آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۰، منتشر شد!

تأملی بر درس‌ها و تجربه‌ها در زمینهٔ مبارزهٔ زحمتکشان برای افزایش دستمزد
لینک پروندۀ ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
  • ۵
دکمه بازگشت به بالا