اعلامیه ها

اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

در هفته های اخیر گزارش هایی دربارۀ برخی برخوردها در فضای مجازی در دفاع و همچنین برضد حزب به دبیرخانه حزب ارسال شده است که توضیح کوتاهی را در این زمینه ضروری می نماید. حزب تودۀ ایران بشدت مخالف هتاّکی و برخوردهای دور از اخلاق و ادب سیاسی حتی با مخالفان حزب می باشد. رعایت فرهنگ انسانی و مترقی در برخورد های نظری و سیاسی از جمله ضروریات پایبند بودن به آرمان و فرهنگ مترقی ای است که حزب ما در نزدیک به هشت دهه گذشته برای تحقق آنها رزمیده است.
دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۱۱ مهرماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا