اسنادویژه‌نامه

پیش به سوی تدارک و برگزاری موفق هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران – طرح اسناد کنگره

لینک طرح اسناد کنگره

به اعضا، هواداران، دوستان حزب و همه نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه کشور!

همانطور که مطلع اید حزب تودۀ ایران در کار تدارک برگزاری هفتمین کنگرۀ خود است. در ماه های گذشته کمیسیون تدارک اسناد هفتمین کنگرۀ حزب، بر اساس رهنمودهای نشست وسیع کمیتۀ مرکزی، در فروردین ماه ۹۹، به کار بررسی و تهیه طرح اسناد هفتمین کنگره مشغول بوده است. کمیتۀ مرکزی حزب ما در نشست اخیر خود، پس از بررسی، و اصلاح طرح های آماده شده، قرار انتشار این اسناد را تصویب کرد. طرح اسناد تهیه شده افزون بر برنامۀ نوین حزب، شامل ”منشوری برای آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری – پیشنهادات حزب تودۀ ایران برای برپایی جبهۀ واحد ضد دیکتاتوری“، سندی پیرامون ارزیابی اوضاع بغرنج ایران و جهان، سندی درباره دیدگاه های حزب تودۀ ایران پیرامون “انقلاب ملی-دموکراتیک در دوران ما” و همچنین سندی دربارۀ سیمای چپ در دوران معاصر با عنوان “مارکسیسم-لنینیسم و دوران ما“ است.
حزب تودۀ ایران با انتشار عمومی طرح این اسناد امیدوار است که بتواند ضمن فراهم آوردن زمنیه برای بحث و تبادل نظر دربارۀ مهمترین مسایل سیاسی و نظری که پیش روی نیروهای چپ و آزادی خواه کشور قرار دارد از گسترده ترین طیف نظرات موافق و منتقد برای تکمیل و تدقیق نهایی این اسناد استفاد کند. علاقمندان می توانند نظرات خود را تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۰، از طریق واحد های حزبی یا مستقیماً به صورت ای میل برای ما ارسال کنند.
آدرس ای میل حزب: dabirkhaneh_hti@yahoo.de
مجموعه نظرات ارسالی برای بررسی و تصمیم گیری نهایی در اختیار نمایندگان شرکت کننده در هفتمین کنگره حزب تودۀ ایران قرار خواهد گرفت.
کمیسیون تدارک اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران
۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

لینک طرح اسناد کنگره

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا