آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شماره ۳۹ منتشر شد

از مبارزه برای تأمین خواست‌های فوری تا پیوند با جنبش همگانی ضد استبدادی
لینک ضمیمۀ «نامۀ مردم»، شماره ۳۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا