اعلامیه ها

اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودهٔ ایران – هشدار باش!

در هفته های اخیر سؤال‌های گوناگونی دربارۀ فعالیت های حزبی در ایران به دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران رسیده است. با توجه به تشدید فعالیت های دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی بر ضد حزب ما و بر ضد همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، چند تذکر کوتاه در این مورد ضروری است.
۱. حزب تودۀ ایران همان‌طور که قبلاً هم اعلام کرده است هیچ نماینده ای در ایران ندارد و هرگونه تماسی با حزب باید از مجرای دبیرخانۀ کمیته مرکزی حزب و از طریق ای میل آن که در ”نامۀ مردم“، ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران درج شده است، صورت بگیرد. با توجه به شرایط خفقان موجود در کشور و تلاش های دستگاه های امنیتی رژیم برای شناسایی فعالان سیاسی-اجتماعی، و به منظور حفظ امنیت رفقای داخل کشور، حزب ما از هرگونه ارتباطی که به تلاش ها و فعالیت رفقای ما در ایران لطمه بزند اکیداً خودداری می کند.
۲. حزب تودۀ ایران هیچگونه پایگاه اینترنتی و نشریه ای در ایران ندارد و چنین شکلی از کار را در شرایط کنونی، که قطعاً با حساسیت و مراقبت زیاد دستگاه های امنیتی رژیم رو به رو است، برای اعضا، هواداران و دوستداران حزب خطرناک و مشکل‌ساز می‌داند.
۳. تنها نشریه‌های رسمی بازتاب دهندۀ نظرهای حزب تودهٔ ایران، ”نامۀ مردم“، ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران، ضمیمۀ کارگری ”نامۀ مردم“، و ویژه نامه های آن است که مرتباً در پایگاه اینترنتی حزب منتشر می شوند.
۴. دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی که نزدیک به چهل سال است برای نابود کردن حزب از همه امکانات خود، از جمله دستگیری و حبس و شوهای تلویزیونی، شکنجه و کشتار صدها تن از رهبران، کادرها، اعضا و هوداران حزب، و همچنین تلاش برای از هم پاشاندن صفوف حزب از درون، استفاده کرده اند، کارزار سازمان یافتۀ جدیدی را برای مختل کردن فعالیت های حزب تودۀ ایران آغاز کرده اند که باید با هوشیاری و دقت آنها را خنثی کرد.
تجربۀ خونین یورش رژیم ولایت فقیه به حزب ما در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲و عواقب دردناک آن، و همه توطئه های رنگارنگ دستگاه های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پس از آن یورش در سی و هشت سال گذشته، درس های مهمی برای همه ما دارد. نباید به هیچ وجه لحظه ای دچار این توهّم شد که رژیم جنایتکار حاکم بر میهن ما و دستگاه های امنیتی آن سیاست سرکوبگرانه خود نسبت به حزب تودۀ ایران و دیگر نیروهای ملّی مترقی و آزادی خواه کشور را تغییر داده اند یا در شرایط کنونی خواهان آن هستند که حزب ما و نیروها مترقی و خصوصا چپ کشور، که رژیم همواره وجود آنها را برای ادامه حیات و آینده خود خطرناک می داند، فعالیت آزاد یا نیمه علنی در ایران داشته باشند.

دبیرخانۀ کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
۲۸ دی ۱۳۹۹
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۱، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا