کارگران و زحمتکشان

حقوق سندیکایی با مبارزه به‌دست می‌آید!

اتحادیه سندیکاهای کارگری متحد صنایع، حمل‌ونقل، و پیمانکاری آنگولا (اس-تی-آی-ا) به‌دنبال صادر نشدن مجوز برای فعالیت قانونی‌شان از سوی وزارت دادگستری این کشور، کارزاری گسترده‌ برای کسب مجوز فعالیت مستقل و آزاد آغاز کرده ‌است. این اتحادیه سازمان‌دهی اعتصاب و برپایی اعتراض‌های متعدد در محیط‌های کار را در اولویت قرار داده‌است. در این رابطه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صدور بیانیه‌ای از حقوق سندیکایی کارگران آنگولا حمایت کرد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از قانونی شدن اتحادیه‌های کارگری آنگولا حمایت می‌کند.
فدارسیون به‌نمایندگی از طرف ۱۰۵ میلیون کارگر عضو خود از ۱۳۲ کشورجهان، از قانونی شدن اتحادیه‌های کارگران پیمانکاری، حمل و نقل، صنایع و بخش‌های متحد آنگولا به‌عنوان عضوی از کنفدراسیون مرکزی کارگران آنگولا، حمایت می‌کند. اتحادیه‌ سندیکاهای کارگری متحد صنایع، حمل و نقل و پیمانکاری از زمان تأسیس در ۳ اکتبر ۲۰۱۰/ ۱۳۸۹، برای فعالیت‌های مستقل سندیکایی خود با مشکلات بی‌شماری رو به‌رو بوده ‌است.
قانون اتحادیه‌های آنگولا به‌شماره ۲۱، دی‌ماه ۱۳۹۲، بند۱۰ ، بیان می‌کند که سازمان‌های سندیکایی برای احراز هویت قانونی‌شان به ثبت در وزارت دادگستری نیاز دارند. در هرحال فقط وزارت دادگستری و حقوق بشر مسئول صدور مجوز قانونی برای هرگونه سندیکا در کشور است. این مجوز به‌رغم حضور ده ساله اتحادیه سندیکاهای کارگری متحد صنایع، حمل و نقل و پیمانکاری صادر نشده بود و نقض جدی قانون فوق را موجب ‌ می‌شد.
فدراسیون از مسئولان کشوری می‌خواهد که از قانون سندیکایی آنگولا تبعیت کرده و فعالیت مستقل و آزاد سندیکایی را تضمین کنند. اتحادیه سندیکاهای کارگری متحد اخیراً سومین کنگره‌اش را برگزار کرده است. هیچ مانع دیگری نباید جلو فعالیت این سندیکای مستقل گذاشته شود. ما انتظار داریم که اقدام‌های لازم برای احقاق حقوق سندیکایی انجام بگیرد، به حقوق قانونی و آزادی‌ سندیکایی احترام گذاشته شود.
سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹.

Angola: The WFTU supports the granting of legal status to the trade union SICTIA

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۳، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا