مسایل سیاسی روز

اطلاعیه دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی درباره نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران با شرکت همهٔ اعضا نشست خود را  در دوم شهریورماه ۹۹ برگزار کرد. نشست نخست با به‌پا خاستن و یک دقیقه سکوت به‌احترام جان‌باختگان توده‌ای و همچنین ابراز احترام به خاطرهٔ ماندگار همهٔ جان‌باختگان راه  آزادی میهن، کار خود را آغاز کرد و به بررسی دربارهٔ مسائل زیر پرداخت:

۱. اوضاع به‌شدت بحرانی کشور، برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران و دورنمای مبارزه با دیکتاتوری حاکم؛

۲. سی‌و‌دومین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷؛

۳. دور تازهٔ توطئه‌های دستگاه‌های امنیتی رژیم و وابستگانش بر ضد حزب تودهٔ ایران؛

۴. گزارش پیشرفت کار “کمیسیون تدارک هفتمین کنگرهٔ حزب” و تصمیم‌گیری دربارهٔ چگونگی برگزاری کنگره؛

۵. گزارش پیشرفت کار “کمیسیون تدارک اسناد هفتمین کنگره حزب” و تصمیم‌گیری دربارهٔ  چگونگی انتشار طرح سندهای تدارک دیده شده که عبارتند از:

سند کارپایه،

سند برنامه نوین حزب تودهٔ ایران،

سند ایران در مرحلهٔ انقلاب ملی- دموکراتیک: نقشهٔ راه حزب تودهٔ ایران برای تحولات بنیادین دموکراتیک در سطح ملی،

سند مارکسیسم- لنینیسم و دوران ما.

۶. گزارش پیشرفت کار کمیتهٔ بررسی چالش‌ها و یافتن راهکارهای عملی تازه به‌منظور همکاری عملی هرچه بیشتر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور.

 

دبیرخانهٔ‌ کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۱، ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا