کارگران و زحمتکشان

سازمان‌دهی، همبستگی، اعتصاب بیانیه “کوساتو” پیرامون اعتصاب سراسری در آفریقای جنوبی

کنگرهٔ سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو) درودهای پر شور خود را به هزاران کارگری که به اعتصاب سراسری در کشور پیوستند تقدیم می‌کند. ما درکل از شرکت وسیع کارگران و رفتار عالی آنان در طول مدت اعتصاب بسیار خرسندیم. کنفدراسیون بار دیگر بر یکی از اصول بنیادی‌اش یعنی متحد کردن طبقه کارگر، صحه گذاشت. ما همچنان در مقام نیرویی تغییر دهنده باقی خواهیم ماند. از تمامی گردان‌های جنبش کارگری و سازمان‌های مردمی که از این اعتصاب پشتیانی و حمایت کردند تشکر می‌کنیم. اتحاد کارگران و زحمتکشان در کلیت خود مهم است، چرا که مبارزاتی سخت و دشوار در پیش رو داریم. فقط با جنبش کارگری و سندیکایی قدرتمند می‌توان منافع زحمتکشان را تأمین و عقب‌نشینی‌های گذشته را جبران کرد. ما معتقدیم مبارزات کارخانه محور، یعنی مبارزات کارگران را نمی‌توان از مبارزات اجتماعی و سیاسی جدا کرد.
کوستاو و سندیکاهای همکار برای عقب راندن فشارهای دولتی در ماه‌های آینده تلاش‌های خود را دوچندان خواهند کرد. این فقط آغاز مبارزات طولانی ما است. در این پیکار نباید عقب‌نشینی کرد. آمار بیکاری بسیار هشدار دهنده است و باید فرصت طلبان را (که هم در دولت و هم بخش خصوصی می‌بینیم) عقب برانیم. ویروس کووید ۱۹ را نباید بهانه‌ای برای کاهش مشاغل و نابودی زندگی مردم قرار دهند. ما اجازه نخواهیم داد به نام مکانیزاسیون، خودکار کردن خط تولید، امنیت شغلی کارگران را نابود کنند. ما جز مبارزه و فشار به دولت برای تغییر بودجه و اتخاذ سیاست‌های مالی مطابق برنامه کنگره ملی افریقای جنوبی (“ا- ان- سی”) برای ایجاد شغل، راه دیگری نداریم. ما همچنین اجرای درخواست “ا-ان- سی” مبتنی بر “اطمینان پیدا کردن از کارایی مؤثر زیرساخت‌های ضد فساد و رشوه‌گیری، به‌علاوهٔ سیستم افشاگر فساد، تحریم شرکت‌های فاسد، به‌کارگیری قوانین برای افشای بخش خصوصی فاسد و اقدام سریع علیه هرنوع فساد و رشوه در بخش عمومی و خدماتی” را خواهانیم.
سیزوه پاملا (سخنگوی ملی کوستاو)، سایت کنگرهٔ سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی ـ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۹

COSATU Post-National Strike statement


توضیح: اعتصاب سراسری در آفریقای جنوبی در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۲۰/ اوائل مهرماه با فراخوان کوساتو و حمایت شماری از سندیکاهای کارگری و نیروهای سیاسی در شهرهای مختلف در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، خصوصی‌سازی، خروج سرمایه از کشور، و فساد مالی با موفقیت برگزار شد. بیانیهٔ کوساتو پس از این اعتصاب سراسری صادر شده‌ است.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۳۹، ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا