اعلامیه هامسایل سیاسی روز

به نیروهای ملّی، مترقی و آزادی‌خواه کشور: بیایید دست در دست همدیگر ‌صدای متّحد مردم جان‌به‌لب رسیده از ظلم و استبداد و منادی تحریم فعّال انتخابات نمایشی رژیم ولایت‌فقیه باشیم!

به:
نیروهای اصلاح‌طلب ضد استبداد ولایی!
نیروهای ملی و مذهبی!
جبهۀ ملی ایران!
نهضت آزادی ایران!
حزب ملّت ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)!
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)!
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
اتحاد جمهوری خواهان ایران!
همبستگی جمهوری خواهان ایران!
حزب دموکرات کردستان ایران!
حزب دموکرات کردستان
فرقۀ دموکرات آذربایجان
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوستان و مبارزان راه آزادی و عدالت!
حکومت ضدآزادی و ضدمردمی جمهوری اسلامی بار دیگر در تدارک سازمان‌دهی نمایش انتخاباتی ریاست‌جمهوری در ایران است. نظام سیاسی فاسد حاکم بر میهن ما، همان‌طور که تجربۀ دهه‌های اخیر مکرراً نشان داده است، نه‌تنها حق و حقوقی برای شهروندان کشور در تعیین سرنوشت خود و تأمین زندگی شایسته قائل نیست، بلکه سال‌های سرکوب خونین، زندان، شکنجه و کشتار هزاران انسان مبارز نشانۀ روشنی از ماهیت عمیقاً استبدادی و ضدمردمی رژیم حاکم بر ایران است که بر اساس حاکمیّت مطلق یک فرد در مقام ولی‌فقیه بر همۀ ارکان و نهادهای تصمیم‌گیری کشور پایه‌گذاری شده است.
سال ۱۳۹۹ سالی دشوار برای ده‌ها میلیون ایرانی بود که با محرومیّت و فقر فزایندهٔ زحمتکشان از یک سو، و ظلم و بی‌عدالتی فراگیر در دستگاه‌های حاکمیّت جمهوری اسلامی از سوی دیگر روبرو بودند. تشدید بحران اقتصادی و ورشکستگی رژیم به‌خاطر اِعمال سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی و فساد نهادینه شده در سراسر حکومت، در کنار تحریم‌های اقتصادی، و در عین حال فلج شدن بخش بزرگی از اقتصاد کشور به‌خاطر همه‌گیری کووید -۱۹، به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکاری فزاینده، و تشدید درّۀ عظیم میان فقر و ثروت در جامعه منجر شد. بر این دشواری‌های اقتصادی باید برخورد نابخردانه و فاجعه‌بار رژیم با همه‌گیری ویروس کرونا را افزود تا سیمای روشن‌تری از دشواری‌های طاقت‌فرسا و مداوم هم‌میهنان ما به دست آورد.
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ همانند انتخابات گذشته زیر نظارت استصوابی انحصارطلبانه رژیم برگزار خواهد شد. علی خامنه ای، رهبر رژیم ولایی، این بار نیز مثل گذشته در سخنانی در روز ۲۹ بهمن در دیدار با مردم آذربایجان شرقی از جمله گفت: “انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ” است و مدّعی شد که “اگر شرکت پُرشور مردم باشد، به آیندهٔ کشور کمک می‌کند.” (نقل از “خبر آنلاین”، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹).
رژیم ولایت‌فقیه در تلاش است تا از انتخابات پیشِ رو برای “نو کردن” و “احیای” سیمای ضدمردمی نظام سیاسی حاکم بر کشور بهره جوید. سخن از آوردن “چهره‌های جدید و جوان” و تغییر در سیاست‌های روز کشور است ولی هدف اساسی پشت این مانورها و فراخوان‌های ولی‌فقیه و دیگر سران رژیم، زمینه‌سازی تداوم استبداد دینی در ایران است. سران رژیم همان‌طور که خود اعتراف کرده‌اند خوب می‌دانند که اگر شرایط دشوار همه‌گیری کرونا در ایران نبود “ارتش گرسنگان” و مردم از ظلم جان‌به‌لب رسیده در خیابان‌ها به حرکت درمی‌آمدند و خواستار پایان حکومت استبدادی کنونی می‌شدند.

دوستان و مبارزان راه آزادی،
نگاهی گذرا به موضع‌گیری‌های اخیر طیف وسیعی از نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور نشانۀ روشنی از این واقعیّت است که اکثریت ما موافق تحریم انتخابات آتی و مخالف نظر مدافعان شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم و سیاست “انتخاب میان بد و بدتر” و این نظر ساختگی و عوام‌فریبانه‌ایم که مدّعی است اگر در انتخابات شرکت نکنیم حاکمیّت یکدست خواهد شد و وضع بدتر می‌شود، هستیم.
تجربۀ شرکت در انتخابات گوناگون و مهندسی‌شدهٔ رژیم نشان می‌دهد که ثمرهٔ همهٔ این نمایش‌ها کمک به ادامۀ حکومتِ‌ ولایت‌فقیه، و ادامۀ وضعیّت به‌شدّت وخیم زندگی ده‌ها میلیون ایرانی است که از ظلم و جور این رژیم جانشان به لب رسیده است.
ما همراه با دیگر نیروهای ملّی و آزادی‌خواه کشور مکرراً تأکید کرده‌ایم که نباید فراموش کرد که تنها امری که امروز می‌تواند کشور را از گزند آسیب‌های کلان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی- و سیاست خارجی ماجراجویانهٔ حکومت ولایی برهاند استقرار حکومتی مردمی است که بر آراء مردم، حفظ تمامیّت ارضی، منافع ملّی و تحقّق حقوق تک‌تک شهروندان ایران متکّی باشد.
ما در روند مبارزه و تجربه‌های پُرفرازونشیب دهه‌های اخیر به این درک مشترک رسیده‌ایم که رژیم ولایت‌فقیه اصلاح‌ناپذیر است و چشم امید داشتن به انتخابات مهندسی شده‌ای که کارگردان اصلی آن خامنه‌ای و رهبری سپاه است، نه‌تنها نمی‌تواند گرهی از وضعیّت بحرانی موجود باز کند، بلکه در واقعیّت امر، یاری رساندن به تلاش مذبوحانهٔ سران حکومت به‌منظور فرونشاندن آتش خشم توده‌ها علیه وضعیت فاجعه‌بار کنونی است. انتظار برگزاری انتخابات آزاد در رژیم انحصارطلب و استبدادی کنونی، همان‌طور که تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، همخوان با ماهیّت و عملکرد رژیم استبدادی حاکم نیست. بیایید با عمده کردن نقاط اشتراکمان، در کنار هم و با خواست مردم زجردیدهٔ کشور هم‌صدا و همگام شویم که در اعتراض‌های روزهای اخیر شعار دادند؛ ”ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم“.
ما با این نظر موافقیم که تحریم فعّال انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و همیاری گستردهٔ همۀ نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات برای تقویت جنبش دموکراتیک در ایران است.
ما امیدواریم که نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات بتوانند در این لحظات حسّاس میهن، این همکاری و همگامی ملّی را تحقق ببخشند. ما ضمن استقبال از هرگونه پیشنهادی که بتواند به تحقّق این امر مهم یاری رساند، معتقدیم که با برگزاری نشست تدارکاتی مشترکی با حضور نمایندگان نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، می‌توان راه را برای تنظیم فراخوانی مشترک هموار کرد و تحریم انتخابات را به عرصهٔ‌ فعّال مبارزه با رژیم ولایی تبدیل کرد. باشد که این گام نخست در راه همکاری هرچه گسترده‌تر و سازمان‌یافتهٔ نیروهای ترقی‌خواه، آزاده، و عدالت‌جو در راه گذار از حکومت استبدادی کنونی بر پایهٔ برنامه‌ای مشترک باشد.

اتّحاد، مبارزه، پیروزی!

حزب تودۀ ایران
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۲۷، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا