سرسپرده، محمد رضا پهلوی را چنان به وحشت مرگ انداخت که سرانجام، با تدبیر، سازماندهی و حمایت و پشتیبانی ارتجاع داخلی و اهریمنی ترین محافل بین المللی، توانست در یورشی ددمنشانه، آن را به خاک و خون بکشد.

در۷۴ – مین سالگرد ۲۱ آذر، فرقه دموکرات آذربایجان، علیرغم تلاش های شبانه روزی دسیسه چینان و دشمنان آشکار و نهان خود، بار دیگر با صراحت تمام اعلام میدارد که با پای بندی به آرمان های مقدس بنیانگذاران خود و با تاکید بر روح بیانیه ۱۲ شهریور، همچنان در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در داخل مرزهای ایرانی دموکراتیک تاکید می ورزد
فرقه دمکرات آذربایجان، چنانکه درعمر ۷۴ ساله خود نشان داده است، درکنار مبارزه علیه شوونیسم حاکم و هر نوع برتری طلبی نژادی دیگر، همچنان بر برادری همه ملیت های ایران تاکید می ورزد.
فرقه دمکرات آذربایجان همچنان بر این عقیده است که، سرنوشت ساکنان کشورایران، چنان به هم گره خورده است که درمبارزه برای آزادی و گسستن زنجیر استبداد حاکم، هیچ راهی جز اتحاد با یکدیگر ندارند.
ما، همراه و دوشادوش همه آزادیخواهان ایران، در راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک فدرالیستی، مبارزه می کنیم.

جاودان باد خاطره نهضت ۲۱ آذر!
درود بر همه شهیدان و رنج دیدگان فرقه دمکرات آذربایجان!
زنده باد برادری و اتحاد عمل همه مردم ایران علیه استبداد!
پیروز باد پیکارمشترک مردم، درراه ایرانی آزاد، آباد و مستقل!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان – ۲۱ آذر ۱۳۹۸

 

سایت حزب تودهٔ ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا