مسایل سیاسی روز

پیام همبستگی حزب آبادی افغانستان به حزب تودهٔ ایران

،رفیق علی خاوری دبیر اول حزب توده ایران

  رفیق گرانقدر ،

صمیمانه ترین شادباش های رفیقانه ما را بمناسبت صدمین سالروز بنیانگذاری حزب کارگران سوسیال دموکرات ایران که خاستگاه و پیشتاز حزب توده ایران است بپذیرید . برای حزب آبادی افغانستان که ادامه دهنده جنبش های مشروطیت و مبارزات دموکراتیک و داد خواهانه مردم ماست مایه مسرت عمیق می باشد که خود را درتجلیل از این رویداد فرخنده با شما و همه اعضا و هواداران حزب محبوب تان شریک میداند .

حزب شما  گردان پیکار جو و رزم آفرینی است که هر برگی از تاریخ آن ، از همان روز پایه گذاری سازمان ٬٬ اجتماعیون و عامیون ٬٬ تا اکنون مشحون از مبارزات خستگی نا پذیر بخاطر صلح ، آزادی ، استقلال ، دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده واست . هر فرود و فرازی از این تاریخ بیانگر عزم راسخ ، پابندی به اصول و وفادارای به ارمان های انسان زحمتکش و خواسته های بر حق مردم ایران می باشد. رزمنده گان حزب شما با پذیرش رنج های بیکران ، شکنجه و زندان و دادن قربانی های فراوان پرچم مبارزات پُر افتخار مردم ایران را بر افراشته نگهداشته و در هر دستآوردی به سود توده های مردم نقش سازنده و شریفانه ای داشته است . بار ها دیده شده که آنها با خردمندی و مدیریت معقول خیزش ها و جنبش های مردمی را چنان سمت و سو بخشیده اند که نیرو های مداخله گر خارجی و ارتجاع داخلی را به هراس انداخته است . ضربات مهلکی که دژخیمان جمهوری اسلامی بر پیکر حزب تان در دهه سالهای ۱۳۶۰ خورشیدی وارد نمودند خاطرات تلخی را به یاد می آورد . اما رستا خیز شما  که با آرایش و بسیج نیرو های رسالتمند در شرایط نهایت دشوار اختناق و پیگرد شدید صورت گرفت مایه الهام نه تنها برای مبارزین ایرانی بل برای همه نهضت های مردمی در منطقه ماست . برای نیرو های دموکرات و دادخواه افغان مایه خورسندی بزرگ است که کنفرانس ملی حزب پُر افتخار شما بمثابه سر آغاز نوین پیکار سیاسی در شهر کابل پایتخت افغانستان برگزار شد . حزب نبرد آزموده شما که راه غرور آفرین مبارزه داد خواهانه را از نسلی به نسلی ادامه داده ، در شرایط کنونی نیز دوشادوش کلیه نیرو های وطنپرست در برابر تمامیت خواهی رژیم ولایت فقیه و همه ستمکاری های آ ن سینه را سپر کرده است .

در  منطقه ما رویداد های سیاسی ــ نظامی در درازنای پنج دهه پسین ، به ویژه غلبه نیرو های مداخله گر خارجی و نیرو های ارتجاعی وابسته به آنها پسگرد شدیدی را در زندگی مرد مان رونما ساخته که  جنگ ، دهشت افگنی ، بنیاد گرایی ، فقر ، بد بختی و سیاه روزی بیمانند توده های مردم از زمره پیآمد های ناگوار آنهاست . سیاست های ضد مردمی در دفاع از منافع سرمایه های بزرگ و راهبرد های نیو لیبرالیستی مایه تشدید تفاوت های اجتماعی و بد تر شدن وضع زندگی توده های ملیونی گردیده است . جنگ های خونین و اعلان ناشده کشور های مداخله گر و متحدین منطقه یی شان که از افغانستان آغاز گردید اکنون سراسر منطقه ما را فرا گرفته است . بنیاد گرایی و تروریزم ابزاری اند که قدرت های اهریمنی برای سرکوبی نهضت های دموکراتیک و داده خواه بکار گرفته و توده های وسیع را از اساسی ترین حقوق انسانی و مدنی شان محروم ساخته است . منطقه و جهان ما زمانی به صلح ، امنیت و ثبات ، دموکراسی واقعی و پیشرفت اجتماعی نایل خواهد آمد که هژمونی وسلطه نیرو های غارتگر ، افراطی و واپسگرا به پایان رسد و فضای بهتر برای زندگی شرافتمندانه و عادی ملیون ها انسان روی زمین مساعد گردد . نیرو های دموکرات و داد خواه در راه بر آورده شدن این مامول رسالت تاریخی دارند . در این مبارزه عادلانه مشترکات فراوان اندیشه و عمل ما را با حزب شما و مردم برادر ایران پیوند میدهد. ما  خود را در هر پیروزی مردم ایران در برابر استبداد ، خود کامگی ، بیعدالتی  واپسگرایی قرون وسطایی شریک میدانیم و آرزو داریم که خلق های منطقه ما در صلح ، تفاهم و همبستگی و در فضای دوستی و همکاری بسر برند .

با ابراز بهترین تمنیات رفیقانه بخاطر پیروزی ها مزید حزب پر افتخار شما از همبستگی و حمایت قاطع خود از مبارزات بر حق تان اطمینان میدهیم . بگذار پیوند های دوستی و همکاری میان احزاب مان تحکیم بسیشتر یابد !

با درود های رفیقانه

 پروفیسور محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان،  کابل ، مورخ ۱۰ جولای ۲۰۲۰ میلادی

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا