آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۲ منتشر شد

در پیکار برای دستیابی به‌حقوق صنفی باید با مبارزهٔ همگانی ضد دیکتاتوری پیوند برقرار کرد!

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» ۴۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا