کارگران و زحمتکشانمسایل سیاسی روز

تجمع سراسری بازنشستگان – تشدید مبارزه با اتحادعمل فراگیر

شمار بزرگی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بار دیگر در اقدامی مشترک روز 7 بهمن ماه امسال در شهرهای مختلف کشور دست به‌گردهمایی اعتراضی زدند. حضور بازنشستگان به‌ویژه در شهرهای ایلام، اراک، تهران و خرم‌آباد چشم‌گیر بوده‌است. خواسته‌های این تجمع سراسری شامل مواردی مانند، افزایش و ترمیم مزد و مستمری، اجرای هم‌سان سازی واقعی، رفع تبعیض در میان گروه‌های بازنشسته، برخورداری از بیمه کارآمد، واکسیناسیون همگانی و رایگان و نیز اعتراض به ورشکستگی مالی صندوق‌های بازنشستگی بود. در جریان تجمع بازنشستگان در شهر تبریز نیروهای انتظامی به بازنشستگان معترض یورش برده و سعی در متفرق‌نمودن آنها کردند. پیش ازاین تجمع‌ها، خانهٌ کارگر و دیگر تشکل‌های زرد حکومتی برای مقابله با مبارزات مستقل و روبه‌رشدِ زحمتکشان و بازنشستگان روز 6 بهمن نمایش‌هایی اعتراضی را تحت پوشش و حمایتِ ارگان‌های امنیتی برگزار کردند. هدف خانهٌ کارگر ایجاد تفرقه در جنبش اعتراضی زحمتکشان به‌قصدِ مهار و کنترل نارضایتی‌ها در چارچوب منافع و مصالح رژیم ولایت‌فقیه است. مبارزهٌ بازنشستگان به‌ویژه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با خواستِ هم‌سان سازی واقعی، ترمیم و افزایش مزد و مستمری در مقطع زمانی کنونی از اهمیتِ جدی برخوردار است.
در متن بیانیه پایانی تجمع ۷ بهمن ۱۳۹۹ از جمله آمده است: “با توجه به افزایش سرسام آور همه ساله هزینه‌های زندگی و عدم افزایش حقوق بازنشستگان براساس افزایش هزینه‌های زندگی منطبق بر ماده ۹۶، و وضعیت بد معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته، اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است علی الرغم بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، خودداری می نماید. این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمیگیرد و روسای کانون عالی کارگری و نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده هایی که داده اند نتوانسته اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند. ما بازنشستگان امروز در اینجا جمع شده ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم.”
حزب تودۀ ایران به همراه همهٌ نیروهای مترقی، انقلابی، ملّی و ضداستبدادی کشور مدافع پیگیر مبارزۀ مهم بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی کشور است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا