مسایل سیاسی روز

پیام های تسلیت شماری دیگر از حزب های کارگری و کمونیستی جهان دربارۀ درگذشت رفیق علی خاوری

پیام تسلیت حزب کمونیست آفریقای جنوبی
به حزب تودهٔ ایران
 به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری- مبارز دیرینه، کادر و رهبر حزب تودهٔ ایران
 به نمایندگی از حزب کمونیست آفریقای جنوبی تسلیت و همدردی صمیمانهٔ خود را به مناسبت درگذشت رفیق مبارز و بنام، علی خاوری، به خانواده، دوستان، و حزب تودهٔ ایران ابراز می‌داریم. رفیق خاوری از نسل کادرها و فعّالان مبارزات ترقی‌خواهانهٔ ایران پیش و پس از انقلاب ایران بود؛ انقلابی که نشانگر امکانی برای حرکت در مسیری متفاوت بود. فعّالیت و مبارزهٔ او در شرایط بسیار دشوار دستگیری‌ها، شکنجه، بازداشت‌ها و دشواری‌های دیگر همواره با تهدیدهایی واقعی در زندگی روزمرهٔ او همراه بود. آزار و اذیّت و زندانی کردن رفیق خاوری در برهه‌های گوناگون زندگی‌اش، نه‌فقط وی را از مبارزه باز نداشت، بلکه او را به درگیر شدن بیشتر در مبارزه در راه تحقّق جایگزینی برای حکومت دین‌سالار و نیز استثمار سرمایه‌داری در ایران برانگیخت. به‌علاوه، او انترناسیونالیستی بود که سهم زیادی در مبارزهٔ جهانی استثمارشدگان و ستم‌دیدگان داشت.
در مدّتی که او همراه با تیمی از نمایندگان بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، که شامل حزب ما نیز بود، در مجلهٔ مسائل صلح و سوسیالیسم فعّالیت می‌کرد، ما از آرمان‌ها و اندیشه‌های او بهره‌مند شدیم.
ما از درگذشت او بسیار اندوهگین هستیم. تسلیت و همدردی صمیمانهٔ ما به حزب تودهٔ ایران و خانواده‌اش را بپذیرید.
 پاینده‌باد جان نامیرای رفیق خاوری!
پُرتوان باد حزب تودهٔ ایران!
 پیروزی از آنِ ماست!
چه ماتلهاکو، معاون دوّم دبیرکل، حزب کمونیست آفریقای جنوبی

پیام تسلیت حزب کمونیست هند
به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
 
رفقای عزیز،
حزب کمونیست هند خبر درگذشت رفیق علی خاورى، رهبر پُرسابقه و کارآزمودهٔ حزب تودهٔ ایران را دریافت کرد. رفیق خاوری از رهبران بزرگ حزب تودهٔ ایران بود که با وجود سال‌ها زندان و شکنجه در رژیم شاه، و به‌رغم همهٔ‌ دشواری‌های دیگر، به طور خستگی‌ناپذیری در سراسر عمرش مبارزه کرد. تعهّد او به زحمتکشان ایران، و اعتقادِ او به حقوق دموکراتیک و انسانی، او را یکی از محبوب‌ترین رهبران مردم ایران کرد.
سراسر زندگی او سرشار از فعالیّت و پیکار بود، چه در تبعید و چه در داخل ایران، و چه به مثابه نمایندهٔ حزب تودهٔ ایران در نشریهٔ صلح و سوسیالیسم در پراگ. او میهن‌دوستی راستین و به معنای واقعی انترناسیونالیست بود. ما سهم قابل‌توجه او را در تثبیت و تقویت حزب تودهٔ ایران، پس از فروریزی اتّحاد جماهیر شوروی و دیگر دولت‌های سوسیالیستی در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ و اوایل دههٔ ۱۹۹۰ که پایه‌های نظری حزب تودهٔ ایران و دیگر جنبش‌های کمونیستی و کارگری را در سراسر جهان به چالش کشید، به یاد داریم.
شورای ملّی حزب کمونیست هند درگذشت غم‌انگیز رفیق خاوری را صمیمانه تسلیت می‌گوید و امیدوار است که رهبری و اعضای حزب تودهٔ ایران بر این سوگ بزرگ غلبه کنند و آرمان‌های او را برای تقویت هرچه بیشتر مبارزه در راه تحقّق دموکراسی و سوسیالیسم در ایران همچنان به پیش برند.
با درود،
شورای اجرایی ملّی حزب کمونیست هند

پیام تسلیت کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

حزب کمونیست هند (مارکسیست) اندوه عمیق خود را نسبت به درگذشت رفیق علی خاورى رهبر پُرسابقه و پیش‌کِسوت حزب تودهٔ ایران ابراز می‌دارد. حزب کمونیست هند (مارکسیست) درگذشت رفیق خاوری را به حزب تودهٔ ایران و به اعضای خانوادهٔ ایشان تسلیت می‌گوید.
رفیق خاوری بیش از ۸۰ سال از عمر خود را صرف مبارزه در راه تحقّق حقوق طبقهٔ کارگر و دیگر بخش‌های محروم جامعه کرد. او در برابر خودکامگی شاه مقاومت کرد و به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی‌اش بیش از ۱۵ سال را در زندان گذراند. رفیق خاوری به ملّت ایران در سراسر کشورش عشق می‌ورزید و به دلیل حقانیّت و رفتار صادقانه‌اش مورد احترام حتّیٰ مخالفان سیاسی خود بود. رفیق خاوری در شروع به انتشار روزنامهٔ حزب تودهٔ ایران [پس از انقلاب]، و در بازسازی تشکیلات حزب به عنوان دبیر اوّل حزب، در پی سرکوب شدیدی که رژیم خودکامه و دین‌سالار ایران به راه انداخت، نقشی مؤثر و مرکزی داشت. در دورهٔ پُرتلاطم پس از فروریزی اتّحاد جماهیر شوروی و عقب‌نشینی سوسیالیسم، رفیق خاورى در تصریح و تأکید بر درستی مارکسیسم-لنینیسم و ایستادگی قاطع در دفاع از آرمان‌های سوسیالیسم علمی نقشی برجسته داشت.
حزب کمونیست هند (مارکسیست) درگذشت رفیق خاوری را به شما تسلیت می‌گوید و به خاطرهٔ این رفیق از دست رفته درود می‌فرستد. پایبندی به اصول مارکسیسم-لنینیسم و ادامهٔ حرکت در مسیر مبارزه، بهترین راه ادای احترام واقعی به رفیق خاوری است.
کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

 پیام همدردی حزب کمونیست آمریکا
 به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
 
رفقای عزیز،
حزب کمونیست آمریکا درگذشت رفیق علی خاوری را به حزب تودهٔ ایران و خانوادهٔ ایشان تسلیت می‌گوید.
رفیق خاورى در قامت کمونیستی متعهّد و ازخودگذشته در مبارزه در راه سوسیالیسم، زندگی نمونه‌ای داشت. او برای تحقّق سوسیالیسم در میهنش مبارزه کرد و در تمام عمرش یک انترناسیونالیست بود. تلاش او در حفظ و بازسازی حزب تودهٔ ایران بی‌سابقه است. او به خاطر تعهّدش به طبقهٔ کارگر ایران و جهان متحمّل رنج‌هایی شد. همان‌طور که رفیق فقید ما هنری وینستون گفت، نشانهٔ واقعی یک کمونیست تعهّد مادام‌العُمر او به مبارزهٔ در راه آرمان کمونیستی است. در مورد رفیق علی خاوری همین امر صادق است. لطفاً تسلیت ما را به خانوادهٔ ایشان و رفقای حزب تودهٔ ایران ابلاغ کنید. کسانی که زندگی خود را وقف طبقهٔ کارگر بین‌المللی و جنبش کمونیستی بین‌المللی این طبقه می‌کنند، همیشه در یادها می‌مانند.
 
با ابراز همبستگی،
آلوارو رودریگز، دبیر بین‌المللی حزب کمونیست آمریکا

پیام تسلیت حزب کمونیست کانادا 
به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

رفقای عزیز،
به نمایندگی از کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کانادا درگذشت رفیق علی خاوری، رهبر پیش‌کسوت و کارآزمودهٔ حزب تودهٔ ایران، و از رهبران الهام‌بخش به حزب‌های کمونیست و کارگری در سراسر جهان را به شما تسلیت می‌گوییم.
تاریخ زندگی رفیق خاوری جزئی جدانشدنی از تاریخ حزب تودهٔ ایران و تاریخ مبارزات مردم ایران با شاه، دیکتاتوری فاشیستی، رژیم ارتجاعی دین‌سالار، و مبارزه علیه سلطه و جنگ امپریالیستی است. سرکوب وحشیانه و ترور دولتی علیه حزب شما به قتل هزاران کادر حزب و تلاش‌های بسیاری برای از بین بردن رفیق خاوری، از طریق شکنجه، دوره‌های طولانی حبس در شرایط غیرانسانی، و نیز به تلاش برای خاموش کردن حزب تودهٔ ایران و شعلهٔ رهایی اجتماعی و سیاسی مردم ایران منجر شد که حزب شما آن را نمایندگی می‌کند.
ایستادگی و مبارزهٔ رفیق خاورى علیه تلاش‌های جهانی برای از میان برداشتن مارکسیسم-لنینیسم و سوسیالیسم علمی در سال‌های ۱۹۹۰، و نیز مبارزهٔ وی با تلاش‌هایی که برای نابود کردن حزب تودهٔ ایران و کادرهای آن شده است، گواه رهبری و شخصیّت نمونهٔ او به مثابه رهبر کمونیست‌های ایران است. حزب تودهٔ ایران و مردم ایران رهبر و مبارزی بزرگ در راه سوسیالیسم، رهایی زحمتکشان از استثمار سرمایه‌داری، و علیه سرکوب، جنگ، و ارتجاع را از دست داده‌اند. جنبش جهانی کمونیستی و کارگری نیز رهبری را از دست داده است که ازخودگذشتگی و وفاداری قهرمانانه‌اش به آزادی زحمتکشان ایران هرگز فراموش نخواهد شد. ما درگذشت رفیق خاوری را به خانوادهٔ این رفیق و به کمیتهٔ مرکزی و اعضای حزب تودهٔ ایران صمیمانه تسلیت می‌گوییم و با شما ابراز همدردی می‌کنیم.

با احترام و درودهای مبارزاتی،
الیزابت رولی، کمیتهٔ اجرایی مرکزی

پیام تسلیت حزب کمونیست اردن به حزب تودهٔ ایران

رفقای عزیز،
حزب کمونیست اردن درگذشت رفیق علی خاوری، رهبر انقلابی پُرسابقه و کارآزمودهٔ حزب تودهٔ ایران و شخصیّتی برجسته در تاریخ جنبش بین‌المللی چپ را صمیمانه به رفقای حزب تودهٔ ایران تسلیت می‌گوید و با شما همدردی می‌کند. وی بیش از ۸۰ سال، از زمان تأسیس حزب تودهٔ ایران در سال ۱۹۴۱ [۱۳۲۰] و تا روز جمعه ۱۹ مارس ۲۰۲۱، زندگی حماسی باشکوهی را همراه با از خودگذشتگی و دفاع از ارزش‌ها و اصول والای جنبش سوسیالیستی انترناسیونالیستی زیست. او زندگی خود را وقف تحکیم و تثبیت سیاستی پیشرو و ساختن حزب طبقهٔ کارگری منضبط کرد که در مقابل تلاش‌هایی که برای از بین بردن آن می‌شود ایستادگی کرده و با قاطعیت در برابر ترور سازمان‌یافتهٔ رژیم دین‌سالار ایران ایستاده است.
هیچ اظهار تأسف و دریغی نمی‌تواند احساسات قدردانی از رفیق و رهبر علی خاورى، و احترام به او را بیان کند؛ رفیقی که بزرگ‌ترین فداکاری‌ها را در زندگی‌اش کرد و مورد انواع ظلم و ستم قرار گرفت، بدون اینکه در برابر شکنجه‌گران تسلیم شود. در اوایل دههٔ پنجاه قرن گذشته [میلادی]، پس از کودتای فجیعی که سازمان‌های اطلاعات و جاسوسی بریتانیا و آمریکا با نام‌های «عملیات آژاکس» و «عملیات چکمه» سازمان‌دهی کردند تا نخست‌وزیر منتخب، محمّد مصدّق را در سال ۱۹۵۳ سرنگون کنند و رژیم دست‌نشانده شاه را به قدرت بازگردانند، رفیق خاوری در تبعید بود. سازمان آمریکایی ”سیا“  در سال ۲۰۱۳ اعتراف کرد که در انجام آن کودتا دست داشته است. رفیق خاوری پس از حدود ۱۰ سال که در تبعید اجباری بود، برای سازمان‌دهی حزب مخفیانه به ایران بازگشت. ولی او دستگیر و شکنجه، و در دادگاه‌های رژیم استبدادی شاه محاکمه شد. او با رشادت در برابر بیدادگاه ایستاد و با قاطعیت از حزب و اصول سوسیالیستی انترناسیونالیستی‌اش دفاع کرد. او به اعدام محکوم شد، که پس از یک کارزار بزرگ اعتراضی بین‌المللی که این حکم را تقبیح و همبستگی خود را با رفیق خاوری اعلام کرد، حکم او به حبس ابد تخفیف یافت. او پس از ۱۵ سال حبس، در آستانهٔ انقلاب ۱۳۵۷ آزاد شد.
رفیق خاوری [مدّتی بعد] به درخواست حزب برای ملحق شدن به هیئت مدیرهٔ نشریهٔ جنبش کمونیستی بین‌المللی به نام «صلح و سوسیالیسم» به پراگ رفت. اندکی پس از عزیمت او، حزب تودهٔ ایران در فوریه ۱۹۸۲ مورد یورش گستردهٔ سرکوب توسط رژیم دین‌سالار ایران قرار گرفت که در آن رهبران حزب و ۱۰هزار عضو آن دستگیر شدند و مورد شکنجه و اعدام قرار گرفتند. او سپس وظیفهٔ بسیار دشوار سازمان‌دهی مجدد حزب در آن شرایط را به دوش گرفت و در طول ۳۸ سال گذشته حزب کمونیست مبارزی را بازسازی کرد تا پرچم پیکار در راه آینده‌ای مترقی و سوسیالیستی را برافراشته نگه دارد.
ما بار دیگر صمیمانه‌ترین تسلیت و همدردی خود را به خانوادهٔ رفیق، دوستان، و همهٔ رفقای جنبش کمونیستی بین‌المللی تقدیم می‌کنیم.
با درودهای رفیقانه،
فرج محمّد اطمیزة، دبیرکل حزب کمونیست اردن

بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان
به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری
 
جنبش بین المللی کمونیست و کارگری متحمل خسارات سنگینی شد
  رفیق علی خاوری صدرکمیته مرکزی حزب توده ایران و از رهبران شناخته شده جنبش کمونیستی بین المللی در ۱۹ مارس ۲۰۲۱ درگذشت.
علی خاوری یکی از فعالان جنبش کمونیستی جهانی در مبارزه قاطعانه علیه تجاوزات فزاینده امپریالیسم بود. او با تمام قوا برای تقویت وحدت نیروهای ضد امپریالیستی در ایران تلاش می کرد. رفیق علی خاوری در حالی که راستاهای اصلی مبارزه برای اتحاد نیروهای سوسیالیستی در جهان و نیز اشتراک عمل طبقه کارگر با جنبش آزادی در دژ های سرمایه داری را برای همکاران خود روشن می نمود، همچنین راه کارهای اقدامات آنها در ایران را نیز تعیین می کرد. حزب توده ایران، به رهبری رفیق علی خاوری، نقش تعیین کننده ای در مبارزه با امپریالیسم داشت. او برای جنبش دموکراتیک ایران یک نمونه آموزنده بود. رفیق علی خاوری همیشه تاکید می کرد که انترناسیونالیسم پرولتری بخشِ ضروریِ محتوایِ انقلابیِ مبارزۀ طبقاتی است. وی در بیانات خود بارها اظهار می داشت که نظام سوسیالیستی مانع اصلی بر سر راه امپریالیسم است. دشمنان سوسیالیسم از تلاش های خود برای متزلزل کردن  پایه های قدرت دولت سوسیالیستی ، اخلال در بازسازی سوسیالیستی جامعه و استقرار سلطه خود دست نخواهند کشید.
رفیق علی خاوری در مبارزه علیه امپریالیسم برای تغییر چهرۀ جهان از طریق یک تحول انقلابی، همیشه مارکسیسم-لنینیسم و ​​انترناسیونالیسم پرولتری را به مثابه  پرچم مبارزۀ به اهتزاز در می آورد.
یاد و خاطره عزیز رفیق علی خاوری که برای مجامع مردم آذربایجان کاملاً آشنا است، همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند.
 تلمان  نورالایف، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان
 
پیام تسلیت حزب کمونیست بوهم و موراوی
رفقای گرامی،
با غم و اندوهی عمیق، خبر ناگوار درگذشت رفیق علی خاوری، رهبر پیش‌کِسوت و کارآزمودهٔ حزب شما، عضو تاریخی حزب تودهٔ ایران به مدّت تقریباً 80 سال، و شخصیتی برجسته و تأثیرگذار در تاریخ جنبش چپ در ایران و کشورهای فارسی‌زبان را دریافت کردیم. ارزش‌ها و شایستگی‌های او، هم برای حزب تودهٔ ایران و هم برای مردم ایران، بسیار زیاد است. رفیق علی خاوری نماد مبارزه‌ای دلاورانه در راه سوسیالیسم در ایران باقی خواهد ماند و نام او در جایگاه پُرافتخاری در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.
حزب کمونیست بوهم و موراوی به یاد و خاطرهٔ او ادای احترام می‌کند و به خانواده‌اش، هم‌حزبی‌هایش، و تمام همکارانش تسلیت می‌گوید. همدردی صمیمانهٔ من را بپذیرید. من به نمایندگی از حزب کمونیست بوهم و موراوی و کمونیست‌های چک، به فرزند بزرگ مردم ایران بدرود می‌گویم.
بار دیگر صمیمانه‌ترین تسلیت و همدردی من را بپذیرید.
با درود و احترام به یاد او!
از طرف حزب کمونیست بوهم و موراوی
وویتک فیلیپ، صدر حزب

پیام همدردی حزب کمونیست نروژ
رفقای عزیز حزب تودهٔ ایران،
حزب کمونیست نروژ پیام تسلیت خود را به مناسبت درگذشت رفیق ارجمند شما علی خاوری در مارس ۲۰۲۱ [اسفند ۱۳۹۹] به شما تقدیم می‌کند. وی از زمان بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران در سال ۱۹۴۱ [۱۳۲۰] عضو حزب بود. او به دلیل تحمیل مجدّد دیکتاتوری شاه توسط بریتانیا و آمریکا در کودتای سال ۱۹۵۳ [۱۳۳۲] مجبور به زندگی در تبعید شد. او در پی ورود مجدّد ۱۰ سال بعدش به ایران به منظور سازمان‌دهی حزب، دستگیر و در دادگاه نظامی شاه محاکمه شد. در دادگاه، او از حزب، مارکسیسم-لنینیسم، و سوسیالیسم دفاع کرد. وی را به اعدام محکوم کردند، ولی در پی کارزار اعتراضی بین‌المللی، حکم اعدام او به حبس ابد کاهش یافت. او پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد. او از سال ۱۹۸۲ [۱۳۶۱] نمایندهٔ حزب تودهٔ ایران در مجلهٔ مسائل صلح و سوسیالیسم بود. اندکی پس از آنکه او [برای انجام این مأموریت] به پراگ رفت، رژیم ولایی ایران به حزب تودهٔ ایران حمله کرد. تمام رهبری و ده‌هزار عضو حزب دستگیر شدند. هدفِ کارزار هولناک شکنجه و اعدام رژیم ولایی، از هم پاشاندن و از بین بردن حزب بود.
رفیق خاوری در چنین شرایط پیچیده، دشوار، و خطرناکی، وظیفهٔ بازسازی تشکیلات حزب را به عهده گرفت. در 38 سال گذشته، او حزب کمونیست مبارزی را بازسازی کرد که بر رویدادها و تحوّل‌های ایران تأثیرگذار بوده است، و پرچم پیکار برای آینده‌ای سوسیالیستی را در جنبش طبقهٔ کارگر کشور با افتخار برافراشته نگه داشته است. حزب شما با وجود چالش‌های عظیمی که با آن مواجه بوده است، کنگره‌های سوّم، چهارم، پنجم، و ششم را زیر رهبری او با موفقیّت برگزار کرده است. رفیق علی خاوری نقش برجسته‌ای در پیشگامی راسخ حزب تودهٔ ایران در تاریک‌ترین لحظات حیات خود داشته است. این مبارزه همچنان زنده و پابرجاست، و روز به روز توانمندتر می‌شود!
رفقای عزیز حزب تودهٔ ایران،
حزب کمونیست نروژ ضایعهٔ بزرگ شما را درک می‌کند، امّا در عین حال بر توان حزب شما و آیندهٔ روشنی که طبقهٔ کارگر و مردم در ایران در پیش رو دارند، واقف است. ما برای شما در کار خود در تدارک کنگرهٔ هفتم آرزوی موفقیّت داریم، و مشتاقانه منتظر دیدار دوباره با شما در ۲۲مین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری پس از همه‌گیری کووید-۱۹ هستیم.
رونا اِوِنسِن، سخن‌گوی هیئت سیاسی کمیتهٔ‌ مرکزی حزب کمونیست نروژ

پیام تسلیت حزب کمونیست‌های کاتالونیا
رفقای عزیز حزب تودهٔ ایران،
ما کمونیست‌های کاتالونیا درگذشت رفیق علی خاوری را به خانوادهٔ او، دوستان وی، و رفقای حزب تودهٔ ایران تسلیت می‌گوییم.
رؤیای او برای تحقّق دنیایی فارغ از استثمار و بی‌عدالتی در جنبش بین‌المللی کمونیستی و مترقی زنده خواهد ماند.
پیروزی ما بهترین تجلیل از او خواهد بود!
با تقدیم احترام،
بخش روابط بین‌المللی
حزب کمونیست‌های کاتالونیا

پیام تسلیت حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا
رفقای عزیز و همهٔ مبارزان توده‌ای،
در شرایط مبارزهٔ طبقاتی که همه‌گیری کووید-۱۹ آن را شدیدتر هم کرده است، متأسفانه رفقای ارزشمندی را هم از دست می‌دهیم.
جایگزین کردن رفقای نمونه‌ای که جان خود را برای حزب و برای طبقهٔ کارگر داده‌اند، غیرممکن است.
حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا (CPPS) با احترام از رفیق علی خاوری قدردانی می‌کند که میراث تعهّد سیاسی، ایدئولوژیک، و مبارزاتی وی بخشی از میراث بین‌المللی ما است.

با درودهای قلبی رفیقانه،
ویکتور م. لوکاس، دبیر بین‌المللی حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا

حزب کمونیست صربستان

رفقای گرامی،
همدردی ما را به خاطر درگذشت رفیق خاوری بپذیرید. رفیق خاوری مبارزی بزرگ در راه عدالت اجتماعی و کمونیستی برجسته بود. ۸۰ سال مبارزهٔ وی در راه تحقّق حقوق زحمتکشان و در راه سوسیالیسم مورد تحسین همهٔ اعضای حزب کمونیست صربستان است.
لطفاً تسلیت و همدردی صمیمانهٔ ما را به خانوادهٔ رفیق خاوری و همچنین به همهٔ اعضای حزب برادر، حزب تودهٔ ایران، ابلاغ کنید. ما مطمئن هستیم که شما راه او در مبارزه برای پیروزی طبقهٔ کارگر و سوسیالیسم در ایران را ادامه خواهید داد.
با درودهای رفیقانه،

دِیان یووانوویچ
دبیر بین‌المللی حزب کمونیست صربستان

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۲۷، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا