اعلامیه هاکارگران و زحمتکشان

حزب تودۀ ایران: اخراج کارگران و اعمال فشار به ‌فعالان صنفی – سندیکایی را محکوم می‌کنیم!

بر اساس گزارش‌های منتشره، طی روزهای اخیر پس از آزادی چهار کارگر بازداشت‌شدهٌ مجتمع نیشکر هفت‌تپه، در پی توطئهٌ جدید کارفرما و ارگان‌های امنیتی ۱۵ کارگر این واحد صنعتی – کشاورزی از کار اخراج شدند. هم‌زمان نیروهای امنیتی و گارد ویژه در محوطهٌ این مجتمع مستقر و متعاقب آن از ورود کارگران اخراج‌شده به کارخانه جلوگیری کردند.
اعمال فشار به فعالان کارگری، اخراج و تهدید کارگران و برنامه‌ریزی برای ایجاد فضای ارعاب به‌هدف تحمیل حالتِ تدافعی و مهار اعتراض‌های کارگری سیاستِ شناخته‌شدهٌ حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوبگر آن است. کلان سرمایه‌داران، ارگان‌های امنیتی و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی هماهنگ با یکدیگر برنامهٌ کنترل و مهار جنبش‌های اعتراضی کارگری را با جوسازی و هراس‌افکنی به‌موازات تلاش برای نفوذ و به‌انحراف‌کشاندن مبارزات جاری تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته‌اند. ایجاد تفرقه، جوسازی و هراس‌افکنی هدفمند برای آن صورت می‌گیرد که مبارزهٌ جنبش کارگری – سندیکایی برضد برنامهٌ تعدیل ساختاری با محوریتِ خصوصی‌سازی به‌انحراف کشیده‌شود. استبداد حاکم مذهبی با انواع نیرنگ‌ها کوشیده و می‌کوشد اعتصاب و اعتراض‌ها به‌برنامهٌ خصوصی‌سازی را برای توده‌های کارگر امری “بی‌ثمر”، “بی‌فایده” و “بی‌نتیجه” جلوه دهد. مانور برخی از نمایندگان مجلس، امام‌جمعه‌ها و نظایر آنها در به‌اصطلاح حمایت از خواست‌های کارگران مجتمع هفت‌تپه بخشی از راهبردِ کلی رژیم برای مهار اعتراضات است. این‌گونه نمایش‌ها صرفاً در راستای منافع جناح‌های حکومتی و رانت‌خواران بوده و منافع زحمتکشان را درنظر ندارد. باید با هوشیاری ترفندهای رژیم ولایت‌فقیه و ارگان‌های امنیتی را افشا و خنثی نمود. پرهیز از تفرقه و اقدام‌های نامتناسب با ظرفیتِ جنبش کارگری و مغایر با خواسته‌های توده‌های کارگر از وظایف اصلی فعالان سندیکایی دراین لحظهٌ حساس است.
مبارزهٌ اعتراضی کارگران با خواسته‌های مشخص مانند توقف خصوصی‌سازی، بازگشت واحدهای بزرگ صنعتی همانند هفت‌تپه و هپکو به پوشش بخش دولتی، خلع‌ید از رانت‌خواران و دلال‌ها، تامین امنیت شغلی، مزد عادلانه و احیای حقوق سندیکایی همچنان در سراسر کشور ادامه دارد. نکتهٌ مهم این‌است که این جنبش با حفظ استقلال عمل طبقاتی خود در چارچوب منافع و مصالح جنبش همگانی ضددیکتاتوری قرارداشته و باید دراین راستا تقویت گردد. رژیم ولایت فقیه با تهدید، مانورهای فریبکارانه، ارعاب و سرکوب می‌کوشد به‌هر شکل ممکن مانع از پیوند جنبش اعتراضی زحمتکشان با مبارزاتِ سراسری ضداستبداد ولایی شود. بنابراین ضمن تشدیدِ مبارزه باید توطئه‌های رنگارنگ ارگان‌های امنیتی برای به‌انزوا کشاندن اعتراض‌های کارگری را قاطعانه خنثی نمود.
حزب ما از مبارزهٌ به‌حق طبقه کارگر و زحمتکشان در همهٌ واحدها و کارخانه‌ها ازجمله مجتمع نیشکر هفت‌تپه با قاطعیت حمایت کرده و اخراج کارگران، تهدید فعالان سندیکایی و ایجاد فضای وحشت را به‌شدت محکوم می‌کند. قول بازگشت به‌کار کارگران اخراج‌شده با اخذ تعهد کتبی مغایر حقوق بنیادین کار است. اعتصاب حق سیاسی کارگران است و هیچ کارگری را نمی‌توان به‌دلیل سازماندهی یا شرکت در مبارزهٌ اعتصابی تهدید، اخراج یا زندانی نمود. اتحادعمل، همبستگی و سازماندهی رمز کامیابی در مقابله با برنامه‌های ضدکارگری و ضدمردمی رژیم رژیم ولایت‌فقیه است.
حزب توده ایران، ۱۹ آبان ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا