آرشیو ضمیمه فرهنگی

ضمیمۀ فرهنگی «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵ منتشر شد

هنر و ادبیات چه نسبتی با جامعه و با توده‌ی مردم دارند؟ آیا چنان‌که محافلِ بورژوایی می‌گویند هنر باید فرآیندی قائم به ذاتِ خود باشد و “آلوده”ی مناسباتِ طبقاتی نشود؟!

لینک ضمیمۀ فرهنگی «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا