اعلامیه ها

اطلاعیه دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی درباره نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

نشست کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران در ۱۵ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد. نشست نخست با به‌پا خاستن و یک دقیقه سکوت به‌احترام جان‌باختگان توده‌ای و همچنین ابراز احترام به خاطرهٔ ماندگار همهٔ جان‌باختگان راه  آزادی میهن، کار خود را آغاز کرد. دستور اصلی کار نشست کمیتۀ مرکزی بررسی طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران بود. نشست کمیتۀ مرکزی پس از بررسی، اظهار نظر، تدقیق و تصویب طرح اسناد ارائه شده، قرار و چگونگی انتشار طرح اسناد را به تصویب رساند. این اسناد عبارتند از:
طرح سند پایه – ارزیابی کلی حزب تودۀ ایران از اوضاع امروز ایران و جهان
طرح برنامه و جهان بینی حزب تودۀ ایران
طرح منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری
طرح سند حزب تودۀ ایران، انقلاب ملی-دموکراتیک و دوران ما
طرح سند حزب تودۀ ایران، مارکسیسم-لنینیسم و دوران ما
بر اساس تصمیم کمیتۀ مرکزی طرح تمامی اسناد تهیه شده به شکل یک کتابچه، همراه با شمارۀ آینده ”نامه مردم“ انتشار بیرونی خواهد یافت.
دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، ۱۶ آذر ۱۳۹۹

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۸، ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا