آرشیو نامه مردم

۱۱۱۴

دیکتاتوری دینی کنونی و «پیمان نوین» سلطنتی هر دو سدّ راه گذر از دیکتاتوری‌اند

دیکتاتوری دینی کنونی و «پیمان نوین» سلطنتی هر دو سدّ راه گذر از دیکتاتوری‌اند
لینک «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۴

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا