کارگران و زحمتکشان

حزب توده ایران اعمال فشار، تهدید و احضار کارگران را محکوم می‌کند!

گزارش‌های منتشره حاکی از آن‌است که در روزهای گذشته درپی شکایتِ کارفرمای مجتمع نیشکر هفت‌تپه ۲۶ تن از کارگران این واحد به ‌دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان شوش احضار شده‌اند. این اقدام دستگاه قضایی جنایتکار و ستم‌پیشه جمهوری اسلامی ضمن آنکه حمایتِ آشکار از مالک و کارفرمای فاسد و رانت‌خوار در مقابلِ کارگران حق‌طلب است، در عین‌حال همدستی قوهٌ قضاییه با ارگان‌های امنیتی در راستای اعمال فشار به‌جنبش کارگری و سندیکایی را نیز نشان می‌دهد. یگانه جرمِ این کارگران تجمع برای احقاق حقوق خود بوده‌است.
احضار ۲۶ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه درحالی صورت می‌گیرد که با گسترش بحران اقتصادی – اجتماعی رشدِ اعتراض‌های کارگری نگرانی جدی رژیم ولایت‌فقیه را برانگیخته‌است. در هفته‌های اخیر کارگران هپکو، پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارگران شهرداری شهرهای مختلف کشور، کارگران قرارداد موقت و پروژه‌ای صنایع نفت و پتروشیمی و ده‌ها واحد بزرگ و کوچک دیگر با اعتصاب یا تجمع مخالفت و اعتراض خودرا به‌سیاست‌های ضدمردمی و فقرآفرین رژیم اعلام کرده‌اند. همچنین مسئلهٌ توقف خصوصی‌سازی در مجتمع نیشکر هفت‌تپه کماکان حل‌نشده باقی مانده و مانورهای رنگارنگِ رژیم ولایت‌فقیه نتوانسته فریادِ حق‌طلبانهٌ کارگران را خاموش و مبارزهٌ آنها را منحرف سازد. این‌را نیز بی‌افزاییم، امسال بیشتر از سال‌های قبل عملکردِ کمیتهٌ دستمزد و شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد با مخالفتِ هشیارانه و بسیار جدی طبقه کارگر، زحمتکشان و فعالان راستین سندیکایی روبرو شده‌است. درچنین اوضاعی احضار ۲۶ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه معنایی جز اعمال فشار و تهدید علیه جنبش کارگری و ایجادِ فضای ارعاب نداشته و نمی‌تواند داشته‌باشد.
حزب توده ایران احضار ۲۶ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه را به‌شدت محکوم می‌کند. حزب ما قاطعانه از مبارزهٌ کارگران و زحمتکشان علیه برنامهٌ خصوصی‌سازی، لغو قراردادهای موقت، تامین امنیت شغلی و افزایشِ عادلانهٌ دستمزد و نظایر آن پشتیبانی کرده و می‌کند. با احضار، تهدید، زندان و اعمال فشار نمی‌توان فریادِ حق‌طلبانهٌ طبقه کارگر و زحمتکشان را سرکوب و خاموش کرد. حمایت از مبارزهٌ کارگران و تشدیدِ پیکار علیه استبداد مذهبی حاکم راه مطمئن مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد کارگری‌است. دست در دست هم با اتحادعمل فراگیر از حقوق زحمتکشان دفاع کرده و مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی را شدت بخشیم.
حزب توده ایران،
۲۷ دی ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا