کارگران و زحمتکشان

بزرگ‌ترین اعتصاب جهان و درس‌های آن

اعتصاب باشکوه و گستردهٔ دهقانان، کارگران کشاورزی، و کارکنان بخش‌های صنعتی و خدماتی هند در هفته‌های گذشته بازتابی جهانی پیدا کرد. این اعتصاب بزرگ در برگیرندهٔ چند تجربه و درس با اهمیت بود. توجه و تأکید بر این درس‌ها می‌تواند برای مبارزات زحمتکشان میهن ما مفید باشد. این تجربه‌ها را به‌طور فشرده می‌توان چنین جمع بندی کرد: سازمان‌دهی منسجم و چند لایه شامل سازمان‌دهی محلی ـ منطقه‌ای ـ رشته‌ای – استانی و سراسری؛ سطح همبستگی تحسین برانگیز؛ جلب حمایت اجتماعی با طرح خواست‌ها و شعارهای صحیح، دقیق و بسیج کننده؛ وحدت عمل سندیکایی؛ جانبداری طبقاتی در عرصهٔ سیاسی و جهت‌گیری ضد سرمایه‌داری، مخالفت با نسخه‌های نولیبرالی دولت دست راستی هند؛ سازمان‌دهی اعتصاب و کارزار تبلیغاتی با ابتکار و حضور توده‌های کارگر و کشاورز؛ فعالیت مشترک سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های دهقانی و نهادهای مترقی؛ دوری از تفرقه، تاکید بر اتحادعمل و طرد عناصر تفرقه‌انداز وابسته به دولت؛ تشخیص درست دوستان و دشمنان داخلی و خارجی و جلب حمایت نیروهای سیاسی مترقی هند و جنبش جهانی سندیکایی. در همین رابطه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صدور بیانیه‌ای از این اعتصاب بزرگ پشتیبانی کرد.
همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با مبارزات دهقانان و کارگران هند:
فدراسیون، به‌نمایندگی از طرف ۱۰۵ میلیون کارگر عضو خود که در ۱۳۰ کشور از ۵ قاره جهان کار و مبارزه می‌کنند، به اعتصاب باشکوه و عظیم که با حضور ۲۵۰ میلیون کارگر، دهقان، و کارکنان همهٔ بخش‌ها صورت گرفت، درود می‌فرستد. جنبش سندیکایی هند سیاست‌های ضد مردمی، ضد کارگری و ضد منافع ملی دولت مودی را قویاً و موکداً محکوم می‌کند. فدراسیون با جنبش سندیکایی هند هم‌صدا شده در کنار اتحادیه‌های دهقانی که در اطراف شهر دهلی‌نو به‌صورت ایستاده اعتصاب کردند، قرار دارد. مطالبهٔ زحمتکشان فسخ سه قانون ضد کشاورزی و همچنین مصوبه افزایش هزینه برق است. جنبش سندیکایی جهان از خواست‌های عمومی کشاورزان، کارگران، و تمامی خواست‌های این اعتصاب بزرگ حمایت می‌کند. ما قویاً محدودیت‌های به‌وجود آمده برای تجمع‌های دهقانان در بعضی از ایالت‌ها و همچنین پخش دروغ‌های دولت هند برای بدنام کردن مبارزات اتحادیه‌ها و تفرقه انداختن بین عموم مبارزان را محکوم می‌کنیم. این کارهای غیر قابل پذیرش نشانگر عملکرد خودسرانه و دیکتاتورمآبانه دولت هند است که قطعاً شکست خواهد خورد. ما از کارگران و کشاورزان هند می‌خواهیم که مبارزات را تا حصول به خواست‌های برحق خود ادامه دهند.
سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ـ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹

WFTU solidarity statement with the farmers’ struggle in India

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۱، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا