کارگران و زحمتکشان

مبارزه ادامه دارد؛ تجمعِ سراسریِ بازنشستگانِ و مستمری بگیران تامین اجتماعی

گروه بزرگی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با حضور گسترده در حرکت اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف کشور مانند تهران، تبریز، کرج، سنندج، کرمانشاه، نیشابور، کرمان، اهواز، اراک، شیراز، اصفهان، یزد و دیگر شهرها تجمع کردند. علاوه بر برگزاریِ تجمعِ اعتراضی مقابلِ مجلس، در تهران بازنشستگانِ کارگری همچنین در مقابلِ سازمانِ برنامه و بودجه تجمعِ اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان خواستار دیدار با نوبخت، رئیسِ سازمان برنامه و بودجه بودند، اما به‌رغمِ انتظارِ “بیش از یک ساعتِ” خود، نوبخت در تجمعِ اعتراضیِ بازنشستگان ظاهر نشد. در اصفهان نیز بازنشستگان فولاد در تجمع مستمری بگیران تامین اجتماعی حضور یافته و همدوش با آن‌ها دست به اعتراض زدند.
تجمع امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه در مقایسه با تجمع‌های اعتراضی چند ماه گذشته از نقطه نظر حضور زحمتکشان بازنشسته، شعارها و خواسته‌های آنان و نیز سطح همبستگی از برجستگی بیشتر برخوردار بود و نشانه‌ای از سطح آمادگی زحمتکشان میهن ما در مبارزه برای تامین منافع‌شان است. مطالبه‌های بازنشستگان که در بیانیه پایانی تجمع ۲۶ بهمن ماه مورد تاکید قرار گرفته از جمله عبارتند از: افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان، اجرای همسان سازی واقعی و رفع تبعیض، پرداخت کامل بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، ارائه خدمات درمانی رایگان و برخورداری از حق تشکل‌یابی مستقل.
پیش از این تجمع سراسری، ارگان‌های امنیتی با همدستی قوهٔ قضائیه ضمن اعمال فشار، احضار و تهدید تعدادی از فعالان سندیکایی کوشیده بودند فضای ارعاب ایجاد کرده و به زعم خود در ارادهٔ بازنشستگان برای برپائی تجمع سراسری خلل وارد آورند اما حرکت شجاعانهٔ امروز بازنشستگان این توطئه را عقیم گذاشت. تجمع سراسری بازنشستگان در عین حال انزوای فزایندهٔ تشکل‌های زرد حکومتی را بیش از پیش آشکار ساخت. ادامهٔ مبارزهٔ زحمتکشان از جمله تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در پیکار علیه برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی ضد ملی و ضد کارگری رژیم ولایت فقیه و ارتقاء سطح سازماندهی در جنبش کارگری از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است.
حزب تودهٔ ایران همچنان که بارها تاکید کرده است از مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان شاغل و بازنشسته قاطعانه حمایت کرده و می‌کند. تشدید مبارزه و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی در این مقطع زمانی حساس اولویت‌های انکار ناپذیر به شمار می‌آیند.
حزب تودهٔ ایران
۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا