مسایل سیاسی روز

بدرود رفیق روانجو

رفیق مجید روان جو در یکم بهمن ماهِ ۱۳۴۱ در محله ی باقرخانِ بهبهان به دنیا آمد. روان‌جو همیشه می گفت: من شهروند افتخاری محلِ نو بهبهان هستم. روان جو در سال ۱۳۴۸ وارد دبستان “مهزیار” و بعد “آریوبرزن” بهبهان شد. و در سال ۱۳۵۴ تحصیلات خود را در مدرسه راهنمایی “استاد معین” بهبهان ادامه داد. و پس از طی موفقیت آمیز دوره ی راهنمایی، در سال ۱۳۵۷ برای تحصیل در رشته ی تجربی در دبیرستان پهلوی (حنیف نژاد – مطهری) ثبت نام کرد و در خرداد ماه ۱۳۶۱ موفق به اخذ دیپلم تجربی شد. رفیق روان جو در سال ۱۳۵۸ به حزب توده ی ایران پیوست. و در تشکیلات حزب، رفیقی منضبط، کارآمد و اثرگذار بود. بعد از یورش ارتجاع به احزاب و سازمان های سیاسی، رفیق روان جو دستگیر و در زندان مهمان شکنجه و آزار و اذیت مدام “سربازان گمنام امام زمان” بود. رفیق روان جو، شعر سرودن را از سال های دبیرستان آغاز کرد. شعرهای روان جو با تأیید مستقیم هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی و احسان طبری در روزنامه ی مردم و دیگر مطبوعات حزب مثل آذرخش به نام مستعار “م.کاوه” به چاپ می رسید. سال های پرتنش و پر تب و تاب دهه ی شصت، باعث شکوفایی ادبی و هنری رفیق روان جو شد و اگرچه  “درد و رنجِ تازیانه”، در زندان های رژیم پیکر نحیفش را در هم کوفت ولی رفیق روان جو همچنان “رازدار خلق” باقی ماند.
رفیق روان جو با اصرار و کمک دوستان در مهرماه سال ۱۳۶۹ توانست وارد دانشگاه صنعتی اصفهان شد و در سال۱۳۷۴لیسانس آبیاری و زهکشی را از دانشکده ی کشاورزی اصفهان گرفت. رفیق روان جو در سال ۱۳۷۸ به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد و به نویسندگان مورد علاقه اش -علی اشرف درویشیان و احمد محمود- پیوست اما بیکاری طولانی امرار معاش و زندگی را برایش بسیار دشوار کرده بود. رفیق روان جو سرانجام در سال ۱۳۸۶ به تهران رفت و به عنوان ویراستار در روزنامه ی همشهری استخدام شد. دشواری های زندگی و بیماری سرانجام منجر به سکتۀ مغزی رفیق روانجو در سال۹۷ شد و رفیق روان جو در اسفندماه همان سال به زادگاهِ خویش بهبهان برگشت. رفیق روان جو عضو فعال کانون و نویسنده و سراینده ای پرکاری بود که تا آخرین لحظات زندگی به آرمان زحمتکشان وفادار ماند. رفیق روانجو  روز دوشنبه، پنجم آبانماه ۱۳۹۹ دوباره سکته ی مغزی کرد. به کما رفت. به خوابی که بیداری نداشت. روان جو، با رؤیای پیروزی مردم ایران بر نئولیبرالیسم فاسد و افسارگسیخته ی رژیم جمهوری اسلامی در ساعت پنج عصر چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۹ در بیمارستان دکتر شهیدزاده ی بهبهان از میان ما رفت. حزب تودۀ ایران درگذشت رفیق مجید روان جو را به خانواده، دوستان و همرزمان او تسلیت می کوید. یادش گرامی و ماندگار و راهش پر رهرو باد!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۹، ۱ دی ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا