کارگران و زحمتکشان

حزب تودهٔ ایران صدور احکام ضد انسانی علیه کارگران را بشدت محکوم می کند!

بر اساس گزارش‌های منتشره، شعبهٔ ۱۰۶ دادگاه کیفری شهرستان اراک برای ۴۲ تن از کارگران شاغل در کارخانهٔ آذر آب به دلیل حضور در حرکت‌های اعتراضی مانند اعتصاب و راه پیمایی حکم‌های بدوی حبس، شلاق و تعلیق از کار صادر کرده است. این احکام برای کارگرانی صادر شده است که نسبت به عدم دریافت مزد ماهیانه خود و مخالفت با خصوصی سازی اعتراض کرده بودند.

این احکام ضد انسانی و غیرقابل پذیرش در حالی صادر می‌شود که جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور در حال اوج گرفتن است. از آن میان می‌توان به اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران راه آهن شمال غرب کشور، تجمع تکنیسین‌ها و کارگران فنی پست‌های فشار قوی برق، اعتراض کارگران مس چهار گنبد کرمان، کارگران نفت منطقهٔ زاگرس جنوبی و اعتراض‌های متعدد معلمان و پرستاران در شهرهای مختلف اشاره نمود. قوه قضائیه در چارچوب سیاست‌های رژیم ولایت فقیه در هماهنگی با ارگان‌های امنیتی ضمن صدور این احکام قرون وسطایی با توسل به تهدید، ارعاب و ایجاد فضای ترس می‌کوشد مانع از گسترش اعتراض‌های کارگری شود. به علاوه صدور این احکام آنهم در این مقطع زمانی مشخص چهرهٔ واقعی قوهٔ قضائیه و سرشت واپس ماندهٔ آن را آشکار می‌سازد. در ماه‌های اخیر قوهٔ قضائیه و شخص ابراهیم رئیسی با انواع مانورهای فریبکارانه در تلاش بوده‌اند تا سیمایی به اصطلاح «فساد ستیز» و «عدالت طلب» از خود به نمایش بگذارند. در عین حال احکام شلاق، زندان، تعلیق و اخراج از کار گروهی از کارگران کارخانهٔ آذرآب به هدف تضمین امنیت سرمایه و دادن اطمینان به کلان سرمایه داران صورت می‌پذیرد.

حزب ما صدور احکام ظالمانهٔ زندان، شلاق، تعلیق و اخراج از کار را برای کارگران شدیدا محکوم می‌کند. یگانه پاسخ راستین به سیاست‌های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه از جمله برنامهٔ هراس افکنی و تهدید کارگران توسط قوهٔ قضائیه، تشدید مبارزه و اتحاد عمل فراگیر در اعتراض‌های کارگری و حرکات سندیکایی است.

احکام ضد انسانی علیه کارگران باید متوقف شود

کارگران زندانی را آزاد کنید

برنامهٔ خصوصی سازی متوقف باید گردد

دستمزدهای معوقهٔ کارگران باید بی درنگ پرداخت شود

اعتصاب حق سیاسی کارگران است

پیش به سوی اتحاد عمل و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی به هدف پیوند اعتراض‌ها و اعتصاب‌های پراکنده به یکدیگر در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی

حزب تودهٔ ایران

۶ تیرماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا